Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o naszej ofercie!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

EXBIS MBA

Kompleksowy program szkoleń dla menedżerów

Uczestnictwo w pojedynczych szkoleniach, nawet odbywanych dość często, rzadko gwarantuje nabycie spójnych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą na różnych szczeblach kierowania. Dlatego decydując się na radykalne podniesienie jakości kadry menedżerskiej coraz więcej firm wybiera precyzyjnie zaplanowane, dostosowane do swojej specyfiki narzędzie motywowania i rozwoju kompetencji: program Exbis MBA.

Kompleksowy projekt szkoleniowy oparty jest na jednorodnej filozofii zarządzania. Uczestnicy projektów Exbis MBA podkreślają mocną stronę tej formy edukacji menedżerskiej: fakt, iż obejmuje ona swym zakresem najważniejsze dziedziny funkcjonowania konkretnej firmy i rynków, na których działa. Rzeczywiście, formuła Exbis MBA wykorzystuje najlepsze rozwiązania, a jednocześnie jest świadomie zawężona do aktualnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu Exbis MBA uczy tego, co rzeczywiście potrzebne! Wstępna propozycja projektu ma zawsze charakter otwarty, przykładowe moduły mogą obejmować:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Skuteczne przywództwo
 • Trening menedżerski
 • Budowanie zespołów
 • Coaching
 • Rachunkowość i finanse
 • Zarządzanie projektami, logistyka
 • Zarządzanie jakością: ISO, Six Sigma, Lean
 • Marketing i obsługa klienta
 • Umiejętności osobiste: komunikacja, gospodarowanie czasem
 • Efektywność menedżerska – negocjacje
 • i inne…
 

Cykl obejmuje od 120 do 192 godzin zajęć podzielonych na dziesięć do dwunastu dwudniowych sesji prowadzonych przez praktyków zarządzania, doświadczonych trenerów biznesu. Szkolenia odbywają się w siedzibie klienta w terminach dogodnych dla pracowników (na przykład piątek po południu + sobota). Metodologia: seminaria, warsztaty, analizy przypadków i gry biznesowe. Zakończenie cyklu: praca dyplomowa i/lub egzamin.

Typowi uczestnicy naszych zajęć to menedżerowie, specjaliści zarządzający firmami i działami nie mający formalnego wykształcenia menedżerskiego lub osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierowniczych.

Z naszych programów kompleksowej edukacji menedżerskiej skorzystały już firmy: Jandar, Alpinus, CMC Zawiercie, SGL Carbon Group, ComArch (dwie edycje).