Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o naszej ofercie!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

NARZĘDZIE INTERNETOWE ADVISIO

Trenerzy Exbis są licencjonowanymi konsultantami firmy Advisio uprawnionymi do wykorzystania niżej opisanych narzędzi do rozwoju organizacji.

Synergia™
 • Synergia™ synergię między celami i ich licznymi interesariuszami po to, by na podstawie zgromadzonych informacji przedstawić prognozę realizacji każdego celu. Proces moderowany przez to narzędzie prowokuje i strukturyzuje wewnętrzny dialog strategiczny, który w znaczący sposób zwiększa strategiczną skuteczność organizacji.
 • 360° wokół celu – Synergia™ korzysta ze znanej w kontekście rozwoju organizacyjnego metody 360°. Stosuje ją w innowacyjny sposób: do sprowokowania refleksji i ułatwienia dialogu strategicznego dotyczącego celów organizacji. Każdy z celów firmy, działu lub zespołu projektowego poddany zostaje swoistej ocenie 360°. Z wypowiedzi osób kluczowych dla realizacji celu płyną informacje o stopniu ich zaangażowania w ten cel oraz szansach na jego powodzenie.
 • Narzędzie pracy strategicznej Synergia™ jest nieodzownym uczestnikiem efektywnych warsztatów strategicznych. Wszędzie tam, gdzie założonym efektem wspólnej pracy jest nowa strategia firmy, działu lub zespołu, Synergia™ przynosi informację o randze i znaczeniu poszczególnych celów strategicznych oraz prognozę ich realizacji.

Pobierz broszurę…

Task Navigator™
 • Task Navigator™ ujarzmia żywioł stale mnożących się zadań i obowiązków. Identyfikuje wszystkie aktualne zadania każdego pracownika, bada ich przydatność i jakość ich realizacji oraz pomaga tak dystrybuować czas i energię każdej osoby, aby wszyscy byli w 100% skoncentrowani na zadaniach, które mają znaczenie dla sukcesu firmy.
 • Task Navigator™ realizuje pięć celów: 1 – tworzy aktualny zakres zadań każdego pracownika, 2 – przeprowadza ocenę jakości realizacji każdego zadania, 3 – bada w jakim stopniu zadania te są ważne dla firmy, 4 – sprawdza jaki procent czasu pracy poszczególnych pracowników służy realizacji zadań najbardziej wartościowych z perspektywy firmy, 5 – przykuwa uwagę pracowników do tego procesu po to, by podnieść poziom ich osobistego zaangażowania i ukierunkować energię w stronę zadań, które są dla firmy najważniejsze.
 • Instynkt i intuicja są w zarządzaniu potrzebne, same jednak nie wystarczą. Dopiero gdy dysponujesz wiedzą tak praktyczną i precyzyjną, jak wiedza dostarczana przez narzędzie Task Navigator™, możesz mieć pewność, że czas i energia ludzi w Twojej firmie są skoncentrowane na zadaniach realizujących rzeczywiste cele biznesu.
 • Efektywnie jak w szwajcarskim zegarku: Task Navigator™ przeprowadza w pełni zautomatyzowane procesy umożliwiające skuteczne zarządzanie ludźmi i zadaniami. Narzędzie pozwala uzyskać optymalną dystrybucję czasu i energii pracowników, zespołów i całej organizacji. Zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesu.
 • Po czym poznaje się naprawdę dobre zespoły? Task Navigator™ ukierunkowuje i moderuje przepływ informacji w zespołach pracowniczych w sposób, który pozwala na przekazywanie precyzyjnych, czytelnych i zrozumiałych informacji zwrotnych. Intensywna dwustronna komunikacja oraz precyzyjna informacja zwrotna pomiędzy osobami, których praca jest wzajemnie powiązana, stanowi nieomylny znak rozpoznawczy wszystkich naprawdę dobrych zespołów. Jest najskuteczniejszym bodźcem kierunkującym aktywność każdego pracownika w stronę coraz większej efektywności.

