You are currently viewing Rola planów kariery i sukcesji w firmie na zmieniającym się rynku pracy

Rola planów kariery i sukcesji w firmie na zmieniającym się rynku pracy

Starzenie się ludności to tendencja, która w niedługim czasie będzie miała znaczący wpływ na funkcjonowanie na rynku pracy.

Taka sytuacja powoduje, że najbardziej  zapobiegliwi  pracodawcy  starają się  obecnie zadbać o obsadę kluczowych dla firm stanowisk, obawiając się, że dostęp specjalistów na rynku pracy będzie mocno ograniczony i kosztowny, oraz widzą w programach sukcesji właściwą troskę o przyszłość firmy. Dzisiaj bowiem można wykorzystać posiadanych fachowców by stali się mentorami  kandydatów na kluczowe stanowiska przygotowując ich do odegrania ważnych ról w przyszłości firmy.

Prognozy demograficzne dla Polski jednoznacznie wskazują na dwie tendencje:

Po pierwsze, na spadek liczby ludności ogółem (do 2035 roku ma się ona zmniejszyć w porównaniu do 2007 roku o 5,6%).

Po drugie, na postępujące coraz szybciej procesy starzenia społeczeństwa.

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają wątpliwości, że do 2035 roku nastąpi znaczny ubytek ludności w wieku produkcyjnym (prognozowany na 3,8 miliona osób), przy równoczesnym wzroście udziału ludności w wieku nie mobilnym w populacji osób w wieku produkcyjnym (z 37,8% w 2007 roku do 47,2% w 2035 roku).

Ponadto dane demograficzne GUS wskazują, że systematycznie będzie malała liczba młodzieży w wieku 16-24 lata, z obecnych prawie 6 mln do 4 mln w 2015 r. oraz 3 mln w 2030 r.

Istotne przesunięcie nastąpi w proporcjach miedzy liczbą osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. W okresie do 2010 liczba ludności w wieku poprodukcyjnym z 5,8 wzrośnie do 6,4 mln osób.

W okresie kolejnych 20 lat liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie systematycznie maleć do poziomu 20,8 mln w 2030 r., a w wieku poprodukcyjnym – rosnąć do 9,6 mln.

Okres po 2020 roku będzie charakteryzował się gwałtownym starzeniem się ludności. Kolejne wyże demograficzne znajdą się w tej grupie wiekowej.

Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie do 2010 r. o 50 % i osiągnie pól miliona, a w 2030 r. do prawie 800 tyś. (obecnie liczba osób w tym wieku wynosi niespełna 320 tyś.).

Zmiany w  populacyjne najlepiej zaobserwować na dynamicznej  prezentacji Urzędu Statystycznego.

Na rynku pracy znaczący udział  będzie miało pokolenie Z (nazwa dla grupy osób urodzonych po 1995 roku). Pokolenie to ma nieco inne oczekiwania od miejsca pracy niż poprzednie pokolenia. Przykładowo: bardziej  interesuje je  możliwość awansu  i rozwoju  niż  typowe zachęty  pieniężne.

Starając się więc zapewnić sprawną sukcesję w przedsiębiorstwie, konieczne jest, aby już dziś rozpocząć proces szkoleń pracowników w celu nabycia kompetencji niezbędnych do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania firmy w przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym pakietem szkoleń otwartych i zamkniętych.

Autor: Marek Łukaszewski