ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

MYŚLENIE STRATEGICZNE W PODEJMOWANIU DECYZJI

Specjalistyczne szkolenie menedżerskie przybliżające tematykę myślenia strategicznego w kontekście podejmowania decyzji.

SPRAWDZAM!

KULTURA ORGANIZACYJNA. JAK JĄ TWORZYĆ I ZMIENIAĆ?

Szkolenie będące efektem wieloletnich badań naszej firmy na kulturą organizacyjną Polskich przedsiębiorstw.

SPRAWDZAM!

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. WSPÓŁCZESNE DOŚWIADCZENIA - JAK JE WYKORZYSTAĆ W NOWOCZESNEJ FIRMIE

Szkolenie wyjaśniające ideę ZPC skoncentrowaną na wspólnym (przełożeni i podwładni) określeniu i negocjowaniu celów.

SPRAWDZAM!

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. NOWOCZESNE PODEJŚCIE

Program szkoleniowy z zakresu ZZL opracowano na podstawie bogatej wiedzy teoretycznej oraz wieloletniego doświadczenia trenerów.

SPRAWDZAM!

KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI. WARSZTATY OPARTE NA GRZE SYMULACYJNEJ "ORGANIZACJA BABEL"

Autorska gra szkoleniowa ukazująca znaczenie komunikacji i kooperacji w firmie.

SPRAWDZAM!

BUDOWANIE ZESPOŁU PRZEZ TWORZENIE DZIEŁA - 7 INTELIGENCJI GARDNERA

Ten warsztat łączy zalety awangardowego, kameralnego eventu z merytorycznymi motywami tematycznymi.

SPRAWDZAM!

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. JAK TO ROBIĆ?

Kompleksowy program szkoleniowy przygotowany i prowadzony przez trenerów z bogatym doświadczeniem praktycznym.

SPRAWDZAM!

DZIAŁ LOGISTYKI W NOWOCZESNEJ FIRMIE. GRUPOWE GRY DECYZYJNE

Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad funkcjonowania nowoczesnej logistyki, grupowego podejmowanie decyzji, a także identyfikacji oraz kalkulacji kosztów jawnych i ukrytych generowanych przez przedsiębiorstwo.

SPRAWDZAM!

LOGISTYKA, ZAPASY I MAGAZYNOWANIE

Na szkoleniu poruszany jest szeroki wachlarz zagadnień związanych z nowoczesną logistyką zapasów oraz magazynowania.

SPRAWDZAM!

SPEDYCJA

Szkolenia warsztatowe i konsultacyjne pogłębiające umiejętności związane z funkcjonowaniem na rynku spedycyjnym.

SPRAWDZAM!

TWORZENIE I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MODELI BIZNESOWYCH

Celem warsztatów jest poznanie koncepcji modeli biznesowych wg Alexandra Osterwaldera oraz praktyczne przećwiczenie kolejnych etapów tworzenia modelu biznesowego.

SPRAWDZAM!

FINANSOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie znajomości finansów, umiejętności wykorzystania ich w podejmowaniu decyzji biznesowych.

SPRAWDZAM!