Adam jest pracownikiem działu handlowego. Odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w podległym mu regionie obejmującym jedno z miast na południu Polski. Od wielu lat codziennie odwiedza swoich klientów i rzetelnie, z dużym zaangażowaniem wykonuje swoje obowiązki. Przekłada się to na realizację celów, które stawia przed nim przełożony. W jego regionie pracuje 4 innych doradców, w [...]
READ MORE →