fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Logistyka zapasy i magazynowanie

Start / Szkolenia zamknięte / Zarządzanie organizacją / Logistyka zapasy i magazynowanie

Na naszym szkoleniu poznają Państwo szeroki wachlarz zagadnień związanych z nowoczesną logistyką zapasów oraz magazynowania.
Omawiane będą między innymi: polityka współpracy z dostawcami, ryzyko związane z zakupami, proces zakupu, zarządzanie zapasami.

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych

Dla kogo?

 • Menedżerowie ds. logistyki
 • Menedżerowie ds. zapasów i magazynowania
 • Specjaliści ds. logistyki
 • Specjaliści ds. planowania

Cele szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy o organizacji zakupów
 • Poznanie zasad zarządzania łańcuchem dostaw
 • Rozwinięcie umiejętności ustalania strategii cenowych
 • Opanowanie umiejętności zarządzania ryzykiem
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie organizacji magazynowania

Szczegółowy program szkolenia

Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie

 • Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
 • Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na zakupy
 • Organizacja działu zakupów
 • Koszty zakupu
 • Zasady sterowania łańcuchem dostaw

Polityka współpracy z dostawcą

 • Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
 • Umowa dostawy, umowy ramowe
 • Strategie cenowe dostawców
 • Formalizacja zasad współpracy z dostawcą – klauzule INCOTERMS 2002

Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem

 • Źródła ryzyka związanego z zakupami
 • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
 • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
 • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

Organizacja procesu zakupu

 • Źródła informacji na potrzeby zakupu
 • System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
 • Fazy procesu zakupu
 • Prognozowanie zapotrzebowania
 • Audyt i ocena dostawców
 • Kontrola realizacji umów dostawy

Magazynowanie

 • Lokalizacja magazynów
 • Organizacja magazynowania na potrzeby zakupu
 • Metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, itd.)
 • Zasady lokalizacji materiałów w magazynie
 • Ocena efektywności funkcjonowania magazynu – controlling magazynu

Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa

 • Zapasy – ogólna charakterystyka
 • Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
 • Zapasy, konflikty logistyczne
 • Koszty obsługi klienta wewnętrznego, a poziom zapasów
 • Rola zapasów w przedsiębiorstwie
 • Finansowanie zapasów
 • Klasyfikacja zapasów
 • Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
 • Alokacja zapasów w magazynie
 • Metody kontroli zapasów
 • Kontrola zapasów typu „pchania”
 • Określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ
 • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
 • Just in Time

Transport na potrzeby zakupów

 • Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój – obcy
 • Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój – obcy
 • Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
 • Szacowanie kosztu transportu

Metody szkoleniowe

 • Case study
 • Gry edukacyjne
 • Symulacje
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Informacje organizacyjne

Oferty dotyczące szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off