fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Myślenie strategiczne w podejmowaniu decyzji

Start / Szkolenia zamknięte / Zarządzanie organizacją / Myślenie strategiczne w podejmowaniu decyzji

Specjalistyczne szkolenie menedżerskie przybliżające tematykę myślenia strategicznego w kontekście podejmowania decyzji.
Nowatorski program szkoleniowy przygotowany został w oparciu o teorię gier, która pomaga znaleźć rozwiązania typowych problemów decyzyjnych współczesnego życia. Warsztat poprowadzi Prof. dr hab. Marek Szopa.

Sztuka myślenia strategicznego polega na podejmowaniu decyzji, które są optymalne w kontekście przewidywanych działań innych osób. Istotą sztuki jest więc myślenie w kategoriach “co ja bym zrobił na jego (jej) miejscu” oraz wykorzystanie teorii gier do podejmowania takich decyzji, które w kontekście decyzji innych osób dadzą najlepsze możliwe wyniki. Dobrym przykładem myślenia strategicznego jest gra w szachy, gdzie gracze starają się odgadnąć posunięcia przeciwnika na kilka ruchów do przodu. Na szkoleniu nauczymy się podejmować decyzje w przypadkach takich gier jak:

Czas trwania

2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Dla kogo?

 • Prezesi i właściciele firm
 • Dyrektorzy i kierownicy
 • Kierownicy projektów i menadżerowie
 • Osoby, od których decyzji zależą działania firmy, działu lub pracowników

Cele szkolenia

 • Nauczysz się wybierać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu
 • Dowiesz się jak analitycznie przyswajać informacje, interpretować informacje słowne, liczbowe oraz statystyczne
 • Przekonasz się o wpływie typowych błędów percepcyjnych prowadzących do złych decyzji
 • Przećwiczysz umiejętność rozpoznawania relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji z wykorzystaniem teorii gier

Szczegółowy program szkolenia obejmuje

Aspekty podejmowania decyzji wg. H. Raiffy

 • deskryptywny – jak ludzie podejmują decyzje?
 • normatywny – teoria gier, rachunek prawdopodobieństwa
 • preskryptywny – techniki podejmowania decyzji
 • negocjacyjny – decyzje kooperacyjne

Typowe błędy procesu w podejmowaniu decyzji

 • niewłaściwa interpretacja statystyki
 • błędna ocena relacji przyczyna – skutek
 • niedocenianie przypadkowości, błędne uogólnienia
 • typowe paradoksy decyzyjne (np. problem Monty Halla)

Psychologiczne pułapki podejmowania decyzji

 • Dysonans decyzyjny, konfrontacja ze sprzecznymi faktami, uzasadnianie własnego postępowania
 • podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, eksperymenty: Tversky i Kahneman, Santos
 • przykłady wpływu mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych wg. Harvard Business Review
 • syndrom myślenia grupowego – gdy logika i zdrowy rozsądek muszą ustąpić przed oddziaływaniem zespołu

Od problemu do decyzji: tradycyjne i twórcze sposoby poszukiwania rozwiązań

 • Problemy standardowe i niestandardowe: algorytmy i heurystyki
 • poprawne wnioskowanie – elementy logiki
 • jak efektywnie wykorzystać obie półkule mózgu? Odmiany myślenia twórczego: myślenie sekwencyjne i lateralne

Twarde podstawy podejmowania decyzji

 • Podstawowe elementy rachunku prawdopodobieństwa
 • myślenie o myśleniu czyli strategie postępowania wg. teorii gier

Przykłady podejmowania decyzji w teorii gier

 • Zastosowanie gry o sumie zerowej do wyboru strategii marketingowej firmy
 • typowe teoriogrowe schematy decyzyjne (cena i zysk, jastrzębie i gołębie, walka płci, podwójne równowagi)
 • równowaga Nasha o rozwiązania Pareto-optymalne
 • diagramy użyteczności i ich zastosowanie do poszukiwania optymalnych decyzji w perspektywie negocjacyjnej

Zaawansowane aspekty decyzyjne w świetle teorii gier

 • Dylemat więźnia – konflikt między dobrem wspólnym, zaufaniem i pokusą zdrady, iterowany dylemat więźnia i równowagi Nasha
 • Decyzje w negocjacjach wieloosobowych, możliwość zawierania koalicji – jądro negocjacji, nukleolus i wartość Shapleya
 • Algorytm dopasowania i przykłady jego zastosowania wg. A.Rotha

Użyteczne techniki wspierające podejmowanie decyzji

 • Drzewa decyzyjne i analiza macierzowa
 • od autokratycznego do demokratycznego stylu podejmowania decyzji – algorytm Vrooma-Yettona-Jago decyzji menedżerskich
 • popularne kryteria podejmowania decyzji w „grach z Naturą”
 • narzędzia informatyczne do podejmowania decyzji w oparciu o analizę wielokryterialną
 • burza mózgów, „sześć kapeluszy deBono”, „fazy: niebieska, czerwona, zielona” – metody zbiorowego podejmowania decyzji

Metody szkoleniowe

Program merytoryczny wspomagany ćwiczeniami typu

 • zadania, zagadki i quizy rozwijające kreatywność oraz myślenie logiczne i lateralne
 • gry rywalizacyjne i negocjacyjne – uczestnicy negocjują 1-1 z porównaniem wyników par lub podejmują decyzje w podziałach na zespoły
 • mini eksperymenty pokazujące typowe błędy/preferencje decyzyjne uczestników
 • podejmowanie decyzji w studiach przypadku
 • wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do podejmowania decyzji

Informacje organizacyjne

Oferty dotyczące szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off