SZKOLENIA OTWARTE

SPRZEDAŻ
DORADCZO-KONSULTACYJNA

Celem biznesowym szkolenia jest wzrost kompetencji handlowych prowadzących do wyższej sprzedaży, poprawy marżowości oraz lepszego dopasowania produktów lub usług do klientów.

SPRAWDZAM!

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Nadszedł czas na zmianę sposobu Twojego funkcjonowania. Stań na krawędzi i zobacz co dla Ciebie w życiu jest ważne. Zacznij żyć świadomie od nowa: ustal cele, zrób plan, wykorzystaj dobre, a zmień złe nawyki, dokończ niedokończone i miej w końcu więcej czasu dla siebie.

SPRAWDZAM!

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA W "SŁUŻBIE" ROLI MENADŻERA

Ten warsztat pozwoli Ci nie tylko poznać narzędzia, ale przede wszystkim doświadczyć jak coaching wpływa na budowanie zaangażowania oraz odpowiedzialności. To inwestycja dla Ciebie i całego Twojego zespołu.

SPRAWDZAM!

SZTUKA NEGOCJACJI

W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie negocjacyjne, bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji. Poznają techniki negocjacji, taktyki oraz triki negocjacyjne oraz nabędą umiejętności przeciwdziałania im.

SPRAWDZAM!

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Analiza własnych stylów komunikacyjnych w sytuacjach zawodowych. Rozpoznanie barier komunikacyjnych w i ustalenie środków ich minimalizowania. Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania z wykorzystaniem narzędzi „rozmowy niedyrektywnej”.

SPRAWDZAM!

TRENING MENADŻERSKI

Zaskakująco często, pracownicy mianowani na stanowiska menedżerskie wpadają w styl przywódczy, który krytykowali, jako podwładni. Przejście do nowej roli rodzi silny stres, a pierwsze kryzysy wzmacniają pokusę skorzystania z najlepiej znanych wzorców.

SPRAWDZAM!

ANALIZA INFORMACJI I INTUICJA W PODEJMOWANIU DECYZJI

Szkolenie, którego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie przetwarzania informacji w celu ich oceny, selekcji oraz podejmowania decyzji.

SPRAWDZAM!

DESIGN THINKING

Przeprowadzenie uczestników warsztatu przez proces design thnking poprzez doświadczenie i zrozumienie procesu twórczego zachodzącego w trakcie pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie się z kreatywnymi technikami i narzędziami wspierającymi proces rozwiązywania problemów oraz usprawnienie metod rozwiązywania trudności.

SPRAWDZAM!

POZYTYWNE MYŚLENIE

Podczas szkolenia przekonasz się czym jest pozytywne myślenie, jakie mamy korzyści z pozytywnego myślenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, oraz wypróbujesz metody wzbudzania pozytywnego myślenia u siebie i współpracowników.

SPRAWDZAM!

SEMINARIUM HR BUSINESS PARTNERA

Podczas seminarium dowiesz się m.in. jakie zmiany zachodzą w polskich organizacjach w kontekście działów HR oraz jaka jest rola Partnera Biznesowego.

SPRAWDZAM!

MARKETING DLA BRANŻY HEALTH & BEAUTY

Celem szkolenia jest przeprowadzenie uczestników przez proces planowania marketingowego, dostarczenie praktycznej i aktualnej wiedzy z zakresu narzędzi marketingowych tak, by każdy uczestnik zakończył szkolenie z gotowym planem marketingowym swojego biznesu.

SPRAWDZAM!

JAK BADAĆ KOMPETENCJE I MOTYWACJĘ KANDYDATÓW DO PRACY

Na tym szkoleniu będziesz mógł wzbogacić swój warsztat rekrutacyjny, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

SPRAWDZAM!

FOTOGRAFIA PRODUKTOWA ORAZ POSTPRODUKCJA ZDJĘĆ

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swój warsztat fotograficzny o fotografią produktową i postprodukcję oraz tych, które planują doszlifowanie swoich umiejętności w tym zakresie.

SPRAWDZAM!

JAK PROWADZIĆ PROFESJONALNE PREZENTACJE

Warsztat zawierający wszystkie elementy klasycznego kursu sztuki prezentacji plus najnowocześniejsze metody psychologii komunikacji, w tym sterowania percepcją i uwagą oraz oddziaływania na odbiorców.

SPRAWDZAM!

WYWIERANIE WPŁYWU

Uczestnicy zdobędą wiedzę o warunkach i mechanizmach psychicznych decydujących o skuteczności wywierania wpływu na innych.

SPRAWDZAM!

MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Nauczymy Cię dopasowywać narzędzia motywacji do konkretnych osób i sytuacji oraz pokażemy jak stymulować rozwój podwładnych oraz budować w zespole atmosferę sprzyjającą współpracy i podnoszeniu wyników.

SPRAWDZAM!