Informacje o szkoleniu

Oferta przygotowywana indywidualnie
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 1 lub 2 dni
  (8 lub 16 godzin dydaktycznych)

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

METODYKA BUDOWANIA KONTRAKTÓW DLA NIEPRAWNIKÓW

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności w zakresie sporządzania umów handlowych i kontraktów, wskazanie najczęściej popełnianych błędów, pułapek językowych i efektywnych rozwiązań stosowanych w umowach. Przekażemy Państwu podstawowy zakres wiedzy o istotnych elementach wybranych typów umów.

Dla kogo?
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy i menedżerowie
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie przetargów, kontraktów i umów
Kluczowe zagadnienia warsztatów

Zasada swobody umów, świadczenie niemożliwe, wyzysk, uchylenie się od skutków prawnych zawieranych umów, umowa przedwstępna, kontrahent – między zaufaniem a prawidłową informacją, postanowienia niedozwolone, odstąpienie od umowy.

Pigułka merytoryczna

Zgodnie z art.353[1] kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Strony zawierające umowę mogą zawrzeć jedną z tzw. umów nazwanych (np. sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing i in.) lub też ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Jednakże należy pamiętać o tym, że przy rozstrzyganiu sporów dotyczących umów nietypowych, sąd musi dokładnie badać ich cechy oraz ustalić, na czym dokładnie polegają w danym przypadku świadczenia stron.

Metody szkoleniowe
 • Analizy przypadków
 • Praca indywidualna i grupowa
 • Mini wykłady