fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Studia i cykle

Start / Studia i cykle

Studia i cykle

Czasem szkolenia to za mało. Studia podyplomowe stanowią świetne uzupełnienie wiedzy i są dedykowane wszystkim, którym zależy na rozwoju i stałym poszerzaniu kompetencji: kadrze menedżerskiej, liderom firm, przedsiębiorcom. Studia organizowane są przez Exbis – Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp.J. wspólnie z Akademią WSB czy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzimy również Exbis MBA – kompleksowy program szkoleń dla menedżerów, obejmujący od 120 do 192 godzin zajęć podzielonych na dziesięć do dwunastu dwudniowych sesji prowadzonych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków zarządzania oraz doświadczonych trenerów biznesu.

  Negocjacje w biznesie - kompleksowy program rozwijania umiejętności negocjacyjnych.

  Studia podyplomowe Negocjacje w biznesie to kompleksowy program rozwijania umiejętności negocjacyjnych. Zajęcia uczą odważnego i zarazem racjonalnego wyznaczania celów negocjacyjnych, planowania strategii, wykorzystywania atutów, a także poszanowania partnerów.

  Program studiów został przygotowany przez jednego z najlepszych polskich specjalistów z negocjacji – Marka Szopę, który przygotowywał polską delegację Ministerstwa Gospodarki do rozmów akcesyjnych z Unią Europejską.

  PROGRAM STUDIÓW

  BLOK I. Wstęp

  Moduł I. Negocjacje – wstęp

  • Negocjacje integracyjne (kooperacyjne) a dystrybutywne
  • Co można osiągnąć dzięki negocjacjom kooperacyjnym
  • 5 głównych dylematów negocjacji

   

  Moduł II. Od konfrontacji do obopólnej wygranej. Tradycyjne i nowoczesne pojmowanie negocjacji: „model harwardzki”

  • Zasady prawidłowych negocjacji
  • Wykraczanie poza kompromis: zasady osiągania wyniku „obopólnej wygranej“
  • Jak zachować się w problematycznej sytuacji? – 6 przykładów trudnych sytuacji
  • Błędne mniemania nt. negocjacji

   

  Moduł III. Struktura negocjacji

  • Przygotowanie
  • Dyskusja wstępna
  • Proponowanie
  • Faza przetargu
  • Porozumienie
  • Zamknięcie

   

  Moduł IV. Indywidualny styl negocjatora

  • Dylematy strategiczne negocjatora
  • Dobór stylu negocjacyjnego: „twardy”, „miękki”, „rzeczowy”
  • Wybitny a przeciętny negocjator, czyli reguły Rackhama i Carlisle’a.

   

  Moduł V. Przygotowanie i planowanie negocjacji

  • Zbieranie i analiza informacji na temat Partnera i przedmiotu negocjacji
  • Metody poszukiwania możliwego porozumienia. Narzędzie „ZOPA”
  • Wyznaczanie ściany negocjacyjnej
  • Analiza pola alternatywnych rozwiązań wobec negocjowanych kwestii – „BATNA”
  • Model „equalizera” w negocjacjach
  • Planowanie i kontrola procesu negocjacyjnego

   

  Moduł VI. Strategie negocjacyjne

  • Strategia podziału
  • Strategia poszukiwania rozwiązań
  • Cechy, wady i zalety oraz kiedy stosować odpowiednią strategię.

   

  Moduł VII. Zarządzanie ustępstwami

  • Analiza pola ustępstw
  • Zasady dobierania ustępstw
  • Planowanie ustępstw – strategia szachowa: umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia sekwencji wymiany ustępstw
  • Poszerzanie pola negocjacji o dodatkowe „kwestie”

   

  VIII. Techniki i taktyki negocjacyjne

  • Przegląd technik negocjacyjnych
  • Zastosowanie i obrona przed technikami
  • Trening umiejętności negocjacyjnych

  BLOK II – Psychologia w negocjacjach

  Moduł I. Etyka wywierania wpływu i perswazji

  • Jak odróżnić perswazję od manipulacji?
  • Dwutorowy system perswazji – model ELM
  • Konstruowanie przekonujących argumentów
  • Reguły wpływu społecznego
  • Zaawansowane techniki wpływu społecznego
  • Oddziaływanie na emocje, chwyty erystyczne, a logika
  • Operowanie metakomunikatami w działaniach perswazyjnych

