Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Quebec w Montrealu  i  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor fizyki i Master of Business Administration.

W dotychczasowej swej działalności tworzył od podstaw większość firm (10), w których pracował. M.in. tworzył pierwsze w Polsce, po wojnie, joint ventures partnerów prywatnych. Pełnił szereg funkcji menedżerskich m.in.: – prezesa Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Prezesa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Wcześniej wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. i wiceprezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Finansów i Bankowości w Katowicach.

Związany z rynkiem kapitałowym od 1991 roku. Był również członkiem i przewodniczył pracom Prezydium Porozumienia na Rzecz Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego, członkiem Rady Rynku Kapitałowego (2004r), założycielem i członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów – instytucji dedykowanego sprawom Corporate Governance – czyli zasadom etyki w biznesie.

Był także członkiem prezydium Komitetu Koordynującego przy Związku Banków Polskich do Spraw Standardów w Bankowości – uczestniczył w grupie eksperckiej w zakresie Rynku Pieniężnego i Kapitałowego. W STFI – przewodniczył Zespołowi ds. Standardów. Ekspert pracujący dla Rady Businessu przy ONZ, oraz osoba związana z działalnością rozwijania Przedsiębiorczości współpracująca z European Forum for Entrepreneurship Research.