fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Kartele czyli porozumienia ograniczające konkurencję

Start / Szkolenia zamknięte / Prawo w biznesie / Kartele czyli porozumienia ograniczające konkurencję

Na naszym szkoleniu pogłębią Państwo wiedzę o praktykach jakie mogą stanowić naruszenie konkurencji, czyli praktykach niezgodnych z prawem. Uzyskają Państwo wiedzę na temat zasad podejmowania współpracy z konkurentami, a także działań umożliwiających zmniejszenie lub uniknięcie kary w przypadku w uczestnictwa w porozumieniu ograniczającym konkurencję.

Czas trwania

 • 1 lub 2 dni (8 lub 16 godzin dydaktycznych)

Dla kogo?

 • Właściciele firm
 • Prezesi
 • Menedżerowie i dyrektorzy

Kluczowe zagadnienia warsztatów

prawo konkurencji, porozumienia ograniczające konkurencję, kartel, zmowy cenowe, porozumienia dystrybucyjne, kary, UOKiK, program łagodzenia kar (leniency), prawo konkurencji Unii Europejskiej.

W programie

 • kartele – czym są, jak ich unikać i co zrobić w przypadku stwierdzenia istnienia takiego porozumienia
 • rodzaje porozumień ograniczających konkurencję
 • wyłączenia spod ogólnych zakazów w zakresie zawierania porozumień ograniczających konkurencję
 • co to są porozumienia dystrybucyjne i jakie zasady się ich dotyczą
 • jakie sankcje grożą za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję
 • jak się chronić przed zawarciem porozumień ograniczających konkurencję
 • co zrobić w sytuacji stwierdzenia zawarcia porozumienie (program łagodzenia kar, tzw. leniency)
 • co zrobić gdy UOKiK zapuka o świcie do drzwi
 • w jakich przypadkach UOKiK może kontrolować przedsiębiorców
 • uprawnienia kontrolującego
 • uprawnienia kontrolowanego
 • jakie różnice występują między polskim prawem konkurencji a prawem konkurencji Unii Europejskiej
 • kiedy porozumienie może naruszać unijne prawo konkurencji

Pigułka merytoryczna

Zgodnie z polskim prawem zakazane jest podejmowanie działań w formie porozumień, których celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, w szczególności polegających na:

 • uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i organizatora przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny
 • ustalaniu – bezpośrednio lub pośrednio – cen
 • ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu
 • podziale rynków zbytu lub zakupu
 • stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji
 • uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia
 • niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy
 • ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem

Metody szkoleniowe

 • Analizy przypadków
 • Mini wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Informacje organizacyjne

Oferty dotyczące szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off