Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o naszej ofercie!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

ASSESSMENT CENTER / DEVELOPMENT CENTER

Assessment Center / Development Center jest narzędziem diagnostycznym służącym do oceny i rozwoju kompetencji kandydata oraz pracownika. Istotą metody ośrodka oceny i rozwoju jest dokonanie oceny grupy osób, przez zespół oceniający przy użyciu różnorodnych technik. Podstawą są zestawy ćwiczeń, dzięki którym można badać szereg kluczowych dla firmy kompetencji uczestników. Zadania odnoszą się do sytuacji zawodowych i związane są z określonymi działaniami w odniesieniu do zajmowanych stanowisk. Potencjał każdej osoby biorącej udział w procesie badany jest indywidualne. W efekcie oceny, badający uzyskuje:

 • rzetelny opis obecnych kompetencji,
 • opis potencjału związany z realizacją obecnych zadań oraz z możliwościami na przyszłość,
 • rozpoznanie mocnych stron uczestnika,
 • rozpoznanie obszarów wymagających rozwoju.
Co mierzy AC/DC?
 • Poziom kluczowych kompetencji pracownika na danym stanowisku;
 • Kluczowe obszary rozwojowe pracownika na badanym stanowisku;
 • Poziom kompetencji kandydata na dane stanowisko.
Cele i oczekiwane rezultaty

Uzyskanie danych pozwalających w trakcie dalszego procesu na:

 • Dokonanie oceny potencjału rozwojowego pracownika w oparciu o obiektywnie narzędzia dostosowane do specyfiki pracy;
 • Zaobserwowanie i ocenienie zachowania pracownika w warunkach symulujących zadania realizowane obecnie i w przyszłości;
 • Wzmocnienie efektywność pracy- wykorzystywanie dla tych grup stanowisk, na których te kompetencje (a nie np. określony kierunek wykształcenia czy rodzaj dotychczasowego doświadczenia zawodowego) mają zasadnicze znaczenie dla efektywności pracy. Kompetencjami są na przykład umiejętności interpersonalne, umiejętności menedżerskie – kontrola, ocena, motywacja pracowników; nastawienie na realizację celów, efektywna komunikacja, umiejętność myślenia koncepcyjnego czy efektywność w pracy zespołowej.
Sposób przeprowadzenia badania
 • Każdy z uczestników bierze udział w różnorodnych ćwiczeniach indywidualnych i grupowych (dyskusja, case study pisemne, rozmowy interakcyjne) o zróżnicowanym stopniu trudności, w trakcie których jest obserwowany przez zespół asesorski;
 • Wszystkie zadania odnoszą się do realiów rynkowych/zawodowych uczestników;
 • Każdy z uczestników w trakcie wykonywania zadań jest obserwowany przez minimum dwie osoby oceniające;
 • Oceniane są kompetencje określone na podstawie analizy stanowiska z uwzględnieniem elementów zwianych z kulturą organizacyjną oraz strategią firmy;
 • Oceniane są konkretne zachowania związane z wykonywaniem zadań przez uczestników;
 • Ocenę konkretnej kompetencji dokonuje się na podstawie przynajmniej dwóch źródeł informacji;
 • Podsumowanie oceny kompetencji każdego z uczestników odbywa się w drodze dyskusji zespołu asesorskiego.
Raport z badania

Raport indywidualny Uczestnika zawiera informację:

 • Oceniane kompetencje wraz z definicjami,
 • Skalę oceny,
 • Poziom kompetencji zaobserwowany uczestnika,
 • Opis i podsumowanie obserwacji,
 • Wnioski oraz podsumowanie,
 • Zalecenia rozwojowe.
Warsztaty

Integralną częścią badania są warsztaty z udziałem HR – proponowany program:

 • Analiza oczekiwanych kompetencji stanowiskowych
 • Opis profilu pracownika
 • Opracowanie matrycy kompetencyjnej dla procesu AC/DC.