fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

PRISM Brain Mapping

Start / Narzędzia HR / PRISM Brain Mapping

PRISM Brain Mapping

Narzędzie, które służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy. PRISM Brain Mapping mierzy zachowania ludzi, przy pomocy platformy on-line, oparte na wynikach badań amerykańskich i brytyjskich neurologów.

PRISM weryfikuje 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym.

W jakich obszarach można zastosować PRISM Brain Mapping

 • Zarządzaniem rozwojem kompetencji
 • Komunikacja zespołowa
 • Coaching indywidualny
 • Coaching zespołowy
 • Rozwój kadry menadżerskiej
 • Zarządzanie talentami

Dlaczego warto korzystać z PRISM Brain Mapping?

 • UNIWERSALNOŚĆ

PRISM bada to, co ludzie lubią robić i następnie dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają. Tak powstaje mapa bazowa określająca stopień, w którym badana osoba będzie prezentować dane zachowania bez odczuwania stresu lub zachowania instynktowne, w sytuacji silnej presji.

PRISM obrazuje zakres, w jakim osoba badana modyfikuje swoje naturalne zachowania, gdy sytuacja tego wymaga oraz pokazuje stopień oddalenia się od preferowanych przez nią naturalnie zachowań (mapa adaptacyjna).

Określa, w jaki sposób najprawdopodobniej badana osoba będzie się zachowywać przez większość swojego czasu (około 70%) w otoczeniu innych ludzi oraz jak jest widziana oczami innych (mapa zgodności).

Wyniki i porównania tych 3 map można wykorzystać do dobierania zespołów do projektów, awansowania, rekrutacji z wewnątrz firmy oraz budowania ścieżki kariery dla pracowników, jak również diagnozy potrzeb szkoleniowych, rozwojowych, a także do delegowania określonych zadań. Uniwersalność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie zastosowanie w obszarze HR.

 • PRECYZYJNOŚĆ

PRISM identyfikuje 8 wymiarów behawioralnych oraz mierzy 26 kluczowych preferencji badanych osób w środowisku pracy. Na diagramie PRISM każda ćwiartka podzielona jest jeszcze na dwa wymiary. Posiadają one pewne wspólne charakterystyki, ale także mają między sobą znaczące różnice. Dokładne rozumienie różnic pomiędzy wymiarami znajdującymi się w każdej z ćwiartek jest niezmiernie istotne, bo właśnie te subtelności powodują, że PRISM jest narzędziem tak precyzyjnym.

Wpływ na interpretację głównego wyniku będą miały również dodatkowe informację, które otrzymamy z PRISM Brain Mapping: poziom inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz raportu tożsamego z „The Big Five” („Wielkiej Piątki”)

 • CZYTELNOŚĆ

Wyniki zobrazowane są na diagramie oraz na trzech różnych mapach, które nałożone na siebie ułatwiają interpretację, wyciąganie wniosków i planowanie dalszych działań. W szybki sposób (przez nałożenie kolejnej, 4-tej mapy) możemy porównać profil kandydata z benchmarkiem stanowiskowym (uniwersalnym lub stworzonym przy pomocy planera benchamarkingu).

 • TRAFNOŚĆ I RZETELNOŚĆ

PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności i rzetelności psychometrycznej, dzięki czemu mamy pewność, że uzyskane informacje są zgodne z rzeczywistością.

Prace nad PRISM trwały od lat 90., a system przeszedł trzy studia walidacyjne na bardzo dużych próbach badawczych [2003, 2006-2007, 2014] Ostatnia walidacja przeprowadzona była w 2014r. na próbie ponad 4,5 tys. osób z różnych grup etnicznych. PRISM jest spójny z powszechnie znanymi metodykami pomiaru [NEO PI-R, 16 PF].

Co wyróżnia PRISM Brain Mapping?

 • Posiada wiele wersji językowych dlatego można go zastosować w środowisku międzynarodowym
 • PRISM oparty jest na badaniach środowiska nauronauki, a nie na modelu 1 osoby
 • nie mówi, jaki jest człowiek tylko jakie ma zachowania – które może zmieniać i ćwiczyć
 • PRISM powiązany jest ze znanymi modelami np. wielką piątką
 • Posiada wiele wersji językowych dlatego można go zastosować w środowisku międzynarodowym

Certyfikowany praktyk PRISM:

Praktyk PRISM Brain Mapping: Iwona Napłoszek

Jak wygląda mapa PRISM?

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off