Informacje o szkoleniu

Oferta przygotowywana indywidualnie
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 1 lub 2 dni
  (8 lub 16 godzin dydaktycznych)

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Program szkoleniowy dzięki któremu pogłębią Państwo umiejętności związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych w zakresie minimalizacji ryzyka dla osób zarządzających spółkami. Uzyskają państwo wiedzę opartą na aktualnych regulacjach prawnych i utrwalonej praktyce. Trenerzy poruszą kwestie takie jak: funkcjonowanie zarządu w spółkach kapitałowych, ograniczanie i eliminacja ryzyk dla członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu za działania w imieniu i na rzecz spółki.

Dla kogo?
 • Właściciele firm
 • Menedżerowie
 • Specjaliści zajmujący się umowami i kontraktami
Pigułka merytoryczna

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Dlatego co do zasady na spółkach spoczywa odpowiedzialność między innymi za ich zobowiązania. Jednak w określonych przepisami prawa przypadkach odpowiedzialność ta może być przeniesiona na członków zarządu spółki.

Zgodnie z art. 299 k.s.h. jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Ustawodawca przewidział jednak trzy przypadki, w których członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za jej długi:

 • wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe, gdy nie doszło do zgłoszenia wniosku o upadłość oraz nie wszczęto postępowania układowego, ale nastąpiło to nie z jego winy
 • gdy nawet nie zgłoszono wniosku o upadłość lub nie wszczęto postępowania układowego, a wierzyciel nie poniósł szkody
 

Ciężar udowodnienia wyżej wymienionych przesłanek ekskulpacyjnych spoczywa na członkach zarządu.

Program szkolenia

W programie:

 • cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
 • odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu wobec wierzycieli oraz wobec spółki
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania publicznoprawne (podatki i składki na ubezpieczenie społeczne)
 • odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki
 • odpowiedzialność karna członków zarządu spółki
Metody szkoleniowe
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Mini wykłady
 • Analizy przypadków