Informacje o szkoleniu

Oferta przygotowywana indywidualnie
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul.Słonimskiego 2/1
 • Czas trwania: 1 lub 2 dni
  (8 lub 16 godzin dydaktycznych)

Wyślij formularz, a my zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o szkoleniu!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki uczestnictwa
Klauzula RODO i zgoda na kontakt
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

TWORZENIE I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MODELI BIZNESOWYCH

Celem warsztatów jest poznanie koncepcji modeli biznesowych wg Alexandra Osterwaldera oraz praktyczne przećwiczenie kolejnych etapów tworzenia lub modyfikacji modelu biznesowego. Uczestnicy przećwiczą także praktyczne zastosowanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów wspierających proces pracy nad modelem biznesowym; poznają metodologię prowadzenia warsztatów z zakresu tworzenia modeli biznesowych.

Dla kogo?
 • Dyrektorzy ds. rozwoju
 • Menedżerowie ds. innowacji
 • Członkowie zespołów kreatywnych
 • Specjaliści ds. procesów
Cele szkolenia
 • Poznanie koncepcji tworzenia modeli biznesowych
 • Praktyczne zrealizowanie kolejnych kroków w procesie projektowania modelu biznesowego
 • Uzyskanie pełnego obrazu oraz świadomości modelu w jakim funkcjonuje startup, firma, produkt
 • Przeanalizowanie i zweryfikowanie środowiska warunków w jakich działa firma
 • Poznanie technik twórczego myślenia, które można wykorzystać w codziennych działaniach firmy, jak i w obliczu nowych wyzwań
Program szkolenia

1. Model biznesowy

 • Modele biznesowe – definicja, dziewięć fundamentalnych elementów, szablon modelu biznesowego jako narzędzie służące do opisu, analizy i projektowania modeli biznesowych, schematy modeli biznesowych
 • Warunki efektywnej pracy nad modelami biznesowymi – praca zespołowa, efektywna komunikacja, traktowanie współpracy z klientem i dostawcami w kategoriach wygrana – wygrana
 

2. Techniki i narzędzia wspomagające projektowanie innowacyjnych modeli biznesowych

 • CIRCEPT – koło analogii (technika służąca do opisu pojęcia i zobaczenia go z wielu perspektyw)
 • 7 stopniowy model rozwiązywania problemów
 • Metoda 6 myślowych kapeluszy E. de Bono
 • Burza mózgów wraz ze strategią kreatywności Disneya
 • Szczegółowa analiza SWOT jako element weryfikacji strategii przez pryzmat modelu biznesowego
 

3. Założenia „strategii błękitnego oceanu” a szablon modelu biznesowego

 

4. Przebieg procesu projektowania innowacyjnego modelu biznesowego – kolejne etapy prac oraz miejsce i zastosowanie technik i narzędzi w tych etapach

Metodologia warsztatów

1. Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi

 • W wyniku warsztatów, których, każdy z punktów przedstawionego programu będzie wypracowany lub zrealizowany przez uczestników. Jako główną oś naszych warsztatów pragniemy zaproponować pracę nad szablonem modelu biznesowego Państwa firmy. Pozwoli to uczestnikom z jednej strony poruszać się w dobrze znanej sobie tematyce, ale jednocześnie spojrzeć na tą znaną rzeczywistość z nowej perspektywy
 

2. Szablon zaproponowany przez Alexandra Osterwaldera (A. Osterwalder, Y. Pigneur „Tworzenie modeli biznesowych”, Wydawnictwo Helion, Gliwice)

 • Wypracowany zostanie szablon wypełniony przez uczestników treścią ściśle odpowiadającą warunkom działania Państwa organizacji. Taki sposób pracy na warsztatach zapewni uczestnikom wiele korzyści:
 • zapoznają się z koncepcją tworzenia modeli biznesowych
 • praktycznie zrealizują kolejne z kroków w procesie tworzenia modelu biznesowego
 • zyskają pełny obraz i świadomość modelu w jakim funkcjonuje Państwa firma, w trakcie zajęć będą mieli okazję zweryfikować ten model i przeanalizować środowisko i warunki funkcjonowania firmy, co może być źródłem ciekawych i innowacyjnych wniosków i przemyśleń. Wypracowany w trakcie warsztatów materiał, zebrany w postaci zdjęć i arkuszy może stanowić ciekawe źródło wiedzy o firmie i jej aktualnej sytuacji, może też stać się inspiracją do innowacyjnych zmian
 • poznają i zastosują techniki i narzędzia twórczego myślenia, które mogą być wykorzystane także w codziennych działaniach firmy w obliczu nowych wyzwań i problemów