fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Zarządzanie zorientowane na rezultaty

Start / Szkolenia zamknięte / Umiejętności menedżerskie / Zarządzanie zorientowane na rezultaty

Szkolenie uzupełniające wiedzę wiedzy z zakresu metodologii zarządzania zorientowanego na rezultat i delegowania zadań podwładnym. Uczestnicy nabędą umiejętności definiowania celów i rezultatów, planowania działań, planowania i realizacji cyklu komunikacyjnego – przygotowania i prowadzenia rozmów planujących, monitorujących i oceniających z podwładnymi, a także koordynowania działań zespołu zmierzających do osiągnięcia ustalonych rezultatów.

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych

Dla kogo?

 • Dla osób, które zarządzając zespołami dążą do tego, aby pracownicy brali na siebie odpowiedzialność za realizacje celów i wykazywali własną inicjatywę.
 • Dla menedżerów, którzy chcą poprawić współpracę w zespole.

Cele szkolenia

 • Poznasz zasady i narzędzia zarządzania zorientowanego na rezultat
 • Rozwiniesz umiejętność prawidłowego formułowania celu dla pracownika
 • Będziesz potrafił przeprowadzić rozmowy z pracownikiem w kolejnych etapach cyklu komunikacyjnego
 • Dowiesz się jak oceniać pracę podwładnego tak, aby go zmotywować do zmiany i rozwoju

Kluczowe zagadnienia szkolenia

1. Zarządzanie zorientowane na rezultaty (ROM) - założenia, zasady, narzędzia, korzyści metody

2. Przywództwo i współpraca w zarządzaniu zorientowanym na rezultat

 • budowanie autorytetu przywódcy
 • style zarządzania w praktyce – określanie celów adekwatnych do poziomu dojrzałości pracownika

3. Obszary odpowiedzialności, cele, obszary rezultatów, wskaźniki

 • prawidłowe formułowanie
 • istota skutecznego delegowania

4. Cykl komunikacyjny – podstawowe narzędzie ROM

 • prawidłowe formułowanie celu, rezultatu
 • przygotowanie i trening rozmowy planującej z pracownikiem – umowa na rezultat, angażowanie pracowników w kreowanie sposobu realizacji zadania
 • monitorowanie działań realizujących cel – trening rozmowy monitorującej, różnica między monitorowaniem a kontrolą, struktura rozmowy monitorującej, symulacje
 • udzielanie informacji zwrotnej motywującej – wyrażenie uznania, motywacja do poprawy
 • prowadzenie rozmowy podsumowującej – ocena wykonania zadania, model rozmowy podsumowującej

5. Indywidualny plan rozwoju - plan zwiększenia efektywności menedżerskiej

Metody szkoleniowe

 • Gry edukacyjne
 • Symulacje biznesowe
 • Treningi zachowań
 • Praca w grupach
 • Dyskusje i zadania indywidualne

Informacje organizacyjne:

Oferty dotyczące szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie.

  Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

  image
  https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
  https://exbis.pl/
  #C4161C
  style1
  scroll
  Ładowanie postów ...
  /nowa-strona/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  off
  off
  Enter your email here
  off
  off