   

  Moduł II. Przeciwdziałanie manipulacjom

  • Trzy konieczne i wystarczające warunki manipulacji
  • Rodzaje manipulacji
  • Obrona przed manipulacją i nieuczciwymi chwytami
  • Graficzna prezentacja danych, a manipulacje – jak nie wpaść w pułapki wizualizacji danych

   

  Moduł III. Homo negotiator – podejmowanie trafnych decyzji w negocjacjach

  • Wprowadzenie: Paradoks Monty Halla i dlaczego popełniamy błędy w prostej ocenie szansy?
  • Mózg analizuje, czyli:
   – Współpraca i role półkul mózgowych.
   – Myślenie lateralne i sekwencyjne i ich zastosowania do rozwiązywania problemów.
  • Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji (teoria perspektywy):
   – Dwa systemy myślenia: intuicyjny i refleksyjny oraz ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji.
   – Decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i jak unikać błędów.
   – Księgowanie umysłowe czyli jak przedstawiać innym dane liczbowe.
  • Wpływ mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych:
   – Heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz wynikające z nich błędy.
   – Pułapki zakotwiczenia i przywiązanie do status quo, przykłady a biznesu.
   – Jak pułapki kosztów utopionych i dowodów potwierdzające własną tezę wpływają na nasze życie.
  • Analizowanie informacji o charakterze statystycznym:
   – Błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka.
   – Reprezentatywność danych statystycznych, szacowanie wielkości próby statystycznej.
   – Statystyka Bayesowska i przykłady jej wykorzystania do oceny wagi testów (np. medycznych).
  • Analiza szerokości myślenia i techniki wspierania kreatywności:
   – Piramida skojarzeń przykład poszukiwania kreatywnych rozwiązań.
   – Sposoby rozwijania w sobie myślenia lateralnego.
   – Właściwa burza mózgów, jej procedura i zastosowani

   

  Moduł IV. Komunikacja w negocjacjach

  • Różnice perspektyw negocjatorów
  • Autoprezentacja negocjatora, style komunikacyjne
  • Reguły skutecznej komunikacji
  • Komunikacja niewerbalna, proksemika, kinezyka w negocjacjach
  • Reguły komunikacji kooperatywnej
  • Zwroty parzące w negocjacjach

   

  Moduł V. Zarządzanie konfliktem, asertywność i zarządzanie emocjami

  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Inteligencja emocjonalna
  • Asertywność w polskiej kulturze

  BLOK III. Zaawansowane negocjacje – wykorzystanie teorii gier

  Moduł I. Praktyczne zastosowanie teorii gier w negocjacjach

  • Dylemat więźnia jako model sytuacji negocjacyjnej:
   – współpraca i jej odmowa,
   – zaufanie,
   – podejrzliwość,
   – lojalność, nielojalność,
  • Równowaga Nasha a rozwiązania optymalne w sensie Pareto.
  • Iterowany dylemat więźnia a życie, turnieje Axelroda i płynące z nich wnioski.

   

  Moduł II. Strategie negocjacyjne wykorzystywane teorii gier

  • Strategie mieszane jako rozwiązanie gry „jastrzębie i gołębie”.
  • Gra w cykora
  • Gra – walka płci.
  • Gry mniejszościowe i strategie osiągania sukcesu.
  • Strategie minimaksowe i ich wyznaczanie metodą Williamsa
  • Rola informacji, negocjacje symultaniczne i sekwencyjne
  • Schemat arbitrażowy Nasha, strategie bezpieczeństwa i gróźb

   

  Moduł III. Od negocjacji dystrybucyjnych do integracyjnych

  • Negocjacje dystrybucyjne jako gra o sumie zerowej
  • Tradycyjne a współczesne rozumienie negocjacji
  • Gry o sumie niezerowej – poszukiwanie rozwiązań „twórczych”
  • Negocjacje dystrybucyjne i integracyjne w praktyce biznesowej
  • Wykorzystanie diagramów użyteczności
  • Gry rozwiązywalne a rozwiązania optymalne negocjacji
  • Punkty ogniskowe i manipulacja w negocjacjach

