Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o naszej ofercie!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

TURKUSOWA OGRANIZACJA

Rozwinięte społeczeństwa Zachodu stoją u progu rewolucji społecznej i biznesowej wynikającej ze zmiany paradygmatu działania jednostek i organizacji. Na poziomie jednostek rozwój ten był badany i opisywany m.in. przez: C. W. Gravesa i K. Wilbera. Frederic Laloux, w swojej książce „Pracować inaczej” opisał przykłady organizacji, które przyjęły nowy zestaw wartości motywacyjnych określany jako turkusowy. Organizacje te, często nie wiedząc nic o sobie nawzajem, opracowały inny od dotychczasowego sposób działania, który nazwaliśmy harmonią i integralnością lub inaczej ekonomią opartą o wartości. Według autorów “Szczerze o holokracji” Harvard Business Review (nr 165) do 2030 przynajmniej 20% czołowych firm z listy Global 1000 zastosuje jakieś elementy samozarządzania.

Organizacje turkusowe osiągają sukcesy ekonomiczne praktykując niespotykaną gdzie indziej samodzielność pracowników. Tajemnicą siły motywacyjnej tych organizacji jest sposób zarządzania oparty na zaufaniu i kunsultacji. Laloux opisał przykłady 12 takich organizacji, zatrudniających od kilkuset do 40 000 pracowników, jednak organizacji takich jest o wiele więcej i działają również w Polsce. Wyznaczają trend, który będzie wypierał tradycyjne struktury hierarchiczne oparte na silnej władzy, normach i zasadach czy paradygmacie efektywności. Organizacja turkusowa nie odrzuca całkowicie dotychczasowych form motywowania a jedynie odwraca porządek. Nie dążymy do uznania, sukcesu, bogactwa i przynależności by wieść dobre życie, dążymy do dobrze przeżywanego życia, a jego efektem może się stać uznanie, sukces, bogactwo i miłość (Laloux, 2015). Każdy człowiek i każda organizacja czerpie motywację na wielu poziomach Gravesa: od beżowego i fioletowego poprzez czerwony, niebieski, pomarańczowy i zielony do żółtego i turkusowego. Ważne jest, aby rozwijać w sobie kolejne wartości i w określonych okolicznościach odpowiednio z nich korzystać.

 
ewolucja

Chronologia poziomów na podstawie C.W. Graves “The Never Ending Quest”

 

Turkusowy sposób działania najłatwiej wprowadzać w nowych organizacjach. Istnieje też możliwość transformacji w kierunku turkusu istniejących organizacji. Podstawowym warunkiem, bez którego takiej zmiany nie da się przeprowadzić, jest zgoda i zaangażowanie osoby bezpośrednio zarządzającej organizacją i jej mocodawców. Zmiany zaś trzeba przeprowadzić w obszarze struktur, praktyk działania i kultury organizacji w trzech dziedzinach, nazwanych przez Laloux:

  •  Samozarządzanie
  •  Dążenie do pełni
  •  Słuchanie ewolucyjnego celu
 

Kolejność zmian w tych dziedzinach nie jest sztywno określona lecz zależy od samej organizacji. Co więcej, możliwe są również praktyki tylko częściowego wprowadzania zmian, np. w Dążeniu do pełni bez praktyk Samozarządzania. Takie zmiany może zainicjować odpowiednio przygotowana, z udziałem wszystkich pracowników firmy, sesja tzw. “doceniającego dochodzenia”. Jednak dopiero wprowadzenie zmian we wszystkich trzech dziedzinach da nam efekt ich wzajemnego wzmacniania się.

Turkusowa organizacja nie jest modelem zarządzania, który można skopiować i wdrożyć w każdej firmie. To filozofia działania, która wymaga odpowiedniego poziomu świadomości pracowników którzy, po osiągnięciu tego poziomu i przy wsparciu zarządzających, będą w stanie przekształcić organizację. Exbis Eksperci Biznesmenom może Państwu pomóc w przeprowadzeniu przekształcenia w kierunku turkusu. Dzięki unikalnemu na polskim rynku badaniu Profil Wartości Motywacyjnych Gravesa, jesteśmy w stanie diagnozować stopień świadomości pracowników Państwa firmy. Na podstawie badania określimy spektrum wartości motywacyjnych dla każdego działu, pracownika i powiemy Państwu, w jakim stopniu pracownicy są przygotowani do zmiany. Zaproponujemy konkretne działania mające pomóc w przeprowadzenie transformacji w kierunku turkusu. Nie możemy zagwarantować, że przemiana taka będzie możliwa w pełni i dla w całej organizacji. Z pewnością jednak zyskają Państwo głęboki wgląd w strategiczną sytuację firmy, co umożliwi w przyszłości prowadzenie właściwych działań rozwojowych.

Zapraszamy do współpracy.