Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o naszej ofercie!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Arkusz samooceny oparty o 8 typów psychologicznych Carla Gustawa Junga pokazuje preferencje respondenta w życiu codziennym:

 • Skąd czerpiesz energię?
 • W jaki sposób preferujesz gromadzić informację, jakim ufasz?
 • W jaki sposób wolisz podejmować decyzje?
 • Jaki jest twój styl życia, pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem?
 Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs rozwinęły pomysł Junga dotyczący hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości i dodały wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. W ten sposób powstał uniwersalny 4 literowy kod opisujący dany typ psychologiczny, z którym co roku zapoznaje się ponad 2 miliony osób.

Wypełnienie arkusza oraz informacja zwrotna pozwala rozpoznać indywidualne zdolności, co zwiększa samozrozumienie i motywację do działania. Pozwala na odkrycie i wzmocnienie swoich mocnych stron jak i pokazuje obszary do rozwoju. Poznanie swojego typu MBTI zwiększa pewność siebie i pomaga we współpracy z innymi.

Zastosowanie w organizacjach
 • Poprawa komunikacji,
 • Usprawnienie rozwiązywania problemów orz podejmowania decyzji,
 • Rozwiązywanie konfliktów,
 • Zarządzanie zmianą od planowania do wdrożenia,
 • Zarządzanie stresem,
 • Rozwój zespołów,
 • Rozwój osobisty, przywódczy, menedżerski – coaching,
 • Analiza trendów w organizacji.
 

Dodatkowo:

 • Wybór zwodu dla osób rozpoczynających karierę zawodową
 • Poznanie i zrozumienie różnych typów uczenia się.
Sposób przeprowadzenia badania
 • Arkusz on-line (czas wypełnienia ok. 30 min.),
 • Każdy respondent otrzyma swój indywidualny raport,
 • Każda osoba otrzyma pogłębioną informację zwrotną, udzieloną przez certyfikowanego konsultanta,
 • Wyniki indywidualne nie są podawane do wiadomości innych osób.
Warsztaty

Integralną częścią badania są warsztaty – proponowany zakres warsztatów:

 • Samozrozumienie i rozwój osobisty,
 • Rozwój i doradztwo zawodowe,
 • Rozwój organizacji,
 • Budowanie i rozwój zespołów,
 • Komunikacja,
 • Rozwój liderów – warsztaty menedżerskie,
 • Rozwiązywanie problemów,
 • Opracowanie programów nauczania – warsztaty, m.in. trenerskie,
 • Doradztwo zawodowe.