Pobierz broszurę…

Competence Navigator™
 • Sięgaj po narzędzie Competence Navigator™ za każdym razem, gdy podejmujesz działania związane z rozwojem kompetencji dowolnej grupy pracowników. Dzięki temu będziesz szybko, łatwo i bez żadnych wątpliwości dysponować  wiedzą o aktualnym stopniu dopasowania kompetencji każdej osoby do wymagań i wyzwań, którym musi sprostać na swoim stanowisku pracy.
 • Kompetencyjne dopasowanie to nowy, wprowadzony przez Advisio wymiar diagnozy kompetencyjnej. Jego badanie stało się możliwe dzięki oryginalnej Skali Kontekstowej™, jednej z kluczowych innowacji Advisio. Respondenci wypowiadający się w kwestionariuszach Competence Navigator™ (w liczbie tak dużej lub wąskiej, jak uznasz za stosowne) dzielą się swoimi spostrzeżeniami odpowiadając na proste, zrozumiałe pytania sformułowane w codziennym języku, zaś Skala Kontekstowa™ sprawia, że całość badania skonstruowana jest w sposób precyzyjnie odnoszący się do potrzeb i celów biznesu.
 • Kompetencje pracowników przekładają się na korzyści dla firmy pod warunkiem, że dobrze harmonizują z wymaganiami konkretnych stanowisk pracy. Competence Navigator™ prowadzi diagnozę kompetencji pracowników metodą 360º w sposób, który uwzględnia i podkreśla ten fakt. Competence Navigator™ przeprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie etapy diagnozy. Od importu danych uczestników diagnozy, poprzez zaznaczenie relacji między nimi, dostosowanie modelu kompetencyjnego, automatyczne rozesłanie kwestionariuszy internetowych, monitorowanie przebiegu diagnozy, aż po automatyczne wygenerowanie estetycznych i czytelnych raportów z diagnozy.
 • Diagnoza kompetencyjna jest punktem wyjścia do działania. Celem narzędzia Competence Navigator™ nie jest samo zgromadzenie informacji, lecz ukierunkowanie i uruchomienie procesów optymalizacji potencjału ludzkiego organizacji.
 • Competence Navigator™ sprawi, że pozytywnie odpowiesz na trzy fundamentalne pytania: Czy wiesz, co oznaczają wyniki diagnozy? Czy wiesz, co robić dalej? Czy te działania będą miały istotny wpływ na realizację celów organizacji?

Pobierz broszurę…

Star Tracks™
 • Star Tracks™ jest praktycznym, efektywnym i niedrogim sposobem na identyfikację talentów. Tych, którzy są nimi już dziś i tych, którzy będą nimi jutro.
 • Kryteria wyboru Talentów zwykle są bardzo złożone i subtelne. Twarde wyniki pracy oczywiście mają duże znaczenie, ale ważne są też zachowania, postawy, siła wpływu społecznego, uzdolnienia itp.
 • Narzędzie Star Tracks™ wyławia obserwacje i informacje rozproszone w rozległych sieciach społecznych. Korzystając z matrycy pożądanych charakterystyk, Star Tracks™ analizuje właściwości wszystkich potencjalnych „gwiazd” i błyskawicznie dostarcza nazwiska ludzi, których szukasz. Tylu, ilu potrzebujesz.
 • Star Tracks zostało zaprojektowane tak, aby identyfikacja talentów w dowolnego rozmiaru organizacji mogła być tak szybka, jak kupienie biletu lotniczego w internecie.
 • Oto kilka przykładów rzeczywistych zastosowań metodologii i narzędzia Star Track™ w konsultingu i zarządzaniu: identyfikacja talentów, identyfikacja osób kluczowych, identyfikacja liderów zmian, wyłanianie mężów zaufania w sytuacji kryzysu, wyłanianie mentorów, dobór sukcesorów, dobór członków zespołów zadaniowych i projektowych, rekrutacja wewnętrzna.