   

  Moduł IV. Metody alokacji dóbr

  • Zagadnienie wyboru społecznego i kryteria ocen procedur; procedury sprawiedliwe
  • Najważniejsze metody alokacji dóbr (targi, negocjacje, aukcje, turnieje, konkursy piękności, loterie)
  • Problem targu w sensie Nasha
  • Pojęcie aukcji; podstawowe rodzaje aukcji, aukcje nietypowe
  • Podstawy analizy aukcji (rola informacji, nastawienie do ryzyka, wartość i użyteczność przedmiotu aukcji, problemy kombinatoryczno-obliczeniowe związane z teoria aukcji)
  • Informacja konstrukcji mechanizmów optymalnych (mechanism design theory)
  • Konkursy i turnieje; konkursy piękności
  • Alokacja przez głosowanie
  • Elementarne zagadnienia sprawiedliwości podziału

  BLOK IV – Negocjacje wieloosobowe, międzykulturowe i aspekty prawne

  Moduł I. Negocjacje wielostronne

  • Specyfika negocjacji wielostronnych
  • Tworzenie koalicji zasada superaddytywności i wypłaty uboczne
  • Wieloosobowy dylemat więźniów a problemy zawansowanych negocjacji
  • Jądra negocjacji wieloosobowych wartości Shapleya i Raiffy w negocjacjach biznesowych

   

  Moduł II. Negocjacje międzynarodowe, międzykulturowe, odmienność systemów wartości

  • Różnice w komunikacji między kulturowej
  • Savoir vivre i etyka negocjatora
  • Typy kultur
  • Bariery komunikacyjne i szok kulturowy
  • Zasady etykiety z partnerami zagranicznymi

   

  Moduł III. Negocjacje umów oraz najlepsze metody

  • Podstawowe informacje o zasadach zawierania umów – oferta i przyjęcie oferty
  • Wybór oferty – regulacje kodeksu cywilnego.
  • Procedura zawarcia umowy w przetargu
  • Jak unieważnić umowę zawartą w aukcji lub przetargu
  • Konkurs, jako rodzaj przyrzeczenia publicznego
  • Zamówienia publiczne – zakres ustawy
  • Zasady udzielania zamówień publicznych
  • Różne tryby udzielania zamówień publicznych

  Rejestracja

   Menedżer Contact Center i Customer Service

   Studia podyplomowe Menadżer Contact Center i Customer Service stanowią praktyczny, interdyscyplinarny program przygotowujący słuchaczy do pełnienia funkcji menadżerskich i zarządczych w organizacjach zajmujących się sprzedażą i obsługą klienta z uwzględnieniem nowoczesnych i zdalnych form kontaktu z klientami – contact center, call center oraz video contact center. W ramach studiów słuchacze podniosą również efektywność własną w zakresie tradycyjnych  form kontaktu z klientem.

   Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy biznesu, praktycy i menadżerowie posiadający doświadczenie w dużych organizacjach.

   PROGRAM STUDIÓW

   BLOK I. Trening umiejętności menadżerskich

   Moduł I. Trening menadżerski – zarządzanie zespołem sprzedażowo – obsługowym

   • Istota zarządzania siłami sprzedażowo – obsługowymi
   • Podstawowe funkcje menadżerskie: planowanie, organizowanie, zarządzanie i motywowanie
   • Delegowanie zadań i celów
   • Komunikacja menadżerska
   • Cykl pracy z zespołami sprzedażowo – obsługowymi
   • Style kierowania, przywództwo sytuacyjne Herseya
   • Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole
   • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zarządczych

    

   Moduł II. Nowoczesne systemy motywacji finansowej i pozafinansowej

   • Motywacja finansowa i pozafinansowa – dobór odpowiedniego rodzaju motywacji do zakresu wykonywanej pracy
   • Promotywacyjne zachowania menedżera
   • Nowoczesne koncepcje motywacji pracowników
   • Mitologia motywacji – najczęstsze i szkodliwe mity związane z motywowaniem
   • Systemy motywacji finansowej
   • Motywacja pozafinansowa w polskiej rzeczywistości
   • Budowanie zaangażowania motywacji wewnętrznej – teoria autodeterminacji Deciego i Ryana
   • Motywacja 6 kroków M. Pantalona – prowadzenie rozmów motywujących

