DORADZTWO

DORADZTWO STRATEGICZNE

Doradztwo strategiczne to dopasowany do potrzeb organizacji proces wsparcia, w którym eksperci Exbis w oparciu o skrupulatnie zebrane dane pomogą wyznaczyć kierunek rozwoju firmy oraz strategię osiągania przyjętych przez firmę celów na konkurencyjnym rynku.

SPRAWDZAM!

TURKUSOWA OGRANIZACJA

Organizacje turkusowe osiągają sukcesy ekonomiczne praktykując samodzielność pracowników. Tajemnicą siły motywacyjnej tych organizacji jest zarządzanie oparte na zaufaniu, wzajemnym wsparciu i konsultacji. Ten sposób funkcjonowania wymaga nie tylko rozwoju nowych umiejętności biznesowych i kompetencji społecznych, lecz także zmiany przyzwyczajeń i modeli myślowych

SPRAWDZAM!

BADANIE I WDRAŻANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Kultura organizacji to pojęcie „nakładające” przejęte z analizy antropologicznej i socjologicznej znaczenie terminu “kultura” na społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania firmy. Doradcy biznesowi analizują dotychczasową kulturę i wspierają menedżerów w wprowadzaniu pożądanych modeli funkcjonowania kultury na wszystkich poziomach organizacji.

SPRAWDZAM!

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

Opracowanie praktycznych, dopasowanych do specyfiki funkcjonowania organizacji standardów zapewnia wysoką jakość obsługi, komfort pracy doradców oraz świadczy o chęci budowania i podtrzymywania długofalowych relacji z klientami.

SPRAWDZAM!