Informacje o szkoleniu

Cena: 1 600 zł
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
  (16 godzin dydaktycznych)
 • Godziny szkolenia: 9:00-16:00
 • Trener: dr Andrzej Szóstak
 • Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwę kawową oraz obiadową, doradztwo po szkoleniu

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

TRENING MENADŻERSKI

Zaskakująco często, pracownicy mianowani na stanowiska menedżerskie wpadają w styl przywódczy, który krytykowali, jako podwładni. Przejście do nowej roli rodzi silny stres, a pierwsze kryzysy wzmacniają pokusę skorzystania z … najlepiej znanych wzorców.

Podjęcie zadań menedżerskich to seria transformacji w zakresie kompetencji osobistych i merytorycznych: od specjalisty do wszechstronnego szefa rozgryzającego zróżnicowane modele mentalne i układającego program działania; z wojownika zmobilizowanego do pracy „na swoim odcinku” w dyplomatę wspierającego różne interesy. Przechodzisz przemianę z pomocnego członka zespołu w realnego przywódcę. Wkrótce będziesz zaskoczony tym, jak uważnie obserwują cię podwładni. Twoje przeszłe dokonania zapewniły ci awans, na następnym etapie podróży potrzebne będą nowe kompetencje.

Dla kogo?
 • Menedżerowie zainteresowani poprawą wyników swoich zespołów
 • Liderzy poszukujący nowych sposobów oddziaływania
 • Specjaliści przygotowujący się do zadań zarządczych
 • Ukierunkowani na przyszłość ambitni praktycy
 • Każdy, kto organizuje pracę własną i innych.
Cele szkolenia

Uczestnicy nauczą się wykorzystywać najnowsze metody kierowania w codziennych działaniach

 

Zdobędą wiedzę:

 • jak budować wiarygodność i wpływać na zespół?
 • jak rozpoznać własny styl kierowania, być elastycznym przywódcą i stosować najlepsze podejście do konkretnych sytuacji?
 • jak tworzyć i wykorzystać potencjał efektywnych zespołów?
 

Nauczą się:

 • jak delegować zadania i jak motywować ludzi?
 • jak stymulować rozwój pracowników i jak być mistrzem coachingu wewnętrznego?
 • jak rozwijać prawidłowe relacje i jak się komunikować ze swoimi ludźmi?
 • jak zapobiegać i jak rozwiązywać konflikty?
 • jak monitorować i oceniać podwładnych?

A także zwiększą świadomość tego, jak… jak kierować samym sobą.

Program szkolenia

1. Ja jako Lider.

 • Jestem przywódcą / jestem menedżerem – synergia ról
 • Atrybuty nowoczesnego przywództwa
 • Role i funkcje menedżerskie
 • Identyfikacja błędnych przekonań o kierowaniu ludźmi
 

2. Istota zarządzania.

 • Wyznaczanie celów i planowanie
 • Organizowanie zasobów
 • Tworzenie zespołów
 • Kierowanie i wpływanie na stosunki międzyludzkie
 • Kontrola i monitoring
 

3. Dynamika pracy zespołu.

 • Cechy efektywnego zespołu
 • Cykl rozwoju zespołu a zadania menedżerskie
 • Optymalne wykorzystanie predyspozycji członków zespołu
 • Zarządzanie rolami w zespole
 • Budowanie relacji i klimatu współpracy
 

4. Sprawna komunikacja menedżerska.

 • Reguły komunikacji kooperacyjnej
 • Bariery komunikacyjne w relacjach z podwładnymi
 • Asertywność w komunikacji menedżerskiej
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu
 

5. Style zarządzania – diagnoza i wykorzystanie.

 • Krótko i długofalowe konsekwencje wyboru stylu kierowania ludźmi
 • Style przywódcze: od autorytaryzmu po demokratyzm przywódczy – zalety i wady
 • Dylemat szefa: orientacja na ludzi czy na zadania – współczesne rozwiązania
 • Przywództwo sytuacyjne – dostosowanie zarządzania do poziomu dojrzałości członków zespołu
 • Styl zarządzania a zaangażowanie pracowników
 

6. Delegowanie zadań.

 • Co, kiedy i jak delegować?
 • Rozwojowe funkcje delegowania
 • Błędy w delegowaniu zadań
 • Monitorowanie pracy
 • Udzielanie wsparcia
 • Egzekwowanie wyników
 

7. Motywowanie pracowników.

 • Psychologia motywowania w praktyce
 • Nowoczesne koncepcje motywowania
 • Motywowanie spersonalizowane
 • Patenty motywacyjne: czym dysponuję jako szef?
 • Motywacja zespołowa: powiązanie osiągnięć indywidualnych z motywacją grupową
 

8. Udzielanie informacji zwrotnej.

 • Monitorowanie pracy, a informacja zwrotna
 • Wykorzystanie funkcji informacji zwrotnej
 • Techniki informacji zwrotnej: deep, swot, 5C, techniki coachingowe
 • Rozmowa interwencyjno-korekcyjna: przygotowanie, przebieg, wykorzystanie rezultatów
 • Praca z oporem pracownika w przyjmowaniu informacji zwrotnej.
 

9. Stres i konflikt w pracy menedżera.

 • Higiena psychiczna w pracy menedżera
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Techniki zarządzania konfliktami
 

10. Tworzenie indywidualnego planu rozwoju, czyli zarządzanie samym sobą.

Metody szkoleniowe
 • Studia przypadków
 • Symulacje, gry edukacyjne
 • Techniki pobudzania kreatywności
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Dyskusje i giełda pomysłów
Prowadzący

Trener: dr Andrzej Szóstak