   BLOK II – Zarządzanie operacyjne kluczowymi obszarami obsługi klienta

   Moduł I. Organizacja działu Contact i Call Center

   • Budowa struktury organizacyjnej
   • Tworzenie procesów i procedur
   • Zarządzanie obsadą i grafikami
   • Zarządzanie kluczowymi parametrami
   • Analiza danych w Contact Center
   • Systemy zarządzania ruchem w Contact Center

    

   Moduł II. Video Contact Center oraz obsługa chata

   • Techniczne aspekty organizacji Video CC
   • Wybór optymalnych systemów do obsługi

    

   Moduł III. Budowanie wskaźników biznesowych

   • Cechy wysokoefektywnych organizacji. Od działania do efektów
   • Rodzaje wskaźników biznesowych: KPI, KRI, RI, PI
   • Praca z celami ilościowymi (KPI, KRI)
   • Modele tworzenia wskaźników biznesowych
   • Tworzenie siatki wskaźników
   • Dashboard – kokpit menadżerski

    

   Moduł IV. Współpraca z zewnętrznymi partnerami (Outsourcing) oraz aspekty prawne umów

   • Opłacalność zewnętrznej obsługi (outsourcing), a wewnętrzne siły obsługi i sprzedaży
   • Praktyczne aspekty doboru partnerów zewnętrznych

    

   Moduł V. RODO i przetwarzanie danych

   • Praktyczne aspekty przetwarzania danych w sprzedaży i obsłudze klienta
   • Reagowanie w przypadku naruszeń RODO
   • Reagowanie na reklamacje związane z naruszeniami RODO
   • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych
   • Podstawy prawne zbierania i przechowywania danych osobowych
   • Jakie informacje przekazać na temat przetwarzania danych aby spełnić wymogi prawne?
   • Istota Polityki Bezpieczeństwa Informacji
   • Lista przysługujących praw i obowiązków administratora na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

   BLOK III. Standardy obsługi klienta – tworzenie, implementacja i weryfikacja

   Moduł I. Standardy Obsługi – dobra praktyka czy teoretyczne rozważania?

   • Podejście do standardów obsługi – co powoduje, że pracownicy odbierają je jako sztuczne?
   • „Zdrowe” podejście do standardów obsługi
   • Proces tworzenia standardów obsługi
   • Zarządzanie zmianą – wdrażanie standardów
   • Tworzenie komunikacji wspierającej standardy
   • Budowanie koalicji i dobrych praktyk w zakresie stosowania standardów
   • Błędy przy projektowaniu standardów

    

   Moduł II. Badania jakości obsługi klienta

   • Badania ilościowe i jakościowe. Dobór metody
   • Badania tajemniczego klienta
   • Badania NPS
   • Wywiady fokusowe

    

   Moduł III. Projektowanie procesów rozwojowych nastawionych na realizację celów

   • Efektywność biznesowa procesów szkoleniowo – rozwojowych
   • Projektowanie procesów rozwojowych w oparciu o cele strategiczne
   • Kluczowe obszary warunkujące efektywność rozwojową
   • Ocena efektywności szkoleń

    

   Moduł IV. Zasady prostej komunikacji z klientami

   • Jak tworzyć pisma i komunikację przyjazną klientom?
   • Pisanie „Human to Human”
   • Zasady prostej komunikacji
   • Dobre praktyki komunikacji z klientami
   • Zwroty parzące

    

   Moduł V. Obsługa reklamacji

   • Reklamacja – prezent czy przekleństwo?
   • Postępowanie reklamacyjne
   • Struktury reklamacji
   • Etapy przyjmowania reklamacji
   • Kamizelki ratunkowe – narzędzia komunikacyjne radzenia sobie w trudnych sytuacjach
   • Asertywność w relacjach z klientami

