fbpx

Szybki kontakt


  • Nieprawidłowa treść!
  • Zły adres e-mail!
  • To pole jest puste!
  • Wyślij

Umiejętności menedżerskie

Start / Szkolenia zamknięte / Umiejętności menedżerskie

Szkolenia dla menedżerów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dedykowanych kadrze menedżerskiej.

Rola menedżerów sprowadza się do pomocy innym członkom organizacji w realizacji ustalonych celów. Budowanie i rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich poprzez szkolenia dla menedżerów, pozwala zapewnić takie działanie zespołu, które prowadzi do osiągnięcia ustalonych celów indywidualnych w danej jednostce organizacyjnej i organizacji jako całości, zaliczając się tym samym do kluczowych narzędzi biznesowych firmy.

Współczesna rola menedżera skupia się na budowaniu partnerskich relacji pomiędzy menedżerem a pracownikami, spersonalizowanego podejścia, sprzyjającego zarówno wzrostowi efektywności działania pracowników, jak i wewnętrznej satysfakcji i zaangażowania. Potrzeby i oczekiwania poszczególnych osób w organizacji różnią się. Do zrozumienia motywacji i zachowań pracownika w organizacji konieczne jest szersze spojrzenie na zarządzanie zespołem. To co dla jednego pracownika jest nagrodą, dla innego może być karą. Doskonalenie kompetencji menedżerskich, w tym poznanie roli coachingu w codziennej pracy silnie wpływa na motywację zespołu.

Uczestnicy naszych szkoleń zarządzania zespołem zdobędą wiedzę w zakresie reagowania na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, wdrażania zmian, innowacyjnych procesów, jak i sprawnych narzędzi zarządzania zespołem.

Poznaj nasze szkolenia dla menedżerów!

Zarządzanie zorientowane na rezultaty (ROM)

Szkolenie uzupełniające wiedzę z zakresu metodologii zarządzania zorientowanego na rezultat i delegowania zadań podwładnym.

Coachingowy styl zarządzania w „służbie” roli menedżera

Szkolenie skupiające się na budowaniu relacji partnerskich menedżera i pracownika oraz pobudzaniu motywacji i zaangażowanie pracownika.

Trening menedżerski. 12 x jak? – skuteczne praktyki kierowania

Jedno z najbardziej skondensowanych szkoleń dla menedżerów dostępnych na polskim rynku.

Przywództwo. Najnowsze trendy i praktyczne rozwiązania wybitnych liderów

Na naszych warsztatach szkoleniowych skupiamy się na tym, jakie znaczenie ma przywództwo w biznesie i jak je budować.

Motywowanie pracowników. Nowoczesna strategia: w stronę spersonalizowanego podejścia

Nowoczesny program szkoleniowy dla menedżerów, który pomaga odpowiedzieć na pytanie – jak skutecznie motywować pracowników.

Tworzenie zespołów. Jak efektywnie razem pracować?

Szkolenie z zakresu tworzenia zespołów uczy integracji, lepszej komunikacji oraz efektywnej współpracy.

Oceny okresowe. Sprawne narzędzie zarządzania efektywnością i rozwojem pracowników

Szkolenie menedżerskie przybliżające zagadnienia procesu oceniania jako ważnego elementu motywowania i zarządzania rozwojem pracowników.

Technika Oceny 360° w praktyce. Etapy procesu i zasady przeprowadzenia oceny

Proponujemy przygotowanie do efektywnego stosowania jednej z najrzetelniejszych i wszechstronnych metod oceny menedżerów i pracowników.

Rozwiązywanie konfliktów. Skuteczne zasady postępowania

Wszechstronny program szkoleniowy obejmujący szerokie spektrum zagadnień dotyczących rozwiązywania konfliktów.

Program adaptacyjny. Jak wprowadzać nowych pracowników do firmy?

Kompleksowe szkolenie dla menedżerów przyjmujących i wdrażających do pracy osoby nowo zatrudnione.

Podejmowanie decyzji w świecie VUCA

Świat biznesu przeszedł w ostatnim czasie swoistą rewolucję. Menadżerowie stanęli przed koniecznością zastosowania nowego podejścia do zarządzania i podejmowania decyzji. Szkolenie pokazuje jak podejmować decyzje biznesowe w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie

Management 3.0

Transfer zwinnych praktyk zarządzania, dotychczas dostępnych w segmencie IT jest możliwy dzięki nowemu podejściu do kierowania zespołami. Dowiedz się jak wykorzystać Agile w codziennej pracy Menadżera

image
https://exbis.pl/wp-content/themes/solidbox/
https://exbis.pl/
#C4161C
style1
scroll
Ładowanie postów ...
/nowa-strona/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off