Informacje o szkoleniu

Cena: 1 600 zł
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
  (16 godzin dydaktycznych)
 • Godziny szkolenia: 9:00-16:00
 • Trener: Aleksandra Rzeźniczek
 • Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwę kawową oraz obiadową, doradztwo po szkoleniu

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Analiza własnych stylów komunikacyjnych w sytuacjach zawodowych. Rozpoznanie barier komunikacyjnych w i ustalenie środków ich minimalizowania. Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania z wykorzystaniem narzędzi „rozmowy niedyrektywnej”.

Dla kogo?
 • Specjaliści i pracownicy
 • Specjaliści i pracownicy
 • Osoby odpowiedzialne za komunikację wewnątrzną
Cele szkolenia
 • Rozwiniesz umiejętność skutecznej komunikacji
 • Wzmocnisz odpowiedzialną komunikację, uważną na wzajemne potrzeby.
 • Poznasz narzędzia wzmacniające porozumienie
 • Zwrócisz uwagę na rolę słuchania w rozmowie
Program szkolenia

1. Quiz 10 pytań „Komunikacja na co dzień”

 • Sprawdzenie kompetencji komunikacyjnych Uczestników; minidyskusja wstępna o dobrej komunikacji
 

2. Dobra komunikacja. Reguły poprawnego dialogu – zasada kooperacji w sytuacjach komunikacyjnych

Określenie czterech najważniejszych reguł dobrej komunikacji kooperacyjnej:

 • Zasada prawdziwości
 • Informacyjności
 • Rzeczowości
 • Właściwej organizacji (formy) wypowiedzi
 

3. Bariery komunikacyjne w relacjach zawodowych i sposoby ich przezwyciężania

 • Przedstawienie najważniejszych zagrożeń (umiejętności, postawy, emocje) dla skutecznej komunikacji z klientami i/lub współpracownikami
 

4. Aktywne słuchanie. Jak funkcjonuje umysł nadawcy i odbiorcy — czyli jak sobie radzić z barierami percepcyjnymi w komunikacji?

 • Nabycie umiejętności precyzyjnego odbioru informacji
 • Wykorzystanie sprzężenia zwrotnego w formie:
 • obserwacji rozmówcy
 • skupienia uwagi
 • potwierdzania
 • wyrażania aprobaty
 • klaryfikacji przez parafrazę i pytania
 • rekapitulacji wiodących wątków
 • zasada komponowania przekazu z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych odbiorcy
 

5. Skuteczność komunikatu. Właściwa organizacja przekazu. Identyfikacja szczegółowych cech poprawnego przekazu

 • Prostota i zrozumiałość
 • Jednoznaczność i spójność
 • Precyzja i kompletność
 

6. Parajęzykowe środki autoprezentacji i wzmacniania przekazu werbalnego. Doskonalenie trzech aspektów przekazów parawerbalnych

 • Prowadzenie głosu: brzmienie, wysokość, melodia
 • Artykulacja
 • Tempo mówienia
 

7. „Mowa ciała”. Pozawerbalne „ścieżki” dostępu do umysłów odbiorców

 • Nabycie kontroli nad komunikacją niewerbalną (kinezyką) w roli nadawcy i odbiorcy
 • pierwsze wrażenie
 • niwelowanie dystansu
 • zmiana nastawienia
 • klimat rozmowy
 • pozawerbalne bodźce stymulujące uwagę słuchaczy
 

8. Pytania w rozmowie

 • funkcje pytań: otwartych, rozstrzygnięcia (zamkniętych), sugerujących
 • Jak dobrać pytania do sytuacji?
 

9. Metakomunikacja: ukryty poziom komunikatów

 • Ukazanie jak w każdej sytuacji komunikacyjnej współgrają z sobą dwa poziomy: jawny i ukryty. Wykrycie elementów obecnych na ukrytych poziomach
 • Metakomunikaty „parzące” i „łagodzące” czyli co zrobić, żeby „nie dolewać nieświadomie oliwy do ognia”
 

10. Style komunikacyjne i ich wykorzystanie. Elementy „analizy transakcyjnej”

 • Określenie, rozpoznawanie i wykorzystywanie różnych stylów komunikacyjnych w kategoriach analizy transakcyjnej
 • „Gry” komunikacyjne: dostosowanie stylu do sytuacji, przełamywanie stylu narzuconego przez partnera
Metody szkoleniowe
 • Gry komunikacyjne
 • Symulacje edykacyjne
 • Test i autodiagnozy
Prowadzący

Aleksandra Rzeźniczek – Psycholog, trener z wieloletnim doświadczeniem. Zrealizowała ponad tysiąc dni szkoleniowych. Prowadzi  warsztaty z komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zespołem, funkcjonowania zespołów. Autorka innowacyjnych metod szkoleniowych. Posiada doświadczenie w obszarach związanych z zarządzaniem w sektorach produkcyjnych, realizowała szkolenia i brała udział we wdrożeniach narzędzi i technik Lean Management. Prowadziła zajęcia „Elementy komunikacji w pracy naukowej”  dla studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Stale współpracuje z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie jako opiekun merytoryczny menedżerskich studiów podyplomowych oraz wykładowca.  Jest certyfikowanym konsultantem metodologii Success Insights, która pozwala m. in. na poprawienie komunikacji w zespołach i w firmie, lepsze zarządzanie zespołami ludzkimi, samodoskonalenie i rozwijanie swoich mocnych stron. Posiada dyplom Trenera Zarządzania o specjalizacji „Planowanie strategiczne” Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Prowadziła szkolenia m. in. dla: ZUS, BZ WBK, ABB Łódź, PRYMAT, PESA Pojazdy Szynowe, Nutricia Opole, NGK Ceramics, Arcelor Mittal Poland, KGHM ZWR, KGHM HMG, Coty Polska