Informacje o szkoleniu

Cena: 1 700 zł
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
  (16 godzin dydaktycznych)
 • Godziny szkolenia: 9:00-16:00
 • Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwę kawową oraz obiadową, doradztwo po szkoleniu

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Nawet doświadczeni menedżerowie napotykają dziś na wiele nowych wyzwań w zarządzaniu swoimi podwładnymi. Pracujemy projektowo w zmieniających się zespołach, nasi pracownicy reprezentują różne pokolenia, tempo pracy rośnie, a zaangażowanie ludzi jest coraz ciężej utrzymać. Odpowiedzią na nowe problemy jest nasze autorskie szkolenie, które przybliża zagadnienia z zakresu nowej szkoły motywacji oraz wykorzystywania jej walorów w najbardziej efektywny sposób. Nauczymy Cię dopasowywać narzędzia motywacji do konkretnych osób i sytuacji oraz pokażemy jak stymulować rozwój podwładnych oraz budować w zespole atmosferę sprzyjającą współpracy i podnoszeniu wyników.

Dla kogo?
 • Dla menedżerów potrzebujących wiedzy na temat psychologicznych podstaw zachowań w sytuacjach zawodowych
 • Dla szefów, którzy chętnie podejmą się analizy i wdrożenia optymalnego modelu relacji międzyludzkich w swoim zespole
 • Dla chcących poznać i nauczyć się stosować najnowocześniejsze narzędzia motywacyjne
Cele szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę:

 • jak wykorzystać trzy filary motywowania: przekonanie pracownika, że „warto coś zrobić”, że „może to zrobić” i że „to od niego zależy”
 • co wpływa w różnych sytuacjach na motywacje pracowników
Opis szkolenia

Szkolenia motywacyjne wywołują wiele emocji wśród menadżerów. Jest to bardzo często związane z dużą ilością mitów występujących w obszarze motywacji. Gdy rozmawiamy
o motywowaniu z menadżerami zauważamy dwie dominujące postawy. Pierwsza z nich mówi, że pracowników motywują tylko pieniądze. Druga natomiast, że pieniądze nie są motywatorem. Jak pokazuje praktyka i słynne powiedzenie – prawda leży po środku. I ten środek pokażemy na szkoleniu dotyczącym motywacji pozafinansowej.

Umiejętności motywacyjne menadżera z jednej strony będą uzależnione od znajomości roli pieniędzy w motywowaniu. Z drugiej strony ważnym elementem będą kompetencje w zakresie rozwoju, przekazywania informacji, wiedzy o tym co motywuje poszczególne osoby oraz umiejętności wyznaczania motywujących celów z nastawieniem na ich realizację. Tak szeroki wachlarz powoduje, że budowanie codziennego zaangażowania zespołu staje się poszukiwaniem świętego Graala.  Rola szefa jest więc kluczowa do tego, żeby pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy.

Wpływ przełożonego na biznesowe rezultaty jest znaczący, a codzienna praca nad motywacją własną i motywacją swojego zespołu staje się kluczowym zagadnieniem dla firm. Zaproponowane warsztaty są praktycznym ukazaniem wartości motywowania zespołu, poszczególnych pracowników z nastawieniem na znalezienie odpowiedzi na pytanie „co motywuje moich pracowników?” i jak wykorzystać w praktyce tą wiedzę.

Uczestnicy nauczą się:

 • jak spożytkować emocje, potrzeby, przeświadczenia, zachowania pracowników – i czego się wystrzegać
 • jak pobudzać do działania eksponując atrakcyjność efektów, związek między wysiłkiem a rezultatem i relacje między efektywnością a nagrodą
 • jak operować nowoczesnym podejściem do motywowania pracowników w oparciu o koncepcję słuszności (sprawiedliwości) i oczekiwań
 • jak zidentyfikować wzory reakcji na czynniki motywujące i jak spersonalizowane strategie motywacyjne
 • jak reagować na demotywujące sytuacje w pracy
Program szkolenia

„Stara” i „nowa” szkoła motywowaniu:

 • human relations – przełom w zarządzaniu
 • praktyka motywowania spersonalizowanego
 • inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
 • typowe błędy w motywowaniu pracowników
 • fałszywe założenia na temat motywowania pracowników
 

Menedżer jako motywator i … demotywator

 • co oznacza zarządzanie przez bycie przykładem
 • toksyczne zachowania szefa
 • komunikacja menedżerska i wywieranie wpływu
 • organizacja pracy szefa vs efektywność zespołu
 • Kaizen osobisty – technika doskonalenia siebie i innych
 

Co motywuje ludzi do działania – narzędzia

 • tradycyjny dylemat: chwalić czy karcić? – współczesne rozwiązania
 • model czynników motywujących i demotywujących – zastosowanie koncepcji Hertzberga
 • partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji
 • podejście spersonalizowane w motywowaniu:
 • motywowanie pracowników o różnym stopniu dojrzałości zawodowej
 • mechanizm dysonansu poznawczego i jego wykorzystanie
 • zastosowanie “modelu oczekiwań”
 • zastosowanie „poczucia sprawiedliwości”
 • wykorzystanie nagród i … kar
 • zaangażowanie w cele i wzmacnianie samodzielności
 • uczenie i rozwój pracownika (coaching i mentoring)
 • typy wsparcia pracownika w trudnych sytuacjach
 • rzetelne ocenianie
Metody szkoleniowe
 • studia przypadków
 • symulacje, gry edukacyjne
 • techniki pobudzania kreatywności
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje i giełda pomysłów