Informacje o szkoleniu

Cena: 1 600 zł
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
  (16 godzin dydaktycznych)
 • Godziny szkolenia: 9:00-16:00
 • Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwę kawową oraz obiadową, doradztwo po szkoleniu

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

ANALIZA INFORMACJI I INTUICJA W PODEJMOWANIU DECYZJI

Szkolenie, którego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie przetwarzania informacji w celu ich oceny, selekcji oraz podejmowania decyzji. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie zdobywać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu, a także analitycznie przyswajać informacje – interpretować informacje słowne, liczbowe, statystycznych i faktów. Do ważnych umiejętności nauczanych na szkoleniu należy także rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji oraz łączenie koncepcji z różnych dyscyplin z obszarem swojej działalności.

Dla kogo?
 • Prezesi i właściciele firm
 • Dyrektorzy i kierownicy
 • Kierownicy projektów i menadżerowie
 • Osoby, od których decyzji zależą działania firmy, działu lub pracowników
Cele szkolenia
 • Nauczysz się wybierać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu
 • Dowiesz się jak analitycznie przyswajać informacje, interpretować informacje słowne, liczbowe oraz statystyczne
 • Przekonasz się o wpływie typowych błędów percepcyjnych prowadzących do złych decyzji
 • Przećwiczysz umiejętność rozpoznawania relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji z wykorzystaniem teorii gier
 • Będziesz potrafił wykorzystywać przeanalizowane informacje do podjęcia trafnych decyzji
Program szkolenia

Wprowadzenie

 • paradoks Monty Halla i dlaczego popełniamy błędy w prostej ocenie szansy?
 

Fizjologia – jak mózg analizuje dane

 • współpraca i role półkul mózgowych
 • podzielność uwagi, co można a czego nie można robić jednocześnie
 • myślenie lateralne i sekwencyjne i ich zastosowania do rozwiązywania problemów
 

Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji (teoria perspektywy)

 • dwa systemy myślenia: intuicyjny i refleksyjny oraz ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji
 • decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i jak unikać błędów
 • księgowanie umysłowe czyli jak przedstawiać innym dane liczbowe
 

Wpływ mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych

 • heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz wynikające z nich błędy
 • pułapki zakotwiczenia i przywiązanie do status quo, przykłady a biznesu
 • jak pułapki kosztów utopionych i dowodów potwierdzające własną tezę wpływają na nasze życie
 • pułapki definicji problemu i jak ich unikać
 • pułapki oceniania i prognozowania oraz ich nieraz przykre konsekwencje
 

Analizowanie informacji o charakterze statystycznym

 • błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka
 • reprezentatywność danych statystycznych, szacowanie wielkości próby statystycznej
 • statystyka Bayesowska i przykłady jej wykorzystania do oceny wagi testów (np. medycznych)
 • zjawisko powrotu do średniej i jego konsekwencje w nauczaniu
 

Racjonalna nieświadomość

 • Postrzeganie podprogowe, prepercepcja, kiedy nieświadomość odznacza się większą wydajnością percepcyjną niż świadomy umysł?
 • Intuicyjne a racjonalne podejście do rozwiązywanie zadań
 

Dedukcja, rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu

 • Korelacje a związki przyczynowo-skutkowe
 • praktyczne metody analizy informacji: po nitce do kłębka, weryfikacja hipotez
 • wybór priorytetów a efektywność działania – gra symulacyjna
 

Metody teorii gier w analizie informacji

 • schematy decyzyjne w teorii gier (potrójny pojedynek, metoda draftu w koszykówce, cykor, jastrzębie i gołębie, walka płci) i ich występowanie w życiu społecznym
 • dylemat więźnia, jego zastosowania oraz cechy optymalnych strategii radzenia sobie w sytuacji dylematu
 • zastosowania algorytmów dopasowania, np. stabilnego małżeństwa, do przydziału uczniów do szkół, dopasowania dawców i biorców organów do przeszczepów
 

Analiza szerokości myślenia i techniki wspierania kreatywności

 • piramida skojarzeń przykład poszukiwania kreatywnych rozwiązań
 • sposoby rozwijania w sobie myślenia lateralnego
 • burza mózgów i jej zastosowania
Metoda prowadzenia zajęć

Kolejne tematy są wprowadzane według schematu:

 • zadanie dla uczestników lub gra rywalizacyjna
 • podsumowanie wyników i/lub wyłonienie zwycięzców
 • analiza powstałych problemów
 • wprowadzenie nowej metody pozyskiwania, selekcji i analizy informacji