fbpx

Szybki kontakt


  • Nieprawidłowa treść!
  • Zły adres e-mail!
  • To pole jest puste!
  • Wyślij

Coaching – kurs coachingu

Start / Narzędzia HR / Coaching – kurs coachingu

Dr Andrzej Szóstak: Coaching to nowoczesny sposób wspierania, a czasem wręcz tworzenia procesu zmian, rozpoznawania wartości, dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, poszukiwania i wdrażania rozwiązań.

Osią procesu złożonego z sesji coachingowych i aktywności pomiędzy nimi jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania pozwalające zogniskować uwagę, poszerzyć świadomość, wyjść poza ograniczające nawyki myślowe i nieskuteczne wzory zachowań. Istotą coachingu jest maksymalne nastawienie na skutki (co zrobić by uzyskać największy efekt?) dzięki racjonalnemu wykorzystaniu, a czasem odkryciu istniejących zasobów.

Jedna z wyjątkowo trafnych definicji coachingu określa go jako niezwykle skuteczny sposób zasypywania przepaści między potencjałem pracowników i zespołów a ich faktyczną efektywnością. Zachętą do skorzystania z tej formy rozwoju automotywacji,   może być  przypomnienie, że w miejscu pracy wykorzystywane jest  przeciętnie jedynie … 40% ludzkich możliwości. Zasadniczymi elementami coachingu jest praca nad wyborem celów i ich doprecyzowaniem, analiza przeszłej i bieżącej sytuacji, składających się na nią dotychczasowych przekonań i praktyk, przegląd możliwości oraz wypracowanie optymalnych sposobów działania.

Współcześnie coaching stał się pojęciem zbiorczym dla wielu modeli rozwoju. Różnorodność form i zastosowań coachingu sprawia, że może on przyjmować postać indywidualnej pracy „klienta-pracownika” z coachem, nauki stosowania technik coachingowych przez menedżerów jako ważnej praktyki zarządczej lub pracy coachingowej z zespołami nad zwiększeniem ich efektywności i adaptacji do zmian.

Coaching może być sposobem przygotowania ludzi do nadchodzących wydarzeń lub radzenia sobie z bieżącymi problemami. Jest też znakomitym narzędziem wzmacniania efektów tradycyjnych projektów szkoleniowych.

W naszej ofercie znajduje się zarówno propozycja prowadzenia sesji coachingów indywidualnych i zespołowych z pracownikami wszystkich szczebli jak i szkolenia umiejętności coachingowych dla menedżerów lub pracowników pełniących rolę coachów wewnątrz organizacji. Prowadzimy również superwizje dla już praktykujących coachów w firmie. Program kursów coachingu dostosowany jest do celów i priorytetów klientów. Jeśli interesuje Cię kurs coachingu, skontaktuj się z nami.

Kadra Exbisu to profesjonalni, doświadczeni życiowo i biznesowo coachowie, posiadający prestiżowe, wymagające znakomitego przygotowania zawodowego i kwalifikacji etycznych akredytacje International Coach Federation, International Coaching Community, International Institute of Coaching, Noble Manhattan Coaching. Coachowie Warto im zaufać!

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off