fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Podejmowanie decyzji w świecie VUCA

Start / Szkolenia zamknięte / Umiejętności menedżerskie / Podejmowanie decyzji w świecie VUCA

Szkolenie pokazujące jak podejmować decyzje biznesowe w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie? Na naszych oczach dokonują się globalne zmiany, w których umiejętność podejmowania trafnych decyzji biznesowych staje się kluczowe dla funkcjonowania firm i organizacji.

Warsztat można zrealizować zarówno stacjonarnie jak i z wykorzystaniem platform do zdalnej edukacji takich jak: Zoom, ClickMeeting, Microsoft Teams, Cisco Webex lub Państwa wewnętrzne platformy.

Czas trwania

 • Stacjonarnie: 2 x 8 godzin dydaktycznych
 • Online: 4×4 godziny lub 2×8 godzin dydaktycznych

Dla kogo?

 • Prezesi i właściciele firm
 • Dyrektorzy i kadra zarządzająca wyższego szczebla
 • Menadżerowie zarządzający zespołami i podejmujący decyzje biznesowe

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności wybierania i integrowania niezbędnych informacji w celu dogłębnego zrozumienia problemu
 • Rozwinięcie kompetencji przetwarzania informacji – interpretowania informacji słownych, liczbowych i statystycznych
 • Poznanie typowych błędów percepcyjnych prowadzących do złych decyzji
 • Rozwój umiejętności praktycznego wykorzystywania przeanalizowanych informacji do podjęcia trafnych decyzji
 • Wzbudzenie refleksji nad umiejętnością działania w świecie pełnym zmian i niepewności

Kluczowe zagadnienia szkolenia

1. Jak rozpoznawać: informacje fałszywe (fake-news) dezinformację, postprawdę i manipulację.

 • Metody ich wykrywania i ograniczania skutków działania.

2. Życie w świecie VUCA

 • Zrozumienie: zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności
 • Działanie mechanizmów VUCA i radzenie sobie z nimi

3. Mechanizmy percepcji wpływające na błędy w ocenie sytuacji

 • Heurystyki i systematyczne błędy myślowe
 • Analiza pułapek prowadzących do złej interpretacji rzeczywistości

4. Poszukiwanie i analizowanie wartościowych:

 • Informacji słownych i liczbowych w celu ich oceny
 • selekcji, wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji.

5. Analizowanie informacji o charakterze statystycznym

 • Rozumienie losowości
 • Elementy statystyki bayesowskiej
 • Szacowanie wielkości próby statystycznej – seria przykładów.

6. Wyciąganie wniosków

 • Indukcja i dedukcja
 • Rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu
 • Korelacje a związki przyczynowo-skutkowe, apofenia

7. Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji

 • Teoria perspektywy
 • Księgowanie umysłowe

8. Rola intuicji w podejmowaniu decyzji

 • Racjonalna nieświadomość
 • Prepercepcja

9. Wpływ mechanizmów percepcji na błędy w podejmowaniu decyzji

 • Pułapki heurystycznego podejmowania decyzji

10. Decyzje podejmowane w oparciu o myślenie strategiczne

 • Elementy teorii gier
 • Dylemat więźnia, walka płci, jastrzębie i gołębie, gra w cykora
 • Paradoks Monty Halla

11. Praktyczne metody podejmowania decyzji

 • Gry z naturą
 • Metody wielokryterialne
 • Drzewa decyzyjne oraz odpowiednie aplikacje internetowe

Trener

prof. Marek Szopa – osoba łącząca wiedzę ścisłą ze znajomością psychologicznych uwarunkowań podejmowanie decyzji

Metody szkoleniowe

 • Gry edukacyjne
 • Symulacje biznesowe
 • Treningi zachowań
 • Praca w grupach
 • Dyskusje i zadania indywidualne

Informacje organizacyjne:

Oferty dotyczące szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie.

  Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

  image
  https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
  https://exbis.pl/
  #C4161C
  style1
  scroll
  Ładowanie postów ...
  /nowa-strona/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  off
  off
  Enter your email here
  off
  off