You are currently viewing Zasady tworzenia profesjonalnych prezentacji

Zasady tworzenia profesjonalnych prezentacji

Analiza skuteczności profesjonalnych prezentacji, a więc zdolność  wywierania wpływu musi brać pod uwagę wiele czynników. Często o sukcesie decyduje wspomaganie przekazu szeregiem czynności wpływających na zachowania osób, których zamierzamy przekonać.

Podstawowa uwaga:

Większość z nas za najważniejszy problem związany z wystąpieniami publicznymi uważa opanowanie napięcia nerwowego. Często czujemy, że pod względem zdenerwowania jesteśmy wyjątkowi. U innych tego nie widać. A jednak musisz pamiętać, że napięcie nerwowe jest czymś naturalnym – mówią o nim nawet wielcy aktorzy. Aby sobie z nim radzić:

 1. Uwierz w dobre nastawienie słuchaczy do siebie.
 2. Wierz w to, co mówisz.
 3. Starannie przygotuj swoje wystąpienie.
 4. Zrób kilka prób swojego przemówienia.
 5. Naucz się początku na pamięć.
 6. Odpowiednio przygotuj tekst pisany.

Początkowo wygłaszaj proste prezentacje, kontroluj, by były krótkie i ograniczaj się do najważniejszych aspektów sprawy. Później możesz wygłaszać dłuższe przemówienia. Jeśli masz na nie ochotę to znaczy, że już lubisz przemawiać.

Planując prezentację zwróć uwagę na następujące elementy:

Wstęp

Już na początku „powiedz im co chcesz im powiedzieć”.

Skorzystaj z angielskiego akronimu „INTRO”:

I – INTEREST – Zainteresuj ich czymś oryginalnym. Bądź entuzjastyczny. Zaskocz ich !

N – NEEDS – Dlaczego warto mnie słuchać. Odwołaj się do potrzeb i motywacji swoich słuchaczy.

T – TOPIC – Podaj temat wystąpienia. To bardzo istotny element, ponieważ stwarza atmosferę całej prezentacji.

Krótko mówiąc, jeżeli twoi słuchacze nie będą rozumieli, co temat oznacza dla nich samych, wówczas stracą dla niego zainteresowanie.

R– RANGE – Określ zakres /plan. Zagadnienie: „Będę mówił o ….”

O – OBJECTIVES – Przedstaw cele jakie sobie założyłeś.

Określ czas: „Moje wystąpienie potrwa ….”

Środki wizualne: „Pokażę….”

Pytania: „Z przyjemnością posłucham na końcu….”

Część główna
 1. Zachowaj zainteresowanie słuchaczy.
 2. Bądź logiczny.
 3. Trzymaj się punktów, które pomogą ci osiągnąć zamierzone cele.
 4. Opracuj punkty stosując analogie.
 5. Uczyń zagadnienie bardziej osobowym – „my”, „wy”, „ja” …….
 6. Używaj odpowiedniego języka.
 7. Upraszczaj fakty (w granicach rozsądku).
 8. Dramatyzuj tam, gdzie to możliwe.
 9. Cytuj dokładnie autorytety.

Struktura części głównej:

 1. Przedstaw główne tezy – do 5 punktów.
 2. Podziel wystąpienie na części – przedstaw każdą ze szczegółami.

III. Podsumuj każdą część.

 1. Pomiędzy częściami stosuj przejścia – wyrażenia wiążące.
Zakończenie:
 1. Powtórz zasadnicze punkty.
 2. Wyciągnij wnioski.
 3. Wielki finał. Ostateczna konkluzja.
 4. Zaproponuj działanie: Jaką akcję proponujesz podjąć?

Prośbę o zaangażowanie się słuchaczy możesz przedstawić w formie:

 • otwartego życzenia: „Czy będziemy mogli zająć się tym, kiedy zechcecie pójść do przodu?”
 • polecenia: „Posłuchajcie mojej rady; zastosujcie ten plan i korzystajcie z rezultatów”
 • alternatywy: „Jak widzieliście, możecie mieć albo scentralizowany albo rozdzielony proces przetwarzania. Który z nich wolicie? „
 • szybka decyzja: „Jeżeli przyjmiecie ten plan – szybki zysk: teraz – sporo oszczędzicie.”
 • streszczenie: „Chcecie zagwarantować serwis użytkownikom, zmniejszyć koszty, skutecznie wyszkolić personel i mieć odpowiednie metody sprawdzania postępów. Biorąc wszystko to pod uwagę najlepiej byłoby zdecentralizować szkolenie”.

Nie wprowadzaj nowych punktów. Końcówka utkwi w pamięci słuchaczy.

Trzy zasady dobrego wystąpienia:
 1. Na początku powiedz im o czym będziesz mówił.
 2. Teraz powiedz im to co masz do powiedzenia.
 3. Na końcu powiedz o czym mówiłeś.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat profesjonalnych prezentacji, zapraszamy na szkolenie.

Autor: Andrzej Szóstak