fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Odpowiedzialność członków Zarządu spółek kapitałowych

Start / Szkolenia zamknięte / Prawo w biznesie / Odpowiedzialność członków Zarządu spółek kapitałowych

Program szkoleniowy dzięki któremu pogłębią Państwo umiejętności związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych w zakresie minimalizacji ryzyka dla osób zarządzających spółkami. Uzyskają państwo wiedzę opartą na aktualnych regulacjach prawnych i utrwalonej praktyce. Trenerzy poruszą kwestie takie jak: funkcjonowanie zarządu w spółkach kapitałowych, ograniczanie i eliminacja ryzyk dla członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu za działania w imieniu i na rzecz spółki.

Czas trwania

 • 1 lub 2 dni (8 lub 16 godzin dydaktycznych)

Dla kogo?

 • Właściciele firm
 • Menedżerowie
 • Specjaliści zajmujący się umowami i kontraktami

W programie

 • cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
 • odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu wobec wierzycieli oraz wobec spółki
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania publicznoprawne (podatki i składki na ubezpieczenie społeczne)
 • odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki
 • odpowiedzialność karna członków zarządu spółki

Pigułka merytoryczna

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Dlatego co do zasady na spółkach spoczywa odpowiedzialność między innymi za ich zobowiązania. Jednak w określonych przepisami prawa przypadkach odpowiedzialność ta może być przeniesiona na członków zarządu spółki.

Zgodnie z art. 299 k.s.h. jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Ustawodawca przewidział jednak trzy przypadki, w których członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za jej długi:

 • wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe,gdy nie doszło do zgłoszenia wniosku o upadłość oraz nie wszczęto postępowania układowego, ale nastąpiło to nie z jego winy
 • gdy nawet nie zgłoszono wniosku o upadłość lub nie wszczęto postępowania układowego, a wierzyciel nie poniósł szkody

Ciężar udowodnienia wyżej wymienionych przesłanek ekskulpacyjnych spoczywa na członkach zarządu.

Metody szkoleniowe

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Mini wykłady
 • Analizy przypadków

Informacje organizacyjne

Oferty dotyczące szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off