Informacje o szkoleniu

Oferta przygotowywana indywidualnie
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 1 lub 2 dni
  (8 lub 16 godzin dydaktycznych)

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Szkolenie dla osób i podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji publiczno-prywatnych.

Dowiedzą się Państwo czym jest partnerstwo publiczno – prywatne (ppp), jakie cele można realizować w ramach ppp, jakie są możliwe do zastosowania modele ppp (np. Umowa na zarządzanie, Eksploatacja i utrzymanie OM, Dzierżawa/Leasing), jakie korzyści wynikają z inwestycji realizowanych w ramach ppp, jak wybrać partnera prywatnego, w jaki sposób dokonać podziału ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym.

Dla kogo?
 • Właściciele firm
 • Prezesi i menadżerowie
 • Dyrektorzy ds. rozwoju
 • Urzędnicy
Pigułka merytoryczna
 • W Polsce od 2009 r., kiedy zostały zmienione przepisy dotyczące PPP temat ten przestał być niezrozumiałym hasłem, a staje się sposobem na pozyskanie nowoczesnej infrastruktury publicznej oraz sposobem na realizację przedsięwzięcia przez prywatnego partnera
 • Dzięki zmianom regulacji dotyczącym PPP zostało odformalizowane partnerstwo, w szczególności poprzez eliminację zbędnych obciążeń administracyjnych oraz likwidację nadmiernych ograniczeń
 • Realizacja inwestycji w zakresie PPP może odbywać się w różnoraki sposób. Koncesja na roboty budowlane i usługi stanowi jeden z modeli realizacji inwestycji w formie szeroko rozumianego PPP
Metody szkoleniowe
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Analizy przypadków
 • Mini wykłady