fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Analizowanie informacji

Start / Szkolenia zamknięte / Rozwój osobisty / Analizowanie informacji

Szkolenie, którego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie przetwarzania informacji w celu ich oceny, selekcji oraz podejmowania decyzji.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie zdobywać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu, a także analitycznie przyswajać informacje – interpretować informacje słowne, liczbowe, statystycznych i faktów. Do ważnych umiejętności nauczanych na szkoleniu należy także rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji oraz łączenie koncepcji z różnych dyscyplin z obszarem swojej działalności.

Czas trwania

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Dla kogo?

 • Dyrektorzy i menedżerowie
 • Dyrektorzy i kierownicy
 • Analitycy
 • Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji

Cele szkolenia

 • Nauczysz się wybierać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu
 • Dowiesz się jak analitycznie przyswajać informacje, interpretować informacje słowne, liczbowe oraz statystyczne
 • Przekonasz się o wpływie typowych błędów percepcyjnych prowadzących do złych decyzji
 • Będziesz potrafił wykorzystywać przeanalizowane informacje do podjęcia trafnych decyzji

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Po co nam analiza informacji? Przykłady z dziedzin CRM, bankowość, wykrywanie oszustw

Fizjologia - jak mózg analizuje dane

 • Współpraca i role półkul mózgowych, wielozadaniowość w pracy mózgu, podzielność uwagi, efekt Stroopa, myślenie lateralne i sekwencyjne, typowe problemy w pracy naszych mózgów

Teoria perspektywy

 • Myślenie szybkie (system 1) i myślenie wolne (system 2) – ich zalety i wady w przetwarzaniu informacji, podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, księgowanie umysłowe, myślowe pułapki złych decyzji

Techniki eksploracji danych

 • Wizualizacje na wykresach, metody statystyczne, metody ewolucyjne
 • Wykorzystanie Excela: dobór i eliminacja zmiennych, wariancje, korelacje
 • Związki przyczynowo-skutkowe a korelacje statystyczne

Metody usprawniania pamięci

 • Łańcuchowa metoda skojarzeń, zakładkowa metoda pamięci, akronimy, rymonimy

Interpretowanie informacji słownych i liczbowych

 • Prawo indukcji, błędy statystycznej oceny prawdopodobieństwa sukcesu oraz sposoby ich unikania
 • Podstawowe rozkłady statystyczne
 • Typowe błędy logiczne w interpretowaniu informacji

Analiza szerokości myślenia i techniki wspierania kreatywności

 • Myślenie sekwencyjne a myślenie lateralne, algorytmy i heurystyki
 • Piramida skojarzeń
 • Sposoby rozwijania w sobie myślenia heurystycznego
 • Grupowe myślenie heurystyczne: zasady burzy mózgów, kapelusze De Bono

Rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu

 • Diagram ryby Ishikawy, metoda 5M
 • Mapy umysłu
 • Praktyczne metody analizy informacji: po nitce do kłębka, weryfikacja hipotez
 • Metody teorii gier w analizie informacji

Łączenie koncepcji z różnych dyscyplin z obszarem swojej działalności

 • Jak współcześnie zdefiniować „człowieka renesansu”? Jak integrować i wykorzystywać dane z wielu dziedzin i dyscyplin

Metoda prowadzenia zajęć

 • zadanie dla uczestników lub gra rywalizacyjna
 • podsumowanie wyników i/lub wyłonienie zwycięzców
 • analiza powstałych problemów
 • wprowadzenie nowej metody pozyskiwania, selekcji i analizy informacji

Informacje organizacyjne

Oferty dotyczące szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off