Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Strategiczne

Start / Doradztwo / Strategiczne

Doradztwo strategiczne prowadzone przez Exbis to między innymi:

 • Diagnoza organizacji w oparciu o samoocenę najważniejszych obszarów działalności.
 • Identyfikacja mocnych stron organizacji.
 • Zdefiniowanie obszarów wymagających doskonalenia, głównych problemów, którymi należy się niezwłocznie zająć.
 • Wyzwolenie pozytywnych emocji, zaangażowania do wspólnej zespołowej pracy w przyszłości.
 • Uzyskanie poglądu na całość organizacji.
 • Wypracowanie konkretnych planów działania poszczególnych komórek i osób w organizacji.
 • Możliwość sprawdzenia efektywności podejmowanych działań.
 • Możliwość porównywania się z innymi organizacjami.
 • Pomoc w identyfikowaniu i dzieleniu się najlepszymi praktykami w obrębie organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie.
 • Poprawa wewnętrznej komunikacji oraz integracji różnych inicjatyw projakościowych i usprawniających.
 • Znaczący wzrost efektywności zarządzania dzięki nowej wiedzy w zakresie optymalizacji strategii, procesów w organizacji, alokacji zasobów.

Przykładowe obszary działań:

Elementy zarządzania strategicznego

 • Strategia jako sztuka wyborów i innowacyjności
 • Rola zarządzania strategicznego w firmie
 • Strategia firmy – kluczowe pytania
 • Konsekwencje wyborów strategicznych dla struktury, kultury organizacyjnej i relacji z otoczeniem.
 • Cykl życia strategii
 • Strategia w praktyce: sztuka analizy i sztuka syntezy

Wizja, wartości i misja

 • Organizacja procesu formułowania strategii
 • Czym jest wizja, kryteria dobrej wizji, przykłady
 • Pytania wiodące do sformułowania wizji
 • Co składa się na przekonania/wartości firmy
 • Przykłady wartości różnych organizacji
 • Jaka powinna być dobra misja i komu ma ona służyć?
 • Pytania prowadzące do sformułowania misji

Określanie perspektywicznych celów firmy

 • Przejście od misji do celów
 • Reguła SMART formułowania dobrych celów

Analiza EFQM potencjału firmy

 • Przywództwo
 • Polityka i strategia
 • Zarządzanie personelem
 • Zasoby
 • Procesy

Analiza EFQM efektów działania firmy

 • Zadowolenie klientów
 • Zadowolenie pracowników
 • Wpływ na otoczenie
 • Wyniki z działalności

Analiza SWOT/TOWS oraz rozwiązywanie zagadnień

 • Ranking najważniejszych czynników zewnętrznych
 • Wybór układu odniesienia do oceny sił i słabości firmy
 • Budowa profilu konkurencyjnego firmy

Analiza SWOT/TOWS i macierz strategii działania

 • Kluczowe czynniki sukcesu
 • Pożądane atuty strategiczne
 • Wyodrębnienie zagadnień
 • Mapy szans i ryzyka

Strategiczny Biznes Plan

 • Aktualny kierunek rozwoju
 • Powtórna analiza celów perspektywicznych
 • Plany działania dla każdego uczestnika warsztatów

Od strategicznych wyborów do skutecznej implementacji

 • Instytucjonalizacja i komunikacja strategii
 • Podstawy efektywnego wdrażania strategii
 • Od strategii do planowania operacyjnego
image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off