Współzałożyciel firmy, od 1992 partner zarządzający spółki. Profesor nauk fizycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od wielu lat propaguje oparte na dowodach podejście do rozwoju organizacji oraz zarządzania. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o teorię gier. Twórca oryginalnych gier symulacyjnych realizowanych w instytucjach gospodarczych.

Autor ponad 70 publikacji naukowych, podręczników akademickich z teorii gier i negocjacji oraz artykułów popularnych. Jego doświadczenia to kilkanaście tysięcy godzin usług rozwojowych obejmujących m.in.: prowadzenie szkoleń i konsultacji negocjacyjnych dla: Min. Gospodarki (przygotowanie do negocjacji akcesyjnych UE), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Szkoła Negocjacji House of Skills, Can Pack, Allianz.

Pracował na uniwersytetach w Kolonii i Leuven. Współpracuje z zachodnimi firmami konsultingowymi – Change International (Irlandia, Niemcy), WissemaGroup i Core Commit (Holandia), DC Gardner (Wlk. Brytania).

Propagator naukowego podejścia do zarządzania, prowadził wiele popularnych wykładów w środowiskach uczniów studentów i pracowników. Zapraszany na międzynarodowe i krajowe konferencje poświęcone zastosowaniom teorii gier oraz nowym ideom w zarządzaniu (m.in. MUWIT Berlin 2006, Global HR&OD Forum 2008, ICGT Stony Brook 2013, 17, TechMine startups 2013, Skutecznie Maestry 2013, IWGT&EA Sao Paulo 2014, Kongres Ladies Business Class 2015, MPaR UEK 2015, 17, Master Class HR 2017).

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu;

 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Negocjacji;

 • członek Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych;

 • certyfikowany konsultant rozwoju organizacyjnego Advisio, konsultant MindSonar

 • członek Rady Wydawniczej Independent Journal of Management and Production;

 • ekspert Naukowo-Technologiczny oraz Gospodarczo-Biznesowy NCBR;

 • wykładowca i autor programów dla szkół i uczelni: Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Europejska, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa i Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Szkoła Negocjacji Ewy Kastory, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

 • prowadził szkolenia z podejmowania decyzji m.in. dla KPRP, KPRM i wielu ministerstw;

 • prowadził warsztaty strategiczne oraz konsultacje dla zarządów dużych firm (ING Bank Śląski, BZ WBK SA, Termoorganika, Jandar);

 • przygotowywał i realizował programy studiów MBA dla kadry menedżerskiej Comarch, Alpinus, WSBiF;

 • tworzył i realizował programy rozwojowe dla kadry menedżerskiej i pracowników banków: Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, PKO BP, KGHM, PGE, Tauron i wiele innych;

 • współautor standardu usług rozwojowych SUS 2.0 PIFS, konsultant systemu BUR PARP;

 • autor polskiej wersji narzędzia do badania kultury organizacji Profil Wartości Motywacyjnych Gravesa.