fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Analiza informacji i intuicja w podejmowaniu decyzji

Start / Szkolenia otwarte / Analiza informacji i intuicja w podejmowaniu decyzji

Szkolenie, którego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie przetwarzania informacji w celu ich oceny, selekcji oraz podejmowania decyzji. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie zdobywać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu, a także analitycznie przyswajać informacje – interpretować informacje słowne, liczbowe, statystycznych i faktów. Do ważnych umiejętności nauczanych na szkoleniu należy także rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji oraz łączenie koncepcji z różnych dyscyplin z obszarem swojej działalności.

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Dla kogo?

 • Prezesi i właściciele firm
 • Dyrektorzy i kierownicy
 • Kierownicy projektów i menadżerowie
 • Osoby, od których decyzji zależą działania firmy, działu lub pracowników

Cele szkolenia

 • Nauczysz się wybierać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu
 • Dowiesz się jak analitycznie przyswajać informacje, interpretować informacje słowne, liczbowe oraz statystyczne
 • Przekonasz się o wpływie typowych błędów percepcyjnych prowadzących do złych decyzji
 • Przećwiczysz umiejętność rozpoznawania relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji z wykorzystaniem teorii gier
 • Będziesz potrafił wykorzystywać przeanalizowane informacje do podjęcia trafnych decyzji

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • paradoks Monty Halla i dlaczego popełniamy błędy w prostej ocenie szansy?

Fizjologia - jak mózg analizuje dane

 • współpraca i role półkul mózgowych
 • podzielność uwagi, co można a czego nie można robić jednocześnie
 • myślenie lateralne i sekwencyjne i ich zastosowania do rozwiązywania problemów

Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji (teoria perspektywy)

 • dwa systemy myślenia: intuicyjny i refleksyjny oraz ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji
 • decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i jak unikać błędów
 • księgowanie umysłowe czyli jak przedstawiać innym dane liczbowe

Wpływ mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych

 • heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz wynikające z nich błędy
 • pułapki zakotwiczenia i przywiązanie do status quo, przykłady a biznesu
 • jak pułapki kosztów utopionych i dowodów potwierdzające własną tezę wpływają na nasze życie
 • pułapki definicji problemu i jak ich unikać
 • pułapki oceniania i prognozowania oraz ich nieraz przykre konsekwencje

Analizowanie informacji o charakterze statystycznym

 • błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka
 • reprezentatywność danych statystycznych, szacowanie wielkości próby statystycznej
 • statystyka Bayesowska i przykłady jej wykorzystania do oceny wagi testów (np. medycznych)
 • zjawisko powrotu do średniej i jego konsekwencje w nauczaniu

Racjonalna nieświadomość

 • Postrzeganie podprogowe, prepercepcja, kiedy nieświadomość odznacza się większą wydajnością percepcyjną niż świadomy umysł?
 • Intuicyjne a racjonalne podejście do rozwiązywanie zadań

Dedukcja, rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu

 • Korelacje a związki przyczynowo-skutkowe
 • praktyczne metody analizy informacji: po nitce do kłębka, weryfikacja hipotez
 • wybór priorytetów a efektywność działania – gra symulacyjna

Metody teorii gier w analizie informacji

 • schematy decyzyjne w teorii gier (potrójny pojedynek, metoda draftu w koszykówce, cykor, jastrzębie i gołębie, walka płci) i ich występowanie w życiu społecznym
 • dylemat więźnia, jego zastosowania oraz cechy optymalnych strategii radzenia sobie w sytuacji dylematu
 • zastosowania algorytmów dopasowania, np. stabilnego małżeństwa, do przydziału uczniów do szkół, dopasowania dawców i biorców organów do przeszczepów

Analiza szerokości myślenia i techniki wspierania kreatywności

 • piramida skojarzeń przykład poszukiwania kreatywnych rozwiązań
 • sposoby rozwijania w sobie myślenia lateralnego
 • burza mózgów i jej zastosowania

Metoda prowadzenia zajęć

Kolejne tematy są wprowadzane według schematu:

 • zadanie dla uczestników lub gra rywalizacyjna
 • podsumowanie wyników i/lub wyłonienie zwycięzców
 • analiza powstałych problemów
 • wprowadzenie nowej metody pozyskiwania, selekcji i analizy informacji

Informacje organizacyjne

 • Cena: 1600 PLN
 • Cena zawiera: materiały szkoleniowe,certyfikat ukończenia szkolenia , przerwy na kawę,obiad,pomoc i doradztwo po szkoleniu
 • Miejsce szkolenia: siedziba Exbis – Katowice – ul. Słonimskiego 2/1

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

Wybierz swój pakiet szkolenia

Pakiet EXBIS


Pakiet EXBIS+


Pakiet EXBIS MBA


image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off