NARZĘDZIA HR

PROFIL WARTOŚCI GRAVESA

Narzędzie diagnostyczne do badania i budowy pożądanej kultury organizacji pod kątem motywacji oraz wprowadzania zmiany.

SPRAWDZAM!

NARZĘDZIE INTERNETOWE ADVISIO

Synergia™ bada synergię między celami i ich licznymi interesariuszami po to, by na podstawie zgromadzonych informacji przedstawić prognozę realizacji każdego celu.

SPRAWDZAM!

SUCCESS INSIGHTS

Success Insights to narzędzie do badania potencjału ludzkiego. Jest uznanym na świecie systemem diagnostycznym w formie kwestionariusza online.

SPRAWDZAM!

MBTI

Narzędzie diagnostyczne pozwalające na samozrozumienie siebie wraz z poznaniem sposobów funkcjonowania.

SPRAWDZAM!

OCENA 360°

Ocena 360° to nowoczesne narzędzie pozwalające zestawić, porównać i zbilansować wnioski wynikające z samooceny pracownika, opinii przełożonych, współpracowników i klientów.

SPRAWDZAM!

COACHING

Osią coachingu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania pozwalające zogniskować uwagę, poszerzyć świadomość, wyjść poza ograniczające nawyki myślowe i nieskuteczne wzory zachowań.

SPRAWDZAM!

ASSESSMENT CENTER / DEVELOPMENT CENTER

Assessment Center / Development Center jest narzędziem diagnostycznym do oceny i rozwoju kompetencji kandydata oraz pracownika.

SPRAWDZAM!

PRISM BRAIN MAPPING

Narzędzie PRISM Brain Mapping służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy.

SPRAWDZAM!