You are currently viewing Generacja X, Y, Z w pracy menadżera

Generacja X, Y, Z w pracy menadżera

Właściwe podejście do problemu zarządzania generacją X,Y,Z to bezsprzeczny problem współczesnego menadżera. O charakterystyce osób, które spotykamy na korytarzach organizacji w kontekście generacji pokoleniowej, opisaliśmy w artykule tutaj.

W tym artykule omówimy problem zarządzania generacjami X,Y,Z w pracy menadżera. Odmienność preferencji poszczególnych generacji funkcjonujących w ramach tego samego środowiska pracy wymaga od szefów i współpracowników nie tylko swoistej akceptacji odmienności. Nie oznacza to tolerowania zachowań niezgodnych w etyką firmy.

Zarządzanie zespołem o zróżnicowanym pokoleniowo wymaga cierpliwego i niczym nie uprzedzonego zmysłu obserwacji, a także stosowania odmiennych stylów komunikacyjnych, modeli współpracy,  patentów motywacyjnych, sposób udzielania informacji zwrotnej itp.

Właściwie przeprowadzony proces obserwacji  środowiska zróżnicowanego pokoleniowo pozwala na zauważenie faktu, iż najwięcej nieporozumień w poszczególnych generacjach, zgodnie z socjologiczną prawidłowością zmiany, zachodzi między Baby Boomer a X, a potem X i Y, najmniej zaś między Baby Boomers a pokoleniem Y, które okazują się mieć pewne cechy wspólne.

Z drugiej strony warto pamiętać, że w procesie zakładania lub wręcz doszukiwania się w realnym człowieku zbioru katalogowych cech kulturowych jego pokolenia tkwi pułapka generalizacji.

O spotkaniu czy konfrontacji pokoleń w życiu zawodowym zwykliśmy mówić w kontekście przypuszczalnych czy faktycznych napięć.

W istocie wielopokoleniowość, choć zmuszająca czasem do rewizji poglądów i poszerzenia repertuaru elastycznych reakcji, oznacza również szanse rozwoju organizacji i współdziałających ze sobą ludzi.

Pamiętajmy, że po generacji  Z (wbrew porządkowi alfabetu) nastąpi coś jeszcze. Kolejne pokolenia pełne wyzwań, zmuszające swoich menadżerów do zmiany sposobu myślenia i podejścia do problemu zarządzania.

Zapraszamy również do lektury artykułu p.t. Zarządzanie zespołem różnopokoleniowym. O czym warto pamiętać? stanowiącego swoiste wprowadzenie do problemu zarządzania zespołem w ujęciu różnic pokoleniowych.

Autor: Andrzej Szóstak