Działa zgodnie z zasadą, iż każda decyzja podejmowana przez menedżera, właściciela firmy, pracownika kreuje wynik finansowy przedsiębiorstwa i wpływa na jego sytuację rynkową. Dlatego rozwój kompetencji w zakresie rozumienia finansów, zarządzania nimi i podejmowania decyzji, które pozwolą zwiększyć wartość firmy i zapewnią jej rozwój staje się kluczowy dla niej. W nowocześnie zarządzanej firmie każdy staje się menedżerem finansowym i szefem w obszarze którym zarządza i za który ponosi odpowiedzialność.

Finansista – z wykształcenia, doświadczenia, zamiłowania i przekonania. Ukończył studia podyplomowe w tematyce prawa spółek oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent studiów MBA. Posiada międzynarodowy certyfikat CIMA z zakresu rachunkowości zarządczej.

Kompleksowo zarządzał finansami firm o zróżnicowanym profilu działalności i zróżnicowanej skali działania i wielkości. Posiada praktyczną wiedzę biznesową, a co ważniejsze umie i uwielbia się nią dzielić. Od kilku lat prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. W obszarze doradztwa wspiera firmy sektora MŚP w realizacji funkcji finansowej, pozyskiwaniu kapitału na bieżącą działalność i rozwój, wdraża systemy controllingu i raportowania, przeprowadza analizy finansowe, itp.

Jest pasjonatem kolarstwa. Na rowerze spędza cały rok. Od blisko 40 lat kolekcjonuje polskie znaczki. Gra na gitarze basowej i perkusji. Uwielbia dobrą lekturę i dyskusje na ciekawe tematy.

Nabyte kompetencje pozwalają pracownikom, menedżerom i właścicielom firm odpowiadać na pytania:

 • co się składa na wartość przedsiębiorstwa, jak zarządzać wartością przedsiębiorstwa?

 • czym jest rentowność, płynność i równowaga finansowa przedsiębiorstwa i jakie zachodzą między tymi kategoriami zależności?

 • dlaczego wiedza o finansach, ich zrozumienie i umiejętność zarządzania nimi są tak ważne dziś dla funkcjonowania firm i budowy ich wartości?

 • jak decyzje działu produkcji, sprzedaży, badań i rozwoju, zakupów wpływają na sytuację finansową firmy?

 • w oparciu o jakie kryteria kształtować ceny produktów i usług?

 • w oparciu o jakie kryteria podejmować decyzje inwestycyjne?

 • ile kosztuje pieniądz służący finansowaniu działalności firmy?

 • jakie są optymalne dla firmy źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej – gdzie i jak ich szukać?

 • jak ważna jest „komunikacja finansowa” z interesariuszami firmy i profesjonalna prezentacja jej wyników i działalności?

Zakres świadczonych usług w działalności szkoleniowej obejmuje zagadnienia rozwoju kompetencji w obszarze:

 • zarządzania finansami firm

 • finansów osobistych

 • controllingu

 • rachunkowości zarządczej

 • metod i narzędzi finansowania działalności oraz rozwoju firm

 • budżetowania

 • komunikacji finansowej, in.