fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

Szanując Państwa prywatność oraz realizując wymagania związane z ochroną danych osobowych informujemy o zasadach pozyskiwania oraz przetwarzania informacji o Naszych Klientach i Współpracownikach.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez firmę szkoleniową EXBIS – Napłoszek, Szopa, Szóstak Spółka Jawna danych osobowych naszych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, współpracowników w zakresie świadczenia usług rozwojowych oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej – www.exbis.pl

Przedstawiona polityka prywatności może być uszczegółowiona poprzez dodatkowe informacje przekazywane przy wypełnianiu formularzy, zapisywaniu się na wydarzenia lub newsletter.

2. Administrator. Punkt kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest EXBIS – Napłoszek, Szopa, Szóstak Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Antoniego Słonimskiego 2/1

3. Rodzaj zbieranych danych osobowych

W zależności od rodzaju kontaktu i charakteru współpracy możemy zbierać następujące dane:

 • Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko;
 • Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy lub firmy, którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz;
 • Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia, eventy, coachingi, konferencje itp.
 • Naszą komunikację z Tobą.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu lub umowie biznesowej z firmą delegującą Cię do udziału w usłudze rozwojowej (newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

4. Cel i zakres przetwarzania danych

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług, z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:

 • realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a;
 • wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług rozwojowych;
 • zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
 • działania analityczne i statystyczne, prowadzone w celu uzyskania informacji dotyczących naszych produktów. Działania te podejmowane są w oparciu o zagregowane dane nie pozwalające na identyfikację poszczególnych osób;
 • zarządzanie naszymi relacjami;
 • komunikacja z Tobą;
 • przesyłanie newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyraziłeś taką wolę i udzieliłeś nam zgody;

Dane w formularzach kontaktowych:

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe.

Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – w przypadku wysyłania newsletterów i innych informacji o charakterze marketingowym oraz w celu archiwizacji danych w pewnych określonych przypadkach.
 • w celu wykonania umowy, którą z nami zawarłeś a także w trakcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku zapisania się na szkolenie i inne usługi rozwojowe, korzystania z usług doradczych, zapisania się na organizowane przez nas wydarzenia itp.
 • w celu realizacji wymagań przepisów prawa, no. ustawy o rachunkowości lub prawa podatkowego.

6. Sposób zbierania danych osobowych

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. W wielu przypadkach Twoje dane zostały nam przekazane przez pracowników firmy, w której pracujesz w celu zrealizowania usługi rozwojowej, na którą Cię delegowano. W takiej sytuacji przekazanie danych reguluje umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych firmy zawarta pomiędzy firmą, w której pracujesz a EXBISem. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

7. Gdzie są przetwarzane Twoje dane i kto jest do tego upoważniony?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na terytorium Polski. W EXBISie tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników posiada dostęp do Twoich danych.

W realizacji naszych usług korzystamy z podwykonawców. W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

8. Zabezpieczenie Twoich danych

EXBIS chroni Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były zabezpieczone przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

9. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, jak również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora.

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a w szczególności wycofać wszelkie zgody udzielone nam w zakresie przetwarzania Twoich danych. Zastrzegamy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które podjęliśmy przed wycofaniem zgody.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@exbis.pl. W przypadku gdy uznasz to za konieczne, masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w EXBIS skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@exbis.pl

10. W jaki sposób dbamy o Politykę Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przez przesłanie Ci odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off