Informacje o szkoleniu

Oferta przygotowywana indywidualnie
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 1 lub 2 dni
  (8 lub 16 godzin dydaktycznych)

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

TRENING ASERTYWNOŚCI.
JAK ZREALIZOWAĆ WŁASNE CELE NIE NARUSZAJĄC PRAW INNYCH OSÓB?

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie postaw asertywnych w kontaktach z innymi.

Po szkoleniu będą Państwo potrafili asertywnie reagować na krytykę, rozpoznawać prawdziwe przyczyny konfliktów, proponować rozwiązania w przekonujący sposób oraz skutecznie radzić sobie z trudnymi zachowaniami klientów i współpracowników. Nauczą się Państwo odmawiać, kiedy jest to konieczne, proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania.

Chociaż nie istnieje powszechnie akceptowana definicja asertywności – jedno jest pewne. Z trzech typów zachowań: uległości, asertywności oraz agresji, tylko asertywność bywa oparta na sympatii i szacunku do samego siebie i innych osób jednocześnie.

Dla kogo?
 • Dla osób chcących wzmocnić postawę asertywną w życiu prywatnym i zawodowym
 • Pracownicy i specjaliści
 • Osoby zajmujące się negocjacjami
 • Specjaliści zajmujący się obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego
Cele szkolenia
 • Doskonalenie umiejętności asertywnej komunikacji
 • Diagnoza własnego stylu komunikacji
 • Uświadomienie sobie swoich praw osobistych
 • Poznanie metod skutecznego porozumiewania się
Opis szkolenia

Trening asertywności. Celem szkolenia z asertywności jest doskonalenie umiejętności w zakresie postaw asertywnych w kontaktach z innymi ludźmi.

Wyrażanie swoich uczuć, czy odmiennego punktu widzenia może stanowić problem w różnych sytuacjach. Jak informować o własnych celach nie lekceważąc innych? Jak chronić się przed manipulacjami? To problemy nurtujące we współczesnym świecie.

Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, po którym będą Państwo potrafili asertywnie reagować na krytykę, rozpoznawać prawdziwe przyczyny konfliktów, proponować rozwiązania w przekonujący sposób oraz skutecznie radzić sobie z trudnymi zachowaniami klientów i współpracowników. Nauczą się Państwo zasad zachowania asertywnego w różnych sytuacjach, zdobędą umiejętność odmawiania, kiedy jest to konieczne, proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat asertywnej komunikacji, technik budowania pewności siebie, oraz radzenia sobie z poczuciem winy.

Chociaż nie istnieje powszechnie akceptowana definicja asertywności – jedno jest pewne. Z trzech typów zachowań: uległości, asertywności oraz agresji, tylko asertywność bywa oparta na sympatii i szacunku do samego siebie i innych osób jednocześnie.

Program szkolenia
 • Psychologiczne podstawy zachowań asertywnych
 • Zachowania podporządkowujące i agresywne – przeciwieństwa asertywności
 • Różne typy asertywności: asertywność responsywna, empatyczna, sprzeczności, uczuć negatywnych, konsekwencji
 • Trening asertywności: kierowanie zmianą – modelowanie zachowań asertywnych
 • Jak mobilizować swój potencjał asertywności?
 • Jak komunikować się w asertywny sposób?
 • Jak asertywnie posługiwać się mową ciała?
 • Jak reagować na nieuzasadnione roszczenia innych, kłopotliwe prośby, dominację lub odrzucenie czyli opanować umiejętność mówienia „nie”?
 • Jak pozbyć się nieśmiałości czyli nauczyć się mówić „tak”?
 • Jak koncentrować się na własnych celach i nie lekceważyć innych?
 • Jak wyrażać swoje uczucia: gniewu, dezaprobaty, rozczarowania, krzywdy, braku szacunku?
 • Jak sobie radzić z krytyką i jak krytykować?
 • Jak utrwalić efekty treningu asertywności?
 • I wreszcie jak w oparciu o poczucie własnej wartości pozwolić sobie na bycie nieasertywnym?
Metody szkoleniowe
 • Autodiagnozy
 • Treningi umiejętności
 • Symulacje
 • Ćwiczenia indywidualne