   BLOK IV – Negocjacje biznesowe i przegląd współczesnych koncepcji sprzedaży

   Moduł I. Negocjacje w biznesie

   • Analiza sytuacji i przygotowanie do negocjacji
   • Planowanie i kontrola procesu negocjacyjnego
   • Harwardzkie zasady negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne
   • Negocjacje dystrybucyjne i integracyjne w praktyce biznesowej
   • Elementy teorii gier w negocjacjach, negocjacje wielostronne
   • Obrona przed manipulacją i nieuczciwymi chwytami
   • Gra „negocjacje nad jeziorem”

    

   Moduł II. Techniki sprzedaży

   • Systemy sprzedaży dopasowane do rodzaju działalności
   • Emocje vs racjonalność – jak klienci podejmują decyzje?
   • Obawa przed stratą czy korzyści zakupowe – co bardziej motywuje do zakupu?
   • Wykonywanie zimnych telefonów i umawianie spotkań
   • Przegląd różnych koncepcji
   • Etyczna perswazja i wywieranie wpływu
   • Zrozumienie obiekcji klientów i praca z nimi
   • Finalizowanie rozmów – hit czy kit?
   • Planowanie i analizowanie procesów sprzedażowych – statystyka handlowa

   Rejestracja

   Menadżer w świecie VUCA - praktyczne umiejętności w akademickim wydaniu.

   Menadżer w świecie VUCA- studia podyplomowe prowadzone w partnerstwie Akademii WSB i Exbis.

   Studia prowadzone są w wersji on-line, dostarczając uczestnikom pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym we współczesnym, pełnym niepewności świecie.

   Zapraszamy osoby szukające odpowiedzi na pytania związane z aktualnym i przyszłym procesem zarządzania z uwzględnieniem elementów szczególnie istotnych w świecie VUCA.

   Studia podyplomowe obejmują 2 semestry (160 godzin) praktycznych warsztatów, w tym badanie indywidualnym profilem motywacyjnym Gravesa oraz certyfikat Instytutu Negocjacji. Program studiów został przygotowany przez specjalistów praktyków w swych dziedzinachz uwzględnieniem problemów związanych z pracą menadżera i przedsiębiorcy we współczesnym świecie VUCA.

   Co oznacza środowisko na które składa się akronim VUCA, który jest jednym z najczęściej używanych obecnie określeń w biznesie?

   2 semestry, 160 godzin praktycznych warsztatów, badanie indywidualnym profilem motywacyjnym Gravesa oraz certyfikat Instytutu Negocjacji to część programu przygotowanego przez praktyków dla menadżerów.

   Studia menadżerskie realizowane przez Exbis i Akademię WSB to odpowiedź na świat VUCA. Co oznacza środowisko na które składa się akronim, który jest jednym z najczęściej używanych obecnie określeń w biznesie?

   VUCA to:

   • Zmienność (Volatility)
   • Zmienność (Volatility)
   • Niepewność (Uncertainty)
   • Złożoność (Complexity)

   Formuła studiów menadżerskich realizowanych on-line dostarcza słuchaczom umiejętności niezbędnych do poruszania się w czterech wyżej wymienionych wymiarach. Warsztatowa forma zajęć została zaprojektowana, tak aby uczestnicy po ich zakończeniu potrafili dokonać transferu wiedzy do codziennej pracy. Dzięki symulacjom opartym o rzeczywiste analizy przypadków, udziałem w grach biznesowych i eksperymentach myślowych studia przybierają formę treningu menadżerskiego opartego o ideę „małego MBA”. Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem w biznesie.

