Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Studia i cykle

Start / Studia i cykle

Studia i cykle

Czasem szkolenia to za mało. Studia podyplomowe stanowią świetne uzupełnienie wiedzy i są dedykowane wszystkim, którym zależy na rozwoju i stałym poszerzaniu kompetencji: kadrze menedżerskiej, liderom firm, przedsiębiorcom. Studia organizowane są przez Exbis – Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp.J. wspólnie z Akademią WSB czy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzimy również Exbis MBA – kompleksowy program szkoleń dla menedżerów, obejmujący od 120 do 192 godzin zajęć podzielonych na dziesięć do dwunastu dwudniowych sesji prowadzonych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków zarządzania oraz doświadczonych trenerów biznesu.

Menadżer w świecie VUCA - praktyczne umiejętności w akademickim wydaniu.

Menadżer w świecie VUCA- studia podyplomowe prowadzone w partnerstwie Akademii WSB i Exbis.

Studia prowadzone są w wersji on-line, dostarczając uczestnikom pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym we współczesnym, pełnym niepewności świecie.

Zapraszamy osoby szukające odpowiedzi na pytania związane z aktualnym i przyszłym procesem zarządzania z uwzględnieniem elementów szczególnie istotnych w świecie VUCA.

Studia podyplomowe obejmują 2 semestry (160 godzin) praktycznych warsztatów, w tym badanie indywidualnym profilem motywacyjnym Gravesa oraz certyfikat Instytutu Negocjacji. Program studiów został przygotowany przez specjalistów praktyków w swych dziedzinachz uwzględnieniem problemów związanych z pracą menadżera i przedsiębiorcy we współczesnym świecie VUCA.

Co oznacza środowisko na które składa się akronim VUCA, który jest jednym z najczęściej używanych obecnie określeń w biznesie?

2 semestry, 160 godzin praktycznych warsztatów, badanie indywidualnym profilem motywacyjnym Gravesa oraz certyfikat Instytutu Negocjacji to część programu przygotowanego przez praktyków dla menadżerów.

Studia menadżerskie realizowane przez Exbis i Akademię WSB to odpowiedź na świat VUCA. Co oznacza środowisko na które składa się akronim, który jest jednym z najczęściej używanych obecnie określeń w biznesie?

VUCA to:

 • Zmienność (Volatility)
 • Niepewność (Uncertainty)
 • Złożoność (Complexity)
 • Niejednoznaczność (Ambiguit)

Formuła studiów menadżerskich realizowanych on-line dostarcza słuchaczom umiejętności niezbędnych do poruszania się w czterech wyżej wymienionych wymiarach. Warsztatowa forma zajęć została zaprojektowana, tak aby uczestnicy po ich zakończeniu potrafili dokonać transferu wiedzy do codziennej pracy. Dzięki symulacjom opartym o rzeczywiste analizy przypadków, udziałem w grach biznesowych i eksperymentach myślowych studia przybierają formę treningu menadżerskiego opartego o ideę „małego MBA”. Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem w biznesie.

Studiuj on-line i zdobywaj nowe kompetencje – zapraszamy do rejestracji na stronę Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Program studiów:

