Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o naszej ofercie!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

BADANIA RYNKU, OPINIE I AUDYTY

Analiza otoczenia biznesowego – rozpoczynając od klientów, przez konkurencję, a kończąc na własnych zasobach pozwala określić zarówno silne jak i słabe strony organizacji. Taka wiedza w szybko zmieniającej się rzeczywistości może pomóc menadżerom i specjalistom podejmować decyzje biznesowe, które w pozytywny sposób przełożą się na działania związane ze sprzedażą, obsługą klienta, marketingiem czy ofertą.

Jesteśmy pewni, że statystyka jest wielkim przyjacielem badań. Dlatego w realizowanych przez nas audytach kierujemy się aspektem jakościowym polegającym na:

 • Zapewnieniu reprezentatywnej grupy badawczej – zarówno dla polskiego społeczeństwa jak i rynku, na którym działa Państwa firma
 • Ograniczeniu błędów statystycznych w realizowanych badaniach – tak, aby uzyskane wyniki mogły być źródłem np. dopasowanych do rynku planów sprzedażowych.
 • Analizie danych pod względem jakościowym oraz ilościowym.
 • Zaplanowaniu pełnego procesu badania wspólnie z klientem – co w badaniach obsługi klienta lub audytach sprzedaży pozwala zbadań te kompetencje, które wpływają na realizację celów biznesowych.
Jakie badania realizujemy?
 • Weryfikujemy jakość obsługi klienta – dbamy nie tylko o „sztywną” weryfikację standardów obsługi klienta, ale również o praktyczne zastosowanie zawartych tam elementów.
 • Przeprowadzamy audyty kompetencji sprzedażowych – dokonując audytu kompetencyjnego weryfikujemy umiejętności handlowe oraz negocjacyjne pracowników co ułatwia podjęcie racjonalnych działań w segmencie sprzedaży.
 • Badamy potencjał rynku – jeżeli planujesz wejść na nowy rynek, wprowadzić innowacyjny produkt lub chcesz zweryfikować nakładane plany handlowe to informacja zwrotna o możliwościach rynku pozwoli na skuteczne wyznaczanie strategii postępowania.
 • Wiemy jak wyznaczyć optymalną cenę produktów i usług – jeżeli zastanawiasz się czy cena produktu odzwierciedla w oczach klientów jego rzeczywistą wartość to badanie wrażliwości cenowej pozwoli wyznaczyć optymalny przedział cenowy jak również wartość optymalnej ceny z perspektywy klienta i zweryfikować ją z obecnie proponowaną.
 • Zorganizujemy zogniskowane wywiady grupowe – głos klienta może dostarczyć wielu cennych dla firmy danych. Dzięki wywiadowi prowadzonemu przez doświadczonego moderatora poznamy zdanie klientów lub potencjalnych konsumentów.
 • Porównanie rynkowe – przeprowadzamy badania bazujące na metodologii NPS, a otrzymane wyniki zestawiamy z raportami rynkowymi.
Jakimi metodami wykonujemy badania?

Badania wykonujemy metodami:

 • Indywidualne wywiady pogłębione
 • Zogniskowane wywiady grupowe
 • Mystery Shopper (tajemniczy klient)
 • CAPI
 • CAWI
 • CATI
 • Wywiady w przestrzeni publicznej
Jak realizujemy cele badania?

Przed rozpoczęciem każdego badania ustalamy jego cele oraz parametry statystyczne istotne dla firmy. Na tej podstawie tworzymy proces badania (proces zależy od typu badania). Przykładem mogą być badania tajemniczego klienta, w których tworzymy ścieżki rozmowy, możliwe reakcje doradców klienta, audytorów. Weryfikujemy punkty krytyczne – czyli stwierdzenia, hasła oraz branżowy slang, który mógłby zdradzić tajemniczego klienta. W tym elemencie określamy również potencjalne problemy, tematy oraz warunki brzegowe rozmów.

Po ustaleniu powyższych elementów oraz dobraniu dopasowanej kadry, wszyscy audytorzy przechodzą odpowiednie szkolenia, mające zapewnić jak największą ilość praktycznych wniosków. Firma zlecająca audyt jest na bieżąco informowana o postępie badania dzięki kontaktowi ze strony dedykowanego przez Exbis koordynatora badania.

Po zakończeniu audytu następuje faza analizy danych oraz tworzenia raportu. Po jego ukończeniu organizujemy spotkanie, na którym prezentujemy wyniki, dane i wnioski. Po prezentacji i dostarczeniu raportu jesteśmy również do Państwa dyspozycji – zarówno koordynator badania jak i audytorzy w celu przekazania lub skonsultowania poszczególnych danych lub wniosków.

Audytorzy

Współpracujemy z interdyscyplinarnym zespołem składającym się z audytorów, analityków oraz kadry naukowej rozumiejącej procesy biznesowe oraz metodologię przeprowadzania audytu. Zespół EXBIS tworzą specjaliści posiadający szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania, sprzedaży oraz tworzenia standardów obsługi klientów, zdobyte podczas pracy na stanowiskach menedżerskich w dużych organizacjach. Przyjęte mechanizmy kontrolne, oraz obiektywna analiza pozwala formułować zalecenia na temat konkretnych aspektów wymagających zmian i procesu wdrożenia działań optymalizacyjnych służących poprawy pozycji zleceniodawcy na rynku.