   Studiuj on-line i zdobywaj nowe kompetencje – zapraszamy do rejestracji na stronę Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

   Program studiów:

   1. Podstawowy trening menadżerski
    • przywództwo i autorytet menedżera
    • efektywność menedżerska, orientacja na ludzi i zadania
    • role i funkcje zarządcze
    • style kierowania, przywództwo sytuacyjne Herseya
    • delegowanie zadań
    • coaching menedżerski
   1. Komunikacja w biznesie
    • reguły skutecznej komunikacji zarządczej, autoprezentacja
    • style komunikacji w biznesie
    • informacja zwrotna, komunikacja niewerbalna
    • prowadzenie zebrań, argumentowanie i konfrontowanie opinii
   1. Motywowanie pracowników
    • psychologiczne filary motywacji
    • promotywacyjne zachowania menedżera
    • nowoczesne koncepcje motywacji pracowników
    • motywowanie spersonalizowane, instrumenty motywacyjne
    • motywacja 2.0 i 3.0
    • prowadzenie rozmów motywujących
   1. Zarządzanie zmianą i innowacyjność
    • myślenie systemowe jako podstawa planowania zmian
    • psychologia zmiany, prawidłowe przywództwo w zmianie
    • wdrażanie i utrwalanie zmiany, modele Lewina i inne
    • zarządzanie i wspieranie innowacyjności w firmie
    • budowa kultury organizacji uczącej się
    • tworzenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
   1. Podejmowanie decyzji w świecie VUCA
    • racjonalność wykorzystania czasu własnego i pracowników
    • narzędzia zarządzania czasem i organizacja pracy
    • wyznaczanie celów i efektywne metody planowania
    • modele analizy problemów i podejmowania decyzji
    • podejmowanie decyzji w oparciu o metody analizy wielokryterialnej
   1. Negocjacje w biznesie
    • analiza sytuacji i przygotowanie do negocjacji
    • planowanie i kontrola procesu negocjacyjnego
    • harwardzkie zasady negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne
    • negocjacje dystrybucyjne i integracyjne w praktyce biznesowej
    • elementy teorii gier w negocjacjach, negocjacje wielostronne
    • obrona przed manipulacją i nieuczciwymi chwytami
   1. Zarządzanie marketingowe
    • instrumenty analizy rynków
    • narzędzia promocji marki, produktów i usług
    • podstawy PR
    • wystąpienia publiczne (prezentacje)
   1. Kierowanie rozwojem. Zarządzanie pokoleniami.
    • rekrutacja, selekcja, zarządzanie talentami i rozwojem kompetencji
    • coaching i mentoring w rozwoju pracowników
    • różnice pokoleniowe
   1. Finansowe aspekty działania firmy
    • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu ex post i ex ante
    • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty pożyczki, leasing, faktoring, fundusze unijne) tworzenie montażu finansowego
    • Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa
    • Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa (wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze)
   1. Prawne aspekty działania firmy
    • podstawy prawne działalności gospodarczej
    • prawo pracy
    • bezpieczeństwo przedsiębiorstwa (bhp, prawa autorskie, dane osobowe)
   1. Zarządzanie strategiczne, jakość i procesy
    • misja, wizja, wartości firmy
    • rodzaje strategii, cele strategiczne firmy
    • narzędzia planowania strategicznego
    • zarządzanie projektami – wdrażanie strategii w firmie
    • tworzenie i mapowanie procesów
    • systemy zarządzania jakością ISO, TQM, Six Sigma, Kaizen
   1. Kompetencje społeczne menedżera
    • inteligencja emocjonalna przywódcy
    • automotywacja i rozwój osobisty menedżera
    • zarządzanie konfliktem
    • menedżer jako mediator
    • zarządzanie stresem własnym i napięciami w zespole, asertywność
    • społeczna odpowiedzialność menedżera, etyka biznesu.
   1. Zarządzanie zespołem rozproszonym 
    • Wykorzystanie aplikacji do zdalnej komunikacji
    • Praca w chmurze – udostępnianie i ochrona informacji firmowych
    • Zarządzania projektami w zespole rozproszonym
    • Specyfika motywowania zespołu rozproszonego

    Menadżer w świecie VUCA - praktyczne umiejętności w akademickim wydaniu.

    Wyzwania otoczenia, na które składają się zmiany w otoczeniu polityczno-prawnym, ekonomicznym, a także szybki rozwój techniki i technologii, zmiany społeczno-kulturowe i demograficzne, sprawiają, że przedsiębiorcy oraz menedżerowie zarządzający organizacjami z sektora mikro-, małych przedsiębiorstw muszą posiadać wiedzę na temat obowiązującego systemu prawnego, nowoczesnych trendów w zarządzaniu oraz umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się na tym polu.

    Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie prawa, gospodarki, zarządzania, adaptowania się do nowych trendów, reagowania na wyzwania, a także rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się współcześni przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa wspomnianego sektora.

    W ramach zajęć realizowanych na studiach słuchacze będą poznawać poszczególne gałęzie prawa oraz łączyć je z procesami zakładania, rozwijania i zarządzania działalnością gospodarczą. Zajęcia poprowadzą doświadczeni konsultanci – praktycy biznesu i prawnicy, a także ludzie nauki.

    Program studiów:

    1. Prawo gospodarcze
     • Przedsiębiorca i formy jego zorganizowania przedsiębiorcy (formy wewnętrzne
      i zewnętrzne)
     • Prokura a pełnomocnictwo
     • Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje
     • Przedsiębiorstwa państwowe
     • Pomoc publiczna
     • Partnerstwo publiczno-prywatne
    1. Ochrona danych osobowych
     • RODO i inne regulacje prawne dotyczące ochrony dany osobowych
     • Istota danych osobowych
     • Zadania i obowiązki ADO i IODO
     • Procedury związane z naruszaniem ochrony danych osobowych
    1. Prawo handlowe – wybrane zagadnienia
     • Spółka cywilna a spółki handlowe
     • Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
     • Prawo podatkowe w małych firmach
     • Zarys postępowania podatkowego
    1. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
     • Stosunek pracy (umowy o pracę, warunki zatrudnienia pracowników na terenie RP, stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę)
     • Wynagrodzenie za pracę
     • Obowiązki pracodawcy i pracownika
     • Czas pracy
     • Urlopy pracownicze
     • Elementy BHP
     • Układy zbiorowe pracy
     • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
     • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
     • Przedawnienie roszczeń
     • Ubezpieczenia społeczne
    1. Mediacje i arbitraż w działaności gospodarczej
     • Czym jest mediacja?
     • Korzyści z prowadzenia mediacji gospodarczej
     • Regulacje prawne dotyczące mediacji
     • Rola mediatora
     • Istota arbitrażu
     • Regulacje prawne dotyczące arbitrażu
     • Wykorzystanie mediacji i arbitrażu w działalności gospodarczej
     • Sąd polubowny
    1. Podstawy prawa własności intelektualnej i ochrony konkurencji
     • Pojęcie prawa ochrony konkurencji
     • Ochrona konkurencji
     • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
     • Pojęcie prawa własności intelektualnej
     • Systematyka oraz źródła prawa własności intelektualnej
     • Prawo autorskie
     • Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
     • Fundusz Promocji Twórczości i Komisja Prawa Autorskiego
     • Zarys prawa własności przemysłowej
    1. Umowy w obrocie gospodarczym
     • Umowy gospodarcze (swoboda umów gospodarczych, zawarcie umowy gospodarczej, charakter prawny czynności przygotowujących do zawarcia umowy, wzorce umów, wykonanie umów handlowych, przedawnienie roszczeń)
     • Umowy handlowe w obrocie transgranicznym
     • Analiza wybranych umów w obrocie gospodarczym (m.in. umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa leasingu).
    1. Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne
     • Pojęcie i źródła prawa administracyjnego
     • Administracja publiczna, rządowa i samorządowa
     • Pojęcie i rodzaje stosunków administracyjnoprawnych
     • Postępowanie administracyjne
     • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
     • Zarys postępowania egzekucyjnego w administracji
    1. Budowanie wizerunku i autopromocja
     • Świadoma i nieświadoma autoprezentacja
     • Podstawowe taktyki autoprezentacyjne
     • Komunikacja werbalna i niewerbalna
     • Wystąpienia publiczne
    1. Marketing, PR i reklama w małej firmie
     • Strategia marketingowa i działania PR
     • Aktualne trendy w promocji marki, produktów i usług
     • Praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych: Facebook Pro
     • Wprowadzenie do obsługi Google Ads
    1. Negocjacje w biznesie
     • Zasady, struktura i przebieg negocjacji
     • Analiza użyteczności w prowadzeniu negocjacji
     • Symulacje trudnych sytuacji negocjacyjnych
    1. Analizowanie informacji i podejmowanie racjonalnych decyzji
     • Analizowanie informacji o charakterze statystycznym
     • Typowe pułapki podejmowania decyzji
     • Dedukcja i metody teorii gier w analizie informacji
    1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – trendy i wyzwania
     • Zasoby ludzkie / kapitał ludzki w organizacji
     • Polityka personalna i jej elementy
     • Rekrutacja i selekcja pracowników
     • Motywowanie i rozwój pracowników