Pobierz broszurę…

Talent Hunter™
 • Każdy, kto odpowiada za „zarządzanie ludźmi” wie, jak bolesne mogą być konsekwencje nietrafionych decyzji rekrutacyjnych. Zamiast naprawiać takie błędy możesz im dziś skutecznie zapobiegać.
 • Każdemu stanowisku w organizacji towarzyszy złożony zestaw oczekiwań, nadziei, założeń i potrzeb. Swoje własne zdanie o tym, czego potrzeba do dobrego wykonywania obowiązków na określonym stanowisku pracy, ma każdy powiązany z tym stanowiskiem przełożony, współpracownik, podwładny, partner i klient. Każda z tych perspektyw jest ważna i powinna być szczegółowo zbadana przez rekrutera. Presja czasu i oszczędne budżety sprawiają jednak, że przeprowadzenie rozmów ze wszystkimi interesariuszami obsadzanego stanowiska zwykle nie jest możliwe. Narzędzie Talent Hunter™ nie zna takich ograniczeń. Korzystając z metody 360 stopni pyta o oczekiwania, potrzeby i wymagania wszystkich, którzy będą w przyszłości współpracować z rekrutowaną osobą i którzy będą korzystać z rezultatów jej pracy. Na podstawie zgromadzonych odpowiedzi pozwala stworzyć precyzyjną, szczegółową matrycę zadaniowo-kompetencyjną dla każdego stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników nie polega na poszukiwaniu najlepszych, najbardziej utalentowanych ludzi. Jest poszukiwaniem ludzi, którzy z talentem i zaangażowaniem podejmą skuteczną realizację konkretnych zadań. Talent przejawia się zatem w określonym miejscu i czasie, jest zależny od kontekstu.Talent Hunter™ określa parametry tego kontekstu. Bada i mapuje środowisko, w którym może się przejawiać talent nowo pracownika.
 • Efektem pracy narzędzia Talent Hunter™ jest wyczerpujący profil zadaniowo-kompetencyjny stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja. Narzędzie umożliwia zbudowanie profilu na podstawie oczekiwań, jakie w stosunku do nowej osoby ma organizacja poszukująca odpowiedniego kandydata do pracy.

Pobierz broszurę…

Delight Index™
 • Chcesz, by pracownicy byli bardziej samodzielni, kreatywni, komunikatywni? Za pomocą Delight Index™ upewnij się, że klimat w firmie sprzyja takim zachowaniom.
 • Klimat organizacyjny funkcjonuje w sposób podobny do klimatu w znaczeniu geograficznym. Sprzyjające warunki sprawiają, że w określonym miejscu na Ziemi życie może kreatywnie rozwijać się i rozkwitać. Podobnie dobry klimat organizacyjny – pozwala biznesowi rosnąć i dojrzewać. Tworzy środowisko odpowiednie dla konstruktywnych zachowań i rozwoju kompetencji pracowników. Delight Index™ jest unikalnym narzędziem służącym do określania i diagnozowania takiego właśnie klimatu.
 • Zestawiając opinie pracowników i kadry zarządzającej, a także głosy zewnętrznych partnerów, podwykonawców i klientów, Delight Index™ bada czy klimat organizacyjny sprzyja zachowaniom pracowników, na których zależy Ci najbardziej. Następnie precyzyjnie wskazuje jakie zmiany są potrzebne po to, by te zachowania rozkwitały z całą mocą.
 • Zachowania wspierane przez klimat aktualnie panujący w organizacji możesz z powodzeniem rozwijać u wszystkich pracowników. Zostaną dobrze przyjęte przez ich otoczenie organizacyjne i będą skutecznie wzmacniane przez przełożonych. Pozytywne sprzężenie zwrotne utrwali efekty szkolenia. Zachowania, dla których klimat w organizacji okazuje się niezbyt sprzyjający, również da się rozwijać. Trening szeregowych pracowników będzie tu jednak przedwczesny. Zanim przystąpisz do szkoleń, przeprowadź działania propagujące te zachowania wśród kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla. Szkolenia pracowników warto będzie rozpocząć dopiero wtedy, gdy klimat się poprawi.

Pobierz broszurę…