 1. Podstawowy trening menadżerski
  • przywództwo i autorytet menedżera
  • efektywność menedżerska, orientacja na ludzi i zadania
  • role i funkcje zarządcze
  • style kierowania, przywództwo sytuacyjne Herseya
  • delegowanie zadań
  • coaching menedżerski
 1. Komunikacja w biznesie
  • reguły skutecznej komunikacji zarządczej, autoprezentacja
  • style komunikacji w biznesie
  • informacja zwrotna, komunikacja niewerbalna
  • prowadzenie zebrań, argumentowanie i konfrontowanie opinii
 1. Motywowanie pracowników
  • psychologiczne filary motywacji
  • promotywacyjne zachowania menedżera
  • nowoczesne koncepcje motywacji pracowników
  • motywowanie spersonalizowane, instrumenty motywacyjne
  • motywacja 2.0 i 3.0
  • prowadzenie rozmów motywujących
 1. Zarządzanie zmianą i innowacyjność
  • myślenie systemowe jako podstawa planowania zmian
  • psychologia zmiany, prawidłowe przywództwo w zmianie
  • wdrażanie i utrwalanie zmiany, modele Lewina i inne
  • zarządzanie i wspieranie innowacyjności w firmie
  • budowa kultury organizacji uczącej się
  • tworzenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
 1. Podejmowanie decyzji w świecie VUCA
  • racjonalność wykorzystania czasu własnego i pracowników
  • narzędzia zarządzania czasem i organizacja pracy
  • wyznaczanie celów i efektywne metody planowania
  • modele analizy problemów i podejmowania decyzji
  • podejmowanie decyzji w oparciu o metody analizy wielokryterialnej
 1. Negocjacje w biznesie
  • analiza sytuacji i przygotowanie do negocjacji
  • planowanie i kontrola procesu negocjacyjnego
  • harwardzkie zasady negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne
  • negocjacje dystrybucyjne i integracyjne w praktyce biznesowej
  • elementy teorii gier w negocjacjach, negocjacje wielostronne
  • obrona przed manipulacją i nieuczciwymi chwytami
 1. Zarządzanie marketingowe
  • instrumenty analizy rynków
  • narzędzia promocji marki, produktów i usług
  • podstawy PR
  • wystąpienia publiczne (prezentacje)
 1. Kierowanie rozwojem. Zarządzanie pokoleniami.
  • rekrutacja, selekcja, zarządzanie talentami i rozwojem kompetencji
  • coaching i mentoring w rozwoju pracowników
  • różnice pokoleniowe
 1. Finansowe aspekty działania firmy
  • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu ex post i ex ante
  • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty pożyczki, leasing, faktoring, fundusze unijne) tworzenie montażu finansowego
  • Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa
  • Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa (wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze)
 1. Prawne aspekty działania firmy
  • podstawy prawne działalności gospodarczej
  • prawo pracy
  • bezpieczeństwo przedsiębiorstwa (bhp, prawa autorskie, dane osobowe)
 1. Zarządzanie strategiczne, jakość i procesy
  • misja, wizja, wartości firmy
  • rodzaje strategii, cele strategiczne firmy
  • narzędzia planowania strategicznego
  • zarządzanie projektami – wdrażanie strategii w firmie
  • tworzenie i mapowanie procesów
  • systemy zarządzania jakością ISO, TQM, Six Sigma, Kaizen
 1. Kompetencje społeczne menedżera
  • inteligencja emocjonalna przywódcy
  • automotywacja i rozwój osobisty menedżera
  • zarządzanie konfliktem
  • menedżer jako mediator
  • zarządzanie stresem własnym i napięciami w zespole, asertywność
  • społeczna odpowiedzialność menedżera, etyka biznesu.
 1. Zarządzanie zespołem rozproszonym 
  • Wykorzystanie aplikacji do zdalnej komunikacji
  • Praca w chmurze – udostępnianie i ochrona informacji firmowych
  • Zarządzania projektami w zespole rozproszonym
  • Specyfika motywowania zespołu rozproszonego

Exbis MBA. Kompleksowy program szkoleń dla menedżerów

Uczestnictwo w pojedynczych szkoleniach, nawet odbywanych dość często, rzadko gwarantuje nabycie spójnych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą na różnych szczeblach kierowania. Dlatego decydując się na radykalne podniesienie jakości kadry menedżerskiej coraz więcej firm wybiera precyzyjnie zaplanowane, dostosowane do swojej specyfiki narzędzie motywowania i rozwoju kompetencji: program Exbis MBA.

Kompleksowy projekt szkoleniowy oparty jest na jednorodnej filozofii zarządzania. Uczestnicy projektów Exbis MBA podkreślają mocną stronę tej formy edukacji menedżerskiej: fakt, iż obejmuje ona swym zakresem najważniejsze dziedziny funkcjonowania konkretnej firmy i rynków, na których działa. Rzeczywiście, formuła Exbis MBA wykorzystuje najlepsze rozwiązania, a jednocześnie jest świadomie zawężona do aktualnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu Exbis MBA uczy tego, co rzeczywiście potrzebne! Wstępna propozycja projektu ma zawsze charakter otwarty, przykładowe moduły mogą obejmować:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Skuteczne przywództwo
 • Trening menedżerski
 • Budowanie zespołów
 • Coaching
 • Rachunkowość i finanse
 • Zarządzanie projektami, logistyka
 • Zarządzanie jakością: ISO, Six Sigma, Lean
 • Marketing i obsługa klienta
 • Umiejętności osobiste: komunikacja, gospodarowanie czasem
 • Efektywność menedżerska – negocjacje
 • i inne …

Cykl obejmuje od 120 do 192 godzin zajęć podzielonych na dziesięć do dwunastu dwudniowych sesji prowadzonych przez praktyków zarządzania, doświadczonych trenerów biznesu. Szkolenia odbywają się w siedzibie klienta w terminach dogodnych dla pracowników (na przykład piątek po południu + sobota). Metodologia: seminaria, warsztaty, analizy przypadków i gry biznesowe. Zakończenie cyklu: praca dyplomowa i/lub egzamin.

Typowi uczestnicy naszych zajęć to menedżerowie, specjaliści zarządzający firmami i działami nie mający formalnego wykształcenia menedżerskiego lub osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierowniczych.

Z naszych programów kompleksowej edukacji menedżerskiej skorzystały już firmy: Jandar, Alpinus, CMC Zawiercie, SGL Carbon Group, ComArch (dwie edycje).

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off