fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Komunikacja w organizacji. Warsztaty oparte na grze symulacyjnej „Organizacja Babel”

Start / Szkolenia zamknięte / Zarządzanie organizacją / Komunikacja w organizacji. Warsztaty oparte na grze symulacyjnej „Organizacja Babel”

Autorska gra szkoleniowa ukazująca znaczenie komunikacji i kooperacji w firmie.
W trakcie naszej gry szkoleniowej dowiedzą się Państwo jak zarządzać komunikacją w organizacji by usprawniać obieg informacji, być dobrze zrozumianym i budować oraz utrzymywać efektywne relacje z naszymi partnerami w każdym segmencie firmy.

Czas trwania

 • 2 h

Nasze zamierzenia

 • Ukazanie roli prawidłowych wzorców komunikacji wewnętrznej jako warunków uzyskania wysokiej efektywności organizacyjnej
 • Uświadomienie znaczenia podejścia kooperacyjnego – wskazanie, że osiąganie własnych interesów jest zależne od harmonijnego dążenia do realizacji celów całej organizacji
 • Identyfikacja barier w komunikacji między komórkami organizacyjnymi firmy
 • Wypracowanie standardów postępowania w zakresie komunikacji i współpracy między działami firmy
 • Usprawnienie procesów decyzyjnych i podniesienie świadomości ich znaczenia w wymiarze całej organizacji

Jak to zrobimy ? Cele te zostaną zrealizowane poprzez

 • Przeprowadzenie gry organizacyjnej symulującej realne zjawiska występujące w małej lub dużej firmie
 • Wyprowadzenie wniosków na podstawie doświadczeń gry – odniesienie do realiów kontaktów między poszczególnymi departamentami
 • Ustalenie kroków postępowania w przyszłości – identyfikacja sposobów usprawnienia komunikacji w firmie i przyjęcie wybranych rozwiązań jako obowiązujących standardów

Co się wydarzy czyli koncepcja gry organizacyjnej

Gra komunikacyjna jest specyficznym sposobem prezentacji zjawisk występujących w realnej organizacji. Jej zasadniczym celem jest przeżycie – doświadczenie procesów które, choć istotnie wpływają na życie organizacji, nie zawsze są uświadamiane, a prawie nigdy nie podlegają systematycznej kontroli.

Gra z zamysłem prowadzona jest w realiach abstrakcyjnej Korporacji Babel – w pierwszym etapie zmierzamy do tego, aby uczestnicy oderwali się od bieżących problemów i z dystansem mogli spojrzeć na pewne zjawiska o bardziej uniwersalnym zasięgu. Uwaga ma być skoncentrowana na takich właśnie procesach, a nie na merytorycznym czy technicznym aspekcie funkcjonowania firmy.

Drugi etap, podsumowujący, jest „powrotem do rzeczywistości” – uczestnicy przeniosą doświadczenia gry na realia swojej pracy, rozpoznają analogie między symulowaną sytuacją a zdarzeniami z życia firmy, zidentyfikują ewentualne problemy i wypracują sposoby ich rozwiązania.

Doświadczenia będące udziałem uczestników podczas gry ilustrują zjawiska organizacyjno-komunikacyjne, socjologiczne i psychologiczne występujące w firmie:

 • Obieg informacji w firmie – sieć, tempo przekazu, bariery
 • Czynnik ludzki a wzorce współpracy – różnice statusu, ambicje jednostkowe, struktura socjometryczna (sympatie, antypatie), otwartość-zamkniętość w kontaktach
 • Czynnik strukturalny – typ struktury organizacyjnej (pionowa – spłaszczona), relacje między departamentami (zróżnicowane cele, współzależność, rywalizacja, przekonanie o wyższości/ważności), wizja całości (lub jej brak)
 • Wzorce współdziałania i podejmowanie decyzji – nastawienie rywalizacyjne lub kooperacyjne i jego konsekwencje

Gra obejmuje szereg powiązanych z sobą ćwiczeń – aktywności cząstkowych – o zróżnicowanym charakterze (logiczne, wymagające kreatywności, związane z podejmowaniem decyzji itp.). Tworzą one spójną całość – ciąg zdarzeń mających prowadzić do uzyskania wyniku końcowego (rozwiązania problemu będącego zadaniem dla całej korporacji). Motywem przewodnim tych zróżnicowanych aktywności cząstkowych jest:

 • Jakość komunikowania się wewnątrz instytucji
 • Nawiązanie współpracy między rywalizującymi sektorami korporacji

Te dwa aspekty odnoszą się do fundamentalnego problemu większości dużych organizacji: jak harmonijnie współpracować na rzecz celu nadrzędnego zaspokajając jednocześnie partykularne interesy poszczególnych departamentów czy oddziałów i uwzględniając zróżnicowane punkty widzenia związane z ulokowaniem w różnych miejscach struktury organizacyjnej.

Informacje organizacyjne:

Oferty dotyczące szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off