Informacje o szkoleniu

Cena: 1 600 zł
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
  (16 godzin dydaktycznych)
 • Godziny szkolenia: 9:00-16:00
 • Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwę kawową oraz obiadową, doradztwo po szkoleniu

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

DESIGN THINKING

Złożoność świata biznesu stawia przed nim coraz większe wyzwania. Rozwój technologii i zmiany pokoleniowe dzieją się na naszych oczach.  Dlatego rozwiązywanie złożonych problemów znalazło się na pierwszym miejscu wśród najważniejszych umiejętności potrzebnych pracownikowi według raportu „The Future of Jobs” przygotowanego dla Światowego Forum Ekonomii. Szkolenie z design thinking pozwala znaleźć pomysły, przełamać impas oraz spojrzeć na trudności z innej perspektywy.

Dla kogo?
 • Działy rozwoju biznesu
 • Właściciele procesów
 • Pracownicy odpowiedzialni za tworzenie produktów i usług
 • Przedstawiciele działów HR i administracji
 • Działy marketingu
Cele szkolenia

Przeprowadzenie uczestników warsztatu przez proces design thnking poprzez doświadczenie i zrozumienie procesu twórczego zachodzącego w trakcie pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie się z kreatywnymi technikami i narzędziami wspierającymi proces rozwiązywania problemów oraz usprawnienie metod rozwiązywania trudności.

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności pożądanych do generowania innowacyjnych rozwiązań.

 

 • Uświadomienie sobie swoich mocnych stron oraz wskazanie obszarów do rozwoju.
 • Wzrost umiejętności komunikowania się poprzez unikanie nieporozumień i mówienie spójnym językiem.
 • Poznanie praktycznych zasad planowania spotkań na których tworzy się pomysły.
 • Wzrost zaangażowania i zbudowanie proaktywnej postawy w zakresie proponowania rozwiązań.
Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Stosować techniki twórczego rozwiązywania problemów za pomocą technik design thinking.
 • Wykorzystywać narzędzia wspierające pracę twórczą w zespole.
 • Rozwijać osobiste zdolności twórcze poprzez zwiększenie własnej kreatywności.
 • Łatwiej znajdywać oryginalne i trafne pomysły.
 • Wykazywać się większym zaangażowaniem w rozwiązywanie złożonych sytuacji.
 • Lepiej rozumieć potrzeby interesariuszy, klientów i współpracowników.
Program szkolenia

1. Rozwiązywanie problemów w świecie VUCA (w/g U.S. Army War College)

 • Trendy i wyzwania w metodach rozwiązywaniu problemów.
 • Zmienność warunków brzegowych.
 • Niepewność i brak przewidywalności – czarne łabędzie.
 • Złożoność analizowanych systemów.
 • Niejednoznaczność pozyskiwanych informacji.
 • Elementy, które świadczą o sukcesie lub porażce innowacyjnego rozwiązania.
 

2. Od problemu do decyzji: tradycyjne i nowatorskie sposoby poszukiwania rozwiązań

 • Problemy standardowe i niestandardowe: algorytmy i heurystyki.
 • Poprawne wnioskowanie – elementy logiki.
 • Jak efektywnie wykorzystać obie półkule mózgu? Odmiany myślenia twórczego: myślenie sekwencyjne i lateralne.
 

3. Narzędzia odkrywania potrzeb odbiorców

 • Tworzenie Persony  – zrozumienie perspektywy użytkownika/odbiorcy.
 • Prioretyzacja potrzeb odbiorcy.
 

4. Techniki wspomagania kreatywności

 • Design Thinking.
 • Drzewa decyzyjne.
 • Analiza macierzowa.
 • Metody wielokryterialne podejmowania decyzji.
 • Metoda prób i błędów.
 • Wyznaczanie map umysłu – „mind mapping”.
 • Burza mózgów.
 • Metoda 6 kapeluszy De Bono.
 

5. Typowe błędy decyzyjne podczas rozwiązywania problemów

 • Interpretacja danych statystycznych.
 • Niewłaściwa ocena relacji przyczyna – skutek.
 • Niedocenianie przypadkowości, błędne uogólnienia.
 • Typowe paradoksy decyzyjne (np. problem Monty Halla).
 • Nadmierna pewność siebie (złudzenie zrozumienia, złudzenie trafności, spojrzenie z zewnątrz).
 

6. Praktyczne pobudzanie kreatywności – jogging mózgu

 • Co pobudza nasz umysł do działania – rola neuroprzekaźników.
 • Metody zwiększania pomysłowości.
 • Koncepcja „rozciągaczy umysłu”.
Metody szkoleniowe
 • Dyskusje moderowane
 • Burze mózgów nastawione na jakość lub ilość pomysłów
 • Case study
 • Dyskusje moderowane typu „adwokat diabła”
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Eksperymenty myślowe