    14.   Komunikacja interpersonalna

     • Zasoby ludzkie / kapitał ludzki w organizacji
     • Polityka personalna i jej elementy
     • Rekrutacja i selekcja pracowników
     • Motywowanie i rozwój pracowników

    15.   Księgowość i rachunkowość w małej firmie

     • Ewidencja zdarzeń gospodarczych
     • Kalkulacja wyniku finansowego i podatkowego firmy – wycena składników aktywów i pasywów
     • Opodatkowanie małej firmy
     • Finansowanie bieżącej działalności i rozwoju małej firmy
     • Sprawozdawczość podatkowa, finansowa i inna w małej firmie
     • Controlling finansowy, podatkowy, operacyjny w małej firmie – metody, narzędzia

    Rejestracja

    Exbis MBA. Kompleksowy program szkoleń dla menedżerów

    Uczestnictwo w pojedynczych szkoleniach, nawet odbywanych dość często, rzadko gwarantuje nabycie spójnych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą na różnych szczeblach kierowania. Dlatego decydując się na radykalne podniesienie jakości kadry menedżerskiej coraz więcej firm wybiera precyzyjnie zaplanowane, dostosowane do swojej specyfiki narzędzie motywowania i rozwoju kompetencji: program Exbis MBA.

    Kompleksowy projekt szkoleniowy oparty jest na jednorodnej filozofii zarządzania. Uczestnicy projektów Exbis MBA podkreślają mocną stronę tej formy edukacji menedżerskiej: fakt, iż obejmuje ona swym zakresem najważniejsze dziedziny funkcjonowania konkretnej firmy i rynków, na których działa. Rzeczywiście, formuła Exbis MBA wykorzystuje najlepsze rozwiązania, a jednocześnie jest świadomie zawężona do aktualnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu Exbis MBA uczy tego, co rzeczywiście potrzebne! Wstępna propozycja projektu ma zawsze charakter otwarty, przykładowe moduły mogą obejmować:

    • Zarządzanie strategiczne
    • Zarządzanie zmianą w organizacji
    • Skuteczne przywództwo
    • Trening menedżerski
    • Budowanie zespołów
    • Coaching
    • Rachunkowość i finanse
    • Zarządzanie projektami, logistyka
    • Zarządzanie jakością: ISO, Six Sigma, Lean
    • Marketing i obsługa klienta
    • Umiejętności osobiste: komunikacja, gospodarowanie czasem
    • Efektywność menedżerska – negocjacje
    • i inne …

    Cykl obejmuje od 120 do 192 godzin zajęć podzielonych na dziesięć do dwunastu dwudniowych sesji prowadzonych przez praktyków zarządzania, doświadczonych trenerów biznesu. Szkolenia odbywają się w siedzibie klienta w terminach dogodnych dla pracowników (na przykład piątek po południu + sobota). Metodologia: seminaria, warsztaty, analizy przypadków i gry biznesowe. Zakończenie cyklu: praca dyplomowa i/lub egzamin.

    Typowi uczestnicy naszych zajęć to menedżerowie, specjaliści zarządzający firmami i działami nie mający formalnego wykształcenia menedżerskiego lub osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierowniczych.

    Z naszych programów kompleksowej edukacji menedżerskiej skorzystały już firmy: Jandar, Alpinus, CMC Zawiercie, SGL Carbon Group, ComArch (dwie edycje).

    image
    https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
    https://exbis.pl/
    #C4161C
    style1
    scroll
    Ładowanie postów ...
    /nowa-strona/
    #
    on
    none
    loading
    #
    Sort Gallery
    on
    yes
    yes
    off
    off
    off
    Enter your email here
    off
    off