fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Success Insights

Start / Narzędzia HR / Success Insights

Success Insights to narzędzie do  badania  potencjału ludzkiego. Jest uznanym na świecie systemem diagnostycznym w formie kwestionariusza online. Bada ludzki potencjał w oparciu o analizę zachowań, postaw i wartości. Wspomaga też pracę menedżera z pracownikami oraz wspiera jego i ich rozwój indywidualny. Pokazuje prawdziwy obraz i styl zachowania badanej osoby oraz motywy jej postępowania: wartości (tzw. ukryte motywatory). Umożliwia też wybór właściwego pracownika na odpowiednie dla niego stanowisko poprzez poznanie motywów jego działania i typ zachowania. Przedstawia zachowanie wrodzone, czyli takie, gdy człowiek zachowuje się naturalnie, nie musząc dopasowywać się do otoczenia. Odróżnia się także tzw. zachowanie wyuczone/ dostosowane.

Systemy te mierzą:

 • ludzkie zachowania i emocje (naturalne i dostosowane),
 • postawy i wartości,
 • umiejętności sprzedaży,
 • środowisko pracy (samodzielne określenie pożądanego profilu zachowań).

Raport  zachowań opisuje JAK dana osoba zachowuje się i działa w środowisku pracy. Przedstawia dominujący/preferowany   styl zachowania i komunikacji danej osoby: typ temperamentu Junga, wysokie, niskie i umiarkowane 4  style zachowań w 4 wymiarach zachowania Marstona ( DISC model ). Pokazuje  jak postrzegamy siebie i innych. Otrzymujemy pozytywne i wskazujące na konkretne działanie wytyczne, które my sami, nasi zwierzchnicy i współpracownicy możemy wykorzystać do osiągnięcia jak najlepszych  rezultatów i zrealizowania wytyczonych celów.

Raport ZACHOWAŃ i EMOCJI charakteryzuje następujące sfery analizowanej osoby:

 • Ogólna charakterystyka zachowania,
 • Przydatność dla organizacji,
 • Wskazówki  dotyczące usprawnienia  komunikacji,
 • Idealne środowisko pracy,
 • Styl naturalny i dostosowany,
 • Klucz do motywowania i efektywnej komunikacji,
 • Sfery rozwojowe i ewentualne skłonności wymagające korekty,
 • Postrzeganie przez  siebie i przez innych,
 • Mocne strony, jak też ograniczenia danej osoby.

Tekst przedstawiony jest na 25 stronach, uzupełniony jest wykresami typologii SUCCESS INSIGHTS, które ilustrują  wzorce zachowań.

Raport wartości opisuje DLACZEGO dana osoba robi to, co robi, co jest dla niej ważne. Przedstawia poziom sześciu podstawowych postaw i wartości:

 • teoretycznej
 • praktycznej (utylitarnej)
 • estetycznej
 • społecznej
 • indywidualistycznej
 • tradycyjnej.

Wartości są nazywane ukrytymi motywatorami, ponieważ nie zawsze można je rozpoznać (zaobserwować tak jak np. zachowania), a to właśnie one zapoczątkowują działanie jednostki. Tekst przedstawiony jest na 24 stronach, uzupełniony jest wykresami typologii SUCCESS INSIGHTS, które przedstawiają wykres wartości w  formie grafu i koła.

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off