Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych od październik 1996 do czerwiec 2001.

Specjalizacje szkoleniowemoją domeną są warsztaty doskonalące tzw. umiejętności miękkie a także spotkania integracyjne z wykorzystaniem roweru.

Podejście do szkoleń (wartości, wizja, cele itp.):

 • podejmuję się wyłącznie przedsięwzięć, które potrafię realizować sumiennie, z pasją, entuzjazmem
  i pełnym zaangażowaniem;
 • każdorazowo faktycznie dostosowuję się do potrzeb i oczekiwań zleceniodawców. Nie pracuję na gotowcach;
 • partnerstwo, inspirowanie, praktyczne rozwiązania, interakcja i atmosfera życzliwej współpracy to moje wartości w relacjach szkoleniowych;
 • przyświeca mi motto: być częścią rozwiązania, nie problemu.

Ogólna tematyka prowadzonych szkoleń: wystąpienia publiczne, budowanie efektywnego zespołu (w tym spotkania integracyjne z wykorzystaniem roweru), planowanie rozwoju osobistego, obsługa klienta z elementami sprzedaży, odnajdywanie się na rynku pracy, aktywizowanie do działania, psychologia programów adaptacyjnych, CSR z perspektywy pracownika, proaktywność, oraz kreatywność, i inne.

Kluczowi klienci: Termo Organika, Uniwersytet SWPS, TDJ Foundation, Akademia Muzyczna w Katowicach, Fundacja SPINA, Gmina Wyry, Dom Kultury w Gostyni, Yazaki, Arcelor Mittal, Atende, Bank Zachodni WBK, PKO BP, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Orlen, Tauron.

Coś o sobie: Aktywność to moje drugie imię. Działam na kilku polach równolegle, jednak zawsze z założeniem, że podejmuję się wyłączenie takich wyzwań, które jestem w stanie zrealizować profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem. Nie bez powodu swoją firmę szkoleniową nazwałam PROJEKT PASJA. Na Uniwersytecie SWPS w Katowicach prowadzę zajęcia ze studentami promujące postawę proaktywną. Podobno potrafię mobilizować do działania. Tę umiejętność wykorzystuję w ramach prowadzonej z Mężem nieformalnej grupy rowerowej O’Rety Team ,oraz Fundacji O’RETY. Współtworzę projekty, koordynuję ich realizację i czynnie w nich uczestniczę jako wolontariuszka. Mieszkańcy Mikołowa podkreślają, że jestem jedną z najbardziej „widocznych” radnych. To cieszy, bo rozbudziłam w sobie Mikołów.

Certyfikaty:

 • Licencja trenerska EXBIS

 • Certyfikat Szkoły Trenerów MERITUM (Senior Trainer zgodnie z European Qualifications Framework)

 • Śląska Akademia Zarządzania Projektami z wynikiem ogólnym bardzo dobrym

 • Europejskie Stowarzyszenie Coachów Psychologów – Myślenie wizualne w ramach projektu „Kreatywne organizacje”

 • TDJ FOUNDATION – Tworzenie skutecznych prezentacji multimedialnych w ramach projektu „Wizualizacja. Kreatywne metody przedstawiania informacji”