fbpx

Szybki kontakt


 • Nieprawidłowa treść!
 • Zły adres e-mail!
 • To pole jest puste!
 • Wyślij

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nowoczesne podejście

Start / Szkolenia zamknięte / Zarządzanie organizacją / Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nowoczesne podejście

Wieloaspektowy program szkoleniowy z zakresu ZZL opracowany nie tylko na podstawie bogatej wiedzy teoretycznej, ale także wieloletniego doświadczenia naszych trenerów w bezpośrednim zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Warsztat przybliży Państwu tematykę, między innymi, rekrutacji, motywowania, oceny pracowników, a także planowania ścieżek ich rozwoju.

Czas trwania

 • 1 lub 2 dni (8 lub 16 godzin dydaktycznych)

Dla kogo?

 • Menedżerowie ds. ZZL
 • Menedżerowie i dyrektorzy ds. HR
 • Specjaliści ds. ZZL oraz HR
 • Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za wdrożenia pracowników

Cele szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy o roli i zadaniach ZZL w nowoczesnych organizacjach
 • Rozwój umiejętności z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników
 • Przećwiczenie prowadzenia rozmów rekrutacyjnych
 • Wzbudzenie refleksji nad metodami motywacji stosowanymi w organizacjach
 • Poznanie technik przeprowadzania oceny pracowników
 • Poznanie metod planowania ścieżek kariery

Założenia nowoczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Miejsce ZZL w strategii firmy
 • Nadzór czy wykorzystanie potencjału człowieka? – dwa skrajne przykłady kultur organizacyjnych
 • Socjopsychologiczne warunki sprawnego zarządzania kadrami

ZZL jako proces

 • Realizacja założeń polityki personalnej firmy
 • Podejście indywidualne: od pozyskania pracownika, poprzez jego rozwój zawodowy, aż do momentu odejścia z firmy

Pozyskiwanie pracowników – rekrutacja i selekcja

 • Analiza stanowiska pracy
 • Stworzenie dokumentacji bazowej: opis stanowiska i profil osoby
 • Dostępne źródła rekrutacji
 • Rozmowa kwalifikacyjna jako najbardziej powszechna technika selekcji: Cele rozmowy i jej struktura
 • Zasady prawidłowego przeprowadzenia rozmowy – symulacja

Motywowanie pracowników

 • Co motywuje ludzi do działania? – psychologiczna analiza potrzeb człowieka i jej zastosowanie w miejscu pracy
 • Identyfikacja czynników motywujących i demotywujących
 • Motywacyjne funkcje poszczególnych składników wynagrodzenia – jak konstruować właściwy system płac
 • „Pieniądze to nie wszystko…” – czyli pozafinansowe instrumenty motywacyjne
 • „Mordercy motywacji” – typowe błędy w motywowaniu personelu: jak ich uniknąć.

Oceny pracowników jako element współczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Kluczowe pytania: Kto podlega ocenie? Co oceniamy? Po co oceniamy?
 • Funkcje oceny: korekcyjna, stabilizująca, motywująco-rozwojowa
 • Ocena okresowa – podstawowe techniki
 • Rozmowa oceniająca jako kluczowy element oceny:Cele rozmowy i jej struktura
 • Zasady prawidłowego przeprowadzenia rozmowy – symulacja
 • Technika Sprzężenia Zwrotnego 360 ° – udzielanie wielostronnej informacji zwrotnej
 • Ocena i … co dalej – konsekwencje sformułowania informacji zwrotnej o pracowniku

Planowanie ścieżki kariery pracowników

 • Identyfikacja indywidualnych preferencji zawodowych – Punkty Kotwiczne Kariery (kwestionariusz)
 • Planowanie rozwoju w powiązaniu z systemem ocen
 • Określanie potrzeb szkoleniowych pracowników
 • Odejście pracownika z firmy – jak przeprowadzić tę najtrudniejszą rozmowę
 • Szkolenie obejmuje wiele elementów praktycznych ilustrujących powyższe zagadnienia. Uczestnicy sami, poprzez udział w interaktywnych ćwiczeniach, wypracowują wnioski do zastosowania w realiach pracy

Metody szkoleniowe

 • Analizy przypadków
 • Treningi umiejętności
 • Ćwiczenie indywidualne i grupowe
 • Testy i diagnozy

Informacje organizacyjne

Oferty dotyczące szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. w Katowicach

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off