Informacje o szkoleniu

Oferta przygotowywana indywidualnie
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Trener: prof. dr hab. Marek Szopa
 • Czas trwania:
  Stacjonarnie: 2 x 8 godzin dydaktycznych
  Online: 4×4 godziny lub 2×8 godzin dydaktycznych

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

PODEJMOWANIE DECYZJI W ŚWIECIE VUCA

Szkolenie pokazujące jak podejmować decyzje biznesowe w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie? Na naszych oczach dokonują się globalne zmiany, w których umiejętność podejmowania trafnych decyzji biznesowych staje się kluczowe dla funkcjonowania firm i organizacji.

Warsztat można zrealizować zarówno stacjonarnie jak i z wykorzystaniem platform do zdalnej edukacji takich jak: Zoom, ClickMeeting, Microsoft Teams, Cisco Webex lub Państwa wewnętrzne platformy.

Dla kogo?
 • Prezesi i właściciele firm
 • Dyrektorzy i kadra zarządzająca wyższego szczebla
 • Menadżerowie zarządzający zespołami i podejmujący decyzje biznesowe
Cele szkolenia
 • Zdobycie umiejętności wybierania i integrowania niezbędnych informacji w celu dogłębnego zrozumienia problemu
 • Rozwinięcie kompetencji przetwarzania informacji – interpretowania informacji słownych, liczbowych i statystycznych
 • Poznanie typowych błędów percepcyjnych prowadzących do złych decyzji
 • Rozwój umiejętności praktycznego wykorzystywania przeanalizowanych informacji do podjęcia trafnych decyzji
 • Wzbudzenie refleksji nad umiejętnością działania w świecie pełnym zmian i niepewności
Kluczowe zagadnienia szkolenia

1. Jak rozpoznawać: informacje fałszywe (fake-news) dezinformację, postprawdę i manipulację.

 • Metody ich wykrywania i ograniczania skutków działania.
 

2. Życie w świecie VUCA

 • Zrozumienie: zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności
 • Działanie mechanizmów VUCA i radzenie sobie z nimi
 

3. Mechanizmy percepcji wpływające na błędy w ocenie sytuacji

 • Heurystyki i systematyczne błędy myślowe
 • Analiza pułapek prowadzących do złej interpretacji rzeczywistości
 

4. Poszukiwanie i analizowanie wartościowych:

 • Informacji słownych i liczbowych w celu ich oceny
 • selekcji, wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji.
 

5. Analizowanie informacji o charakterze statystycznym

 • Rozumienie losowości
 • Elementy statystyki bayesowskiej
 • Szacowanie wielkości próby statystycznej – seria przykładów.
 

6. Wyciąganie wniosków

 • Indukcja i dedukcja
 • Rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu
 • Korelacje a związki przyczynowo-skutkowe, apofenia
 

7. Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji

 • Teoria perspektywy
 • Księgowanie umysłowe
 

8. Rola intuicji w podejmowaniu decyzji

 • Racjonalna nieświadomość
 • Prepercepcja
 

9. Wpływ mechanizmów percepcji na błędy w podejmowaniu decyzji

 • Pułapki heurystycznego podejmowania decyzji
 

10. Decyzje podejmowane w oparciu o myślenie strategiczne

 • Elementy teorii gier
 • Dylemat więźnia, walka płci, jastrzębie i gołębie, gra w cykora
 • Paradoks Monty Halla
 

11. Praktyczne metody podejmowania decyzji

 • Gry z naturą
 • Metody wielokryterialne
 • Drzewa decyzyjne oraz odpowiednie aplikacje internetowe
Metody szkoleniowe
 • Gry edukacyjne
 • Symulacje biznesowe
 • Treningi zachowań
 • Praca w grupach
 • Dyskusje i zadania indywidualne
Prowadzący

Trener: prof. dr hab. Marek Szopa – osoba łącząca wiedzę ścisłą ze znajomością psychologicznych uwarunkowań podejmowanie decyzji