Dr nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o polityce, absolwentka politologii (spec. dziennikarskiej) i kulturoznawstwa (spec. filmoznawczej – Uniwersytet Śląski w Katowicach), prawa (Uniwersytet Gdański w Gdańsku), organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej (PWSFTViT w Łodzi), Szkoły Praw Człowieka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawie), studiów nad pokojem i rozwiązywaniem konfliktów międzynarodowych (Chulalongkorn University  w Bangkoku) oraz coachingu (WSB w Poznaniu).

Studiowała PR na Uniwersytecie Londyńskim w Londynie. Wykładowca akademicki (zainteresowania badawcze: międzynarodowe stosunki polityczne, wybrane zagadnienia prawne,  szeroko pojęta komunikacja społeczna),  trener biznesu, coach, specjalista ds. PR i Public Affairs, a wcześniej – dziennikarz prasowy i telewizyjny.

Laureatka prestiżowych konkursów krajowych i międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce oraz m.in Wielkiej Brytanii, oraz Belgii (między innymi w organizacjach międzynarodowych, mediach, działach PR i PA), a także w Tajlandii, Kambodży (głównie w organizacjach międzynarodowych), Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Estonii, Danii, Irlandii,  na Słowacji, Łotwie i we Włoszech (wykłady gościnne na uniwersytetach).

Zainteresowania: Film i nowe media, komunikacja społeczna, Public Relations, Reklama, produkcja audiowizualna, międzynarodowe stosunki polityczne (przede wszystkim kraje Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Południowej, prawa człowieka, organizacje międzynarodowe, konflikty międzynarodowe, protokół dyplomatyczny i bezpieczeństwo międzynarodowe), flamenco, salsa, tenis, podróże, turystyka i wspinaczka górska.

Certyfikaty:

  • Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej – studia podyplomowe

  • Bezpieczeństwo i rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych, studia podyplomowe, Chulalongkorn University, Bangkok, Tajlandia

  • Coaching, studia podyplomowe

  • Public Relations Introduction, kurs, Birbeck College and London School